Türk devletlerinde görülen yönetim şekilleri nelerdir?

396 gösterim
26 Nisan 2012 misafir sordu
27 Nisan 2012 düzenledi
Türk devletlerinde görülen yönetim şekilleri nelerdir???

1 cevap

0 oy
13 Mayıs 2014 messs cevapladı
Türk Devletlerinde Yönetim Şekilleri

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET YÖNETİMİ
Devletin başında; sultan, han, hakan adı verilen hükümdarlar bulunurdu. Selçuklularda hükümdardan sonra en yetkili kişi vezirdi. Devlet işleri, Melikşah zamanında kurulan DİVANda görüşülürdü. Hükümdar çocuklarına MELİK adı verilir, Melikler vilayetleri yönetirdi . Meliklere ATABEY denilen tecrübeli devlet adamları yardım ederler(Atabey; siyaset, askerlik, devlet yönetimi alanında Melikleri eğiten öğretmen valilerdir) Anadolu Selçuklularında devlet işleri Büyük Divanda görüşülürdü

ORTA ASYA VE YAKIN DOĞUDA KURULAN TÜRK DEVLETLERİNDE DEVLET YÖNETİMİ
(Fatımi, Eyyübi, Memluk, Timur, Babür, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Harzemşah, Moğol, Altınorda Devletleri)

Moğollarda hükümdarlık babadan oğula geçerdi Ülke Cengiz Yasalarına göre yönetilirdi Moğollarda devlet işleri KURULTAYDA görüşülürdü Timur (Timur Devletinin kurucusu) EMİR unvanını kullanırdı Babürlerde devletin başındaki kişiye PADİŞAH denirdi .Memluklularda saltanat sistemi yoktu Her komutan sultan olabilirdi

OSMANLI DEVLETİNDE DEVLET YÖNETİMİ
Osmanlı Devleti monarşi ile yönetilirdi Başta padişah bulunurdu, son söz padişaha aitti
Hükümdarlık babadan oğula geçerdi Osmanlıda düzenli bir veraset sistemi yoktu Bu nedenle sık sık taht kavgaları yaşanır, bu da Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasına neden olurdu

Osmanlı hükümdarları; bey, han, hakan, sultan, hünkâr, gazi, hüdavendigar gibi unvanlar kullanılırdı Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren halife unvanı da kullanılmaya başlandı .Hükümdarlık alametleri; adına hutbe okutmak, para basmaktır . Divan-ı Hümayun: Osmanlı Devletinde önemli devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kuruma denir Divan ilk kez Orhan Bey döneminde kuruldu Kuruluş döneminde Divanın başkanlığını kuruluş döneminde padişah yaparken, Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren sadrazamlar (veziriazam) başkanlık yapmıştır Divan bugünkü bakanlar kurulu gibi çalışırdı Divan, 19 yüzyılda II Mahmut tarafından kaldırılmış, yerine nazırlıklar (bakanlıklar) kurulmuştur

1839da ilan edilen Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde ilk demokratikleşme adımı sayılır

1876da I Meşrutiyetin ilanı ile Türk tarihinin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi kabul edildi Kanun-i Esasinin ilanı ile halk ilk kez yönetime katılma hakkı elde etti

NOT: 23 Nisan 1920de TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) açıldı Böylece Milli Egemenlik ilkesi gerçekleştirilmiş oldu 29 Ekim 1923te Cumhuriyet ilan edildi Yeni Türk devletinin yönetim rejimi belirlenmiş oldu

İlgili sorular

5 cevap 306 gösterim
1 cevap 196 gösterim
23 Nisan 2012 misafir sordu
1 cevap 122 gösterim
1 cevap 507 gösterim
1 cevap 156 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...