Marmara Bölgesi'nde kurulan medeniyetler nelerdir?

206 gösterim
21 Nisan 2012 misafir sordu
24 Nisan 2012 düzenledi
9.sınıf tarih yıllık ödevi için ; marmara bölgesinde kurulan medeniyetler ?

1 cevap

0 oy
21 Nisan 2012 misafir cevapladı
Prousa(Bursa)

Uygarlıklar beşiği Anadolu'nun cennet köşelerinden Bursa ve çevresi, çok eski çağlardan beri yerleşimlere sahne olmuştur Bölgede eski yerleşim alanlarının yarattığı uygarlıkların günümüzden 7 bin yıl öncesine gittiği, Ilıpınar Höyüğü kazılarında ortaya çıkmıştır Höyükte yapılan kazılar sonucunda, İÖ 5200 yıl öncesine dek inen bir yerleşim alanı bulunmuştur

Bursa'nın 7 km kuzeyinde Demirtaş nahiyesinin 2,5 km güneyinde, 90 m çevresi 5 m yüksekliği olan "Demirtaş Höyüğü" yer almaktadır Bu höyükte genellikle elde, az miktarda da çarkta yapılmış kase, küp ve testilere ait seramik parçaları bulunmaktadır Bunlar erken bronz çağdan kalmış olup MÖ 2500'lü yıllara tarihlenir

Kentin 14 km batısında, Çayırköyü'nün 1 km güneybatısındaki "Çayırköy Höyüğü"nün boyutları da Demirtaş Höyüğü ile aynıdır Burada bulunan seramik parçalarında gri, kırmızı, kahverengi ve siyah renkler hakimdir Bulunan seramik parçalarının önemli kısmı elde, çok azı ise çarkta yapılmıştır Höyüğün en eski buluntusu MÖ 2700 yılına aittir

MÖ 3 yüzyılda Bithynialılar ve Prusias'lılar tarafından kurulan kentin ilk adı "Prusa" idi Yazılı kaynaklarda "Bitinya" olarak da geçen Bursa ve çevresinin en eski yerleşimleri İznik Gölü çevresindedir Sadece İznik Gölü çevresinde, taş devirlerinde kurulduğu anlaşılan yedi önemli höyük bulunmaktadır Bunlardan Orhangazi yakınlarındaki Ilıpınar ve onun 750 m kadar doğusundaki Hacılartepe Höyüğü, Orhangazi-İznik yolunun Yeniköy altı mevkiinde Tepecik Höyüğü, İznik Gölü'nün doğusunda ise Körüstan, Üyücek Tepe, Höyücek ve Karadin höyükleri bulunmaktadır

İÖ 4 yüzyılda Bithynia devleti kurulana dek çeşitli kolonilerin ve ülkelerin egemenliğinde yaşamıştı Ünlü Herodot Tarihi'ne göre, o tarihte Bursa ve civarından var olan tek kent Cius/Gemlik'tir Cius kentinin kuruluşu İÖ 12 yüzyıla kadar uzanır Apamea/Mudanya kentinin ise, İÖ 10 yüzyılda kurulduğu sanılmaktadır Ulubat Gölü'nün üzerinde bir adada bulunan Apollonia/Gölyazı'nın ise, İÖ 6 yüzyıldan daha önce kurulduğu sanılmaktadır

Krezus/Kroisos (İÖ 561-546) döneminde Lidyalıların egemenliğine giren Bursa bölgesi daha sonra, Pers/İran egemenliğiyle tanışmıştı Bursa bölgesi, bu savaşlar sırasında çok tahrip olduDedalses, İranlara karşı savaşarak Bursa bölgesinde bağımsız bir Bithynia Devleti kurduDedalses'in oğlu Botiras ve onun oğlu Bas/Byas (İÖ 378-328 ) Bithynia krallığının ilk kralı sayılmaktadır

İÖ 2 yüzyılda MKemalpaşa yakınlarındaki Melde Tepesi'nde antik Miletopolis, 356 yılında Orhangazi'de Basilinopolis, Sölöz köyünde Pythopolis, Yenişehir'de Otroia, Orhaneli'de Adriani, Karacabey'de Kremastis, Eşkel'de Daskylium, Çekirge'de Plai, Kurşunlu'da Brillos, İznik'te Nicaea antik kentleri kurulmuştu


