Coğrafya nedir?

106 gösterim
18 Ocak 2012 misafir sordu
19 Ocak 2012 düzenledi
yerel saat hesaplamalarına örnek veriniz

4 Cevap

+1 oy
18 Ocak 2012 misafir cevapladı
Coğrafya Nedir?

Coğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimdir. Yani yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya sadece yerlerin isimlerini ezberleme ve bunların dünya üzerinde nerede olduklarını gösterme değildir. Coğrafya, öğrencilerin çevrelerinde olanları anlamalarına ve insanın çevre ile etkileşimi hakkında bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olur. Yerlerin isimlerini, lokasyonlarını ve özelliklerini bilmek, coğrafyanın temelini oluşturan unsurlardır. Bu da çok büyük ve oldukça büyüleyici öğrenme alanının bir parçasıdır.
Yerel Saat Problemleri: Yerel saat problemlerini çözmek için şu yol takip edilir.


a. Verilen iki nokta arasındaki meridyen farkı bulunarak sabit yerel saat farkı olan 4 ile çarpılır.


b. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için, doğuda yerel saat daima ileri, batıda yerel saat daima geridir.


c. Doğudaki bir noktanın yerel saati verilip, batıdaki bir noktanın yerel saati istenirse aradaki zaman farkı bulunur, doğunun saatinden çıkarılır.


Örnek:  42° D  boylamındaki Siirt’te yerel saat 11:10 iken, 29°  D  boylamındaki İstanbul’da yerel saat kaç olur?

(42-29) X 4  =>  13 X 4 = 52      

11:10 – 00:52 = 10:18 İstanbul’da saat 10:18 olur.


d. Batıdaki bir noktanın yerel saati verilip, doğudaki bir noktanın yerel saati istenirse, aradaki zaman farkı bulunup batının saati ile toplanır.


Örnek: 30° D boylamındaki İzmit’te yerel saat 09:20 iken 44° D boylamındaki Iğdır’da  yerel saat kaçtır?

(44-30) X 4  =>   14 X 4 = 56

09:20 + 00:56 = 10:16  Iğdır’da saat 10:16 olur.

2.Güneş Problemleri: Güneş problemlerini çözmek için şu yol takip edilir.


a.Verilen iki nokta arasındaki meridyen farkı bulunarak sabit yerel saat farkı olan 4 ile çarpılır.


b.Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için,doğuda Güneş erken doğar erkenbatar, batıda Güneş geç doğar geç batar.


c.Doğudaki bir noktada Güneş’in doğuş saati verilip, batıdaki bir  noktada Güneş’in doğuş saati istenirse aradaki zaman farkı bulunur, doğunun saati ile toplanır.

Örnek:  42° D  boylamındaki Siirt’te 05:30’da doğan Güneş, aynı  enlem ve 29° D  boylamındaki Denizli’de kaçta doğar?

(42-29) X 4 =>  13 X 4 = 52

05:30 + 0:52 = 06:22    Güneş Denizli’de 06:22’de doğar.

d.Batıdaki bir noktada Güneş’in  doğuş saati verilip, doğudaki bir  noktada Güneş’in doğuş saati istenirse, aradaki zaman farkı bulunup batının saatinden çıkarılır.

Örnek:  33° D  boylamındaki Ankara’da 17:30’da batan aynı  enlem ve 42° D boylamındaki Erzurum’da kaçta batar?

 (42-33) X 4  =>   9 X 4 = 36

17:30 - 00:36 = 16:54  Erzurum’da Güneş 16:54’te batar.

Not: Güneş’in doğuş  saati verilip batış  saati veya batış  saati verilip doğuş saati istenirse, gündüz uzunluğunu ifade eden ipuçlarının mutlaka bulunması  gereklidir.
Örneğin, Ekinoks tarihi, 21 Mart, 23 Eylül, Aydınlanma dairesinin Kutup noktalarından geçtiği gün, Güneş ışınlarının Ekvator’a dik düştüğü gün vs.
0 oy
17 Kasım 2012 byz_qny cevapladı
coğrafya
Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim.
Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü

Örnek: Süratli otomobiller artık şehrin coğrafyasını da, hüviyetini de değiştirdi. A. Ş. Hisar

Yeryüzünde oluşan fiziksel, dirimsel ve insana değgin olayları betimleyerek oluş nedenlerini, dağılışlarını ve aralarındaki ilişkileri kendine özgü ilkelerle araştırıp açıklayan bilim.
0 oy
20 Haziran 2014 SSERKAN cevapladı
Coğrafya Nedir?

Coğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimdir. Yani yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya sadece yerlerin isimlerini ezberleme ve bunların dünya üzerinde nerede olduklarını gösterme değildir. Coğrafya, öğrencilerin çevrelerinde olanları anlamalarına ve insanın çevre ile etkileşimi hakkında bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olur. Yerlerin isimlerini, lokasyonlarını ve özelliklerini bilmek, coğrafyanın temelini oluşturan unsurlardır. Bu da çok büyük ve oldukça büyüleyici öğrenme alanının bir parçasıdır.
Yerel Saat Problemleri: Yerel saat problemlerini çözmek için şu yol takip edilir.


a. Verilen iki nokta arasındaki meridyen farkı bulunarak sabit yerel saat farkı olan 4 ile çarpılır.


b. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için, doğuda yerel saat daima ileri, batıda yerel saat daima geridir.


c. Doğudaki bir noktanın yerel saati verilip, batıdaki bir noktanın yerel saati istenirse aradaki zaman farkı bulunur, doğunun saatinden çıkarılır.


