Cumhurbaşkanının görevleri nelerdir?

25 gösterim
29 Nisan 2012 misafir sordu
29 Nisan 2012 düzenledi

2 Cevap

0 oy
26 Şubat 2013 _Yağmur_ cevapladı
 
En İyi Cevap
Cumhurbaşkanının Görevleri Nelerdir?

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eder; Anayasa'nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Bu amaçlarla Anayasa'nın ilgili maddelerinde gösterilen koşullara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:

a) Yasama ile ilgili olanlar :

* Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya çağırmak,
* Yasaları yayımlamak,
* Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek,
* Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
* Yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin,Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün, tümünün ya da belirli kurallarının Anayasa'ya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak,
* Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

b) Yürütme alanına ilişkin olanlar :

* Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
* Başbakanın önerisi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
* Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu'na Başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulu'nu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak,
* Yabancı devletlere Türk Devleti'nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,
* Uluslararası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
* Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını temsil etmek,
* Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek,
* Genelkurmay Başkanı'nı atamak,
* Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak,
* Milli Güvenlik Kurulu'na Başkanlık etmek,
* Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,
* Kararnameleri imzalamak,
* Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak,
* Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve Başkanını atamak,
* Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak,
* Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,
* Üniversite rektörlerini seçmek,

c) Yargı ile ilgili olanlar:

Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
0 oy
26 Şubat 2013 ÖZGÜR ÇAKIR cevapladı
a)Yasamayla ilgili Yetkileri
 1-Yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını yapar.
 2-TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırır.
 3-Kanunları yayınlar.
 4-Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne yollar.
 5-Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları gerek gördüğünde halkoyuna sunar.
 6-Kanunların, KHK, TBMM iç tüzüğünün iptali için Anayasa mahkemesi’ne iptal davası açar.
 7-TBMM’de seçimlerin yenilenmesine karar vermek.
 
b)Yürütmeyle İlgili Yetkileri
 1-Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.
 2-Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve istifalarını kabul etmek.
 3-Gerek görürse Bakanlar kurulu’na başkanlık etmek.
 4-Yabancı devletlere Türk temsilciliğini göndermek ve onlarınkini kabul etmek.
 5-Milletlerarası analaşmaları onaylamak ve yayınlamak.
 6-TBMM adına TSK Başkomutanlığı’nı temsil etmek.
 7-TSK’nin kullanılmasına karar vermek.
 8-MGK’yı toplantıya çağırmak.
 9-Genelkurmay Başkanı’nı atamak.
 10-Kararnameleri imzalamak.
 11-Sürekli hasta sakat ve kocama sebebiyle cezaları kaldırmak.
 12-Devlet Denetleme Kurulu üyelerini atamak.
 13-YÖK üyeleri ve rektörleri atamak.
 
c)Yargı ile ilgili Yetkileri
 1-Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek
 2-Danıştay’ın üyelerinin ¼’ünü seçmek.
 3-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek
 4-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı vekilini seçmek
 5-Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek
 6-AYİM ve Askeri Yargıtay üyelerini seçmek.

İlgili sorular

1 cevap 22 gösterim
1 Mayıs 2012 misafir sordu
1 cevap 12 gösterim
1 cevap 45 gösterim
4 Nisan 2016 vdrt sordu
1 cevap 94 gösterim
23 Mart 2016 ECREN sordu
1 cevap 44 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
17 Çevrimiçi
0 Üye ve 17 Ziyaretçi

10,783 soru

20,132 cevap

0 yorum

2,877 üye

...