Frigler
Güçlü bir uygarlık kuran Friglerin tarihi ve sosyal yaşamı ile ilgili bilgilerimiz ne yazık ki yeterli değildir Bu konudaki ilk bilgileri antik yazarlardan öğreniyoruz Tarihçi Herodot ile coğrafyacı Strabon'a göre Frigler, Avrupalı bir kavimdi ve Anadolu'ya gelmelerinden önce 'Brigler' olarak anılıyorlardı Friglerle ilgili bu yazılı kaynakları ve bölgedeki kazı sonuçlarını değerlendiren bilim adamları Friglerin, büyük olasılıkla MÖ 1200'lerde Trakya ve Boğazlar üstünden Anadolu'ya geldikleri, ilk yıllarda Trakya ve Güney Marmara Bölgesi'nde geçici yerleşim merkezleri kurduktan sonra Batı Anadolu'nun iç kesimlerine yayıldıklarını ileri sürmektedirler Friglerin Anadolu topraklarında ilk siyasal birliği kurmaları MÖ 750 yıllarına rastlar

Trakialar

Trakialar, Antik çağda bugünkü Trakya, Bulgaristan ve Kuzey Yunanistan'da yaşamış, MÖ 4yüzyılda Büyük İskender'in topraklarını ele geçirmesiyle asimile olmuş bir kavimdir
Herodot'a göre Hindulardan sonra dünya üzerindeki en kalabalık halk idiler Bu kavmin en önemli boylarını Odrüsler, Getler ve Daklar teşkil etmekteydi

Astai: Yıldız dağlarında oturmuş olanlar
Apsintiler: Enez doğusunda oturmuş olanlar
Binnai: Meriç'in orta ve aşağısında oturmuş olanlar
Bessalar: Rodop ile haimos arasındaki vadilerde oturmuş olanlar
Bettegerriler: Edirne civarında oturmuş olanlar
Bisaltlar: Akte yarımadasında oturmuş olanlar
Bistanlar: Ege kıyılarında oturmuş olanlar
Briantlar: Semadirek adası karşısında oturmuş olanlar
Danthaletler: Yukarı Vardar bölgesinde oturmuş olanlar
Darsiler: Aşağı vardar mecrasında oturmuş olanlar
Digerler: Rila vadisinin kuzeyinde oturmuş olanlar
Drugeriler: Orta Meriç bölgesinde oturmuş olanlar
Hedonlar: Aşağı vardar vadisinde oturmuş olanlar
Tynler: İğneliada ve midye bölgesinde oturmuş olanlar
Kainoiler: Marmara sahilinde oturmuş olanlar
Kebreniler: Arisbos çayı üzerinde oturmuş olanlar
Kikonlar: Biston gölü civarında oturmuş olanlar
Kovpiller: Dedeağaç bölgesinde oturmuş olanlar
Kalopothaklar: Enez'in güneyinden gelibolu yarımadasına kadar olan bölgede oturmuş olanlar
Ladepsoylar: Ergene vadisinde oturmuş olanlar
Mygdonlar: Axias ile vardar arasında oturmuş olanlar
Nipsoylar: Kıyılara yakın yerlerde oturmuş olanlar
Odomantlar: Aşağı vardar vadisinde oturmuş olanlar
Odrysler: Tunca vadisinden sahile kadar olan bölgede oturmuş olanlar
Paitler: Aşağı meriç'ten melas nehrine kadar olan bölgede oturmuş olanlar
Pieresler: Makedonya'dan sürülmiş olanlar
Pyrageriler: Arsuz bölgesinde oturmuş olanlar
Saioylar: Taşoz civarında oturmuş olanlar
Sapailar: Bistanis gölü ve rodopların içine kadar olan bölgede oturmuş olanlar
Satrailer: Rodoplarda oturmuş olanlar
Selletler: Balkanlarda oturmuş olanlar
Serdailer: Sofya civarında oturmuş olanlar
Setonlar: Pallene yarımadasında oturmuş olanlar
Sintoylar: Axias ile Vardar arasındaki dağlık bölgede oturmuş olanlar
Trallesler: Yukarı nestosta oturmuş olanlar
Hypsaltalar: Odryslerin komşusu olup Meriç bölgesinde yaşamış olanlar
alıntı

İlgili sorular

1 cevap 313 gösterim
1 cevap 201 gösterim
2 cevap 865 gösterim
3 cevap 181 gösterim
1 cevap 98 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...