Örnek:  42° D  boylamındaki Siirt’te yerel saat 11:10 iken, 29°  D  boylamındaki İstanbul’da yerel saat kaç olur?

(42-29) X 4  =>  13 X 4 = 52      

11:10 – 00:52 = 10:18 İstanbul’da saat 10:18 olur.


d. Batıdaki bir noktanın yerel saati verilip, doğudaki bir noktanın yerel saati istenirse, aradaki zaman farkı bulunup batının saati ile toplanır.


Örnek: 30° D boylamındaki İzmit’te yerel saat 09:20 iken 44° D boylamındaki Iğdır’da  yerel saat kaçtır?

(44-30) X 4  =>   14 X 4 = 56

09:20 + 00:56 = 10:16  Iğdır’da saat 10:16 olur.

2.Güneş Problemleri: Güneş problemlerini çözmek için şu yol takip edilir.


a.Verilen iki nokta arasındaki meridyen farkı bulunarak sabit yerel saat farkı olan 4 ile çarpılır.


b.Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için,doğuda Güneş erken doğar erkenbatar, batıda Güneş geç doğar geç batar.


c.Doğudaki bir noktada Güneş’in doğuş saati verilip, batıdaki bir  noktada Güneş’in doğuş saati istenirse aradaki zaman farkı bulunur, doğunun saati ile toplanır.

Örnek:  42° D  boylamındaki Siirt’te 05:30’da doğan Güneş, aynı  enlem ve 29° D  boylamındaki Denizli’de kaçta doğar?

(42-29) X 4 =>  13 X 4 = 52

05:30 + 0:52 = 06:22    Güneş Denizli’de 06:22’de doğar.

d.Batıdaki bir noktada Güneş’in  doğuş saati verilip, doğudaki bir  noktada Güneş’in doğuş saati istenirse, aradaki zaman farkı bulunup batının saatinden çıkarılır.

Örnek:  33° D  boylamındaki Ankara’da 17:30’da batan aynı  enlem ve 42° D boylamındaki Erzurum’da kaçta batar?

 (42-33) X 4  =>   9 X 4 = 36

17:30 - 00:36 = 16:54  Erzurum’da Güneş 16:54’te batar.

Not: Güneş’in doğuş  saati verilip batış  saati veya batış  saati verilip doğuş saati istenirse, gündüz uzunluğunu ifade eden ipuçlarının mutlaka bulunması  gereklidir.
Örneğin, Ekinoks tarihi, 21 Mart, 23 Eylül, Aydınlanma dairesinin Kutup noktalarından geçtiği gün, Güneş ışınlarının Ekvator’a dik düştüğü gün vs.

Kaynak: http://www.msxlabs.org/okul/141/cografya-nedir#ixzz35AMlo6Cs
0 oy
30 Ocak 2016 beren cevapladı
Coğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi neden-sonuç ve dağılış ilkesine bağlı olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur.
. 30º Doğu Meridyeninde yerel saat 14:00 iken 45º Doğu Meridyeninde yerel saat kaçtır?

Cevap: 45º Doğu Meridyeni daha doğudadır, bu nedenle burada yerel saat daha ileri olmak zorundadır. Bu nedenle iki meridyen arası zaman farkını bulup 30º Doğu Meridyeninin yerel saati ile toplayacağız.

45 - 30 = 15 (meridyen farkı)

15 x 4 = 60 dakika = 1 saat (zaman farkı)

14:00 + 01:00 = 15:00 (45º Doğu Meridyeninin yerel saati)

2. 10º Batı Meridyeninde yerel saat 20:00 iken 20º Doğu Meridyeninde yerel saat kaçtır?

Cevap: İki merkez de farklı yarı kürelerde olduğu için zaman farkını hesaplarken her ikisinin değeri toplanacaktır. 10º Doğu Meridyeni daha doğuda olduğu içinde 10º Batı Meridyeninin yerel saatine eklenecektir.

10 + 20 = 30 (meridyen farkı)

30 x 4 = 120 dakika = 2 saat (zaman farkı)

20:00 + 02:00 = 22:00

3. 150º Doğu Meridyeninde yerel saat 18:00 olduğunda 50º Batı Meridyeninde yerel saat kaçtır?

Cevap: Verilen değerler iki farklı yarım kürededir. Biliyorsunuz eğer yarım küreler aynı ise büyük olandan küçük olan çıkarılarak meridyen farkı bulunur. Farklı ise toplanır. Burada meridyen farkını bulmak için toplama işlemi yapıyoruz.

150 + 50 = 200 (meridyen farkı)

200 x 4 = 800 dakika = 13 saat 20 dakika (zaman farkı)

18:00 - 13:20 = 4:40

4. 30º Doğu Meridyeninde yerel saat 16:00 iken hangi meridyende yerel saat 22:00'dır?

Cevap: Zaman farkından yola çıkarak meridyen farkını bulacağız.

22:00 - 16:00 = 6 saat = 360 dakika (zaman farkı)

360 / 4 = 90 (meridyen farkı)

Meridyen farkını hesaplarken iki meridyen arası zaman farkının 4 dakika olmasından yola çıktık ve zaman farkını 4'e böldük.

22:00, 16:00'dan ileri bir saattir. Bu durum bize belirtilen yerin daha doğuda olduğunu gösteriyor. Bu nedenle toplayacağız.

30 + 90 = 120º Doğu Meridyeni

İlgili sorular

1 cevap 54 gösterim
2 cevap 25 gösterim
14 Aralık 2012 misafir sordu
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...