İlim ve bilim aynı şeyler midir?

73 gösterim
7 Haziran 2012 misafir sordu
8 Haziran 2012 düzenledi
İlim İlim Bilmektir

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendin bilmezsin
Ya nice okumaktır

Okumaktan murat ne
Kişi Hak'kı bilmektir
Çün okudun bilmezsin
Ha bir kuru ekmektir

Okudum bildim deme
Çok taat kıldım deme
Eğer Hak bilmez isen
Abes yere gelmektir

Dört kitabın mânâsı
Bellidir bir elifte
Sen elifi bilmezsin
Bu nice okumaktır

Yiğirmi dokuz hece
Okursun uçtan uca
Sen elif dersin hoca
Mânâsı ne demektir

Yunus Emre der hoca
Gerekse bin var hacca
Hepisinden iyice
Bir gönüle girmektir
 
Yunus Emre

4 Cevap

0 oy
7 Haziran 2012 misafir cevapladı
 
En İyi Cevap
İlim: Okumakla veya görmek ve dinlemekle veya Allah’ın ihsanı ile elde edilen malumat ve bilgiler demektir. Bilmek, idrak etmek manalarına da geliyor. Ayrıca ilim, hakikatı bilmekten ibarettir, şeklinde de tarif edilmiştir.
İlmin elde ediliş şekillerinde farklılıklar vardır. Mesela; insanın beş zahiri duyguları ve deney ve tecrübe ile elde ettiği bilgiler, daha çok pozitif yani maddi ilimler sınıfındandır. Bir peygamberin mazhar olduğu ilim ise; Vehbidir, yani Allah’ın ihsanı ile elde edilen ilimler sınıfındandır. Bir evliyanın gönül aydınlanması ile mazhar olduğu ilimler de ilham ile elde edilen ilimler sınıfındandır. Demek ilmin neticesi bilgiye ulaşmaktır; ama bu bilgileye ulaşmanın araç ve vasıtaları muhtelif olabilir.

İlimler aynı zamanda konu ve mevzu bakımından da sınıflara ayrılır.
Pozitif ve müspet ilimlerin konusu ve alanı, daha çok maddi ilimlerdir. Zahiri duygulara ve deneye konu olabilecek her nesne incelenir ve bu ilmin alanıdır. Günümüzde bilim kelimesi, daha ziyade bu alan için kullanılıyor. Yani bilim maddi ilimlerin bir özel kelimesidir desek yanlış olmaz.
0 oy
7 Haziran 2012 misafir cevapladı
Evet,eş anlamlılardır.
0 oy
7 Haziran 2012 misafir cevapladı
7 Haziran 2012 düzenledi
peki soruyorum o halde ;

ilim adamı deyince aklınıza ne geliyor ?
bilim adamı deyince aklınıza ne geliyor ?

güzel birkaç yorum buldum ;

YORUM 1 ;

İlim: Okumakla veya görmek ve dinlemekle veya Allah’ın ihsanı ile elde edilen malumat ve bilgiler demektir. Bilmek, idrak etmek manalarına da geliyor. Ayrıca ilim, hakikatı bilmekten ibarettir, şeklinde de tarif edilmiştir.
İlmin elde ediliş şekillerinde farklılıklar vardır. Mesela; insanın beş zahiri duyguları ve deney ve tecrübe ile elde ettiği bilgiler, daha çok pozitif yani maddi ilimler sınıfındandır. Bir peygamberin mazhar olduğu ilim ise; Vehbidir, yani Allah’ın ihsanı ile elde edilen ilimler sınıfındandır. Bir evliyanın gönül aydınlanması ile mazhar olduğu ilimler de ilham ile elde edilen ilimler sınıfındandır. Demek ilmin neticesi bilgiye ulaşmaktır; ama bu bilgileye ulaşmanın araç ve vasıtaları muhtelif olabilir.

İlimler aynı zamanda konu ve mevzu bakımından da sınıflara ayrılır.
Pozitif ve müspet ilimlerin konusu ve alanı, daha çok maddi ilimlerdir. Zahiri duygulara ve deneye konu olabilecek her nesne incelenir ve bu ilmin alanıdır. Günümüzde bilim kelimesi, daha ziyade bu alan için kullanılıyor. Yani bilim maddi ilimlerin bir özel kelimesidir desek yanlış olmaz.

YORUM 2 ;

ilim Allah'ın yarattığı gerçeklerdir, bilim ise dünyayı araştırırken ulaştığımız, yorumladığımız şeklidir. Bilimsel bulgular tarihte her zaman için kendini yenilemiştir, önceki bir bulguya yeni gelen birşeyler eklemiş, eleştirmiş, değiştirmiştir... bilim bu şekilde oluşmuş birşeydir...

ilim daha kapsamlı birşey: mesela dini ilimler vardır, fıkıh, tefsir, kelam gibi... bunların bir bilim olduğu söylenemez...

son zamanlarda beni en çok rahatsız eden konulardan birisi de, bilimin teknolojinin bazı noktalarda insanlığa faydalı olma amacından çıkıp bilim yapmak için yapılmasıdır. mesela insanlığa zararlı bir proje dahi olsa sırf bilim yapmak için üzerinde uğraşabiliniyor!! oysa ki asıl amaç insanlığa faydalı olmaktır... ilim Allah'ın yarattığı gerçeklerdir, bilim ise dünyayı araştırırken ulaştığımız, yorumladığımız şeklidir. Bilimsel bulgular tarihte her zaman için kendini yenilemiştir, önceki bir bulguya yeni gelen birşeyler eklemiş, eleştirmiş, değiştirmiştir... bilim bu şekilde oluşmuş birşeydir...

ilim daha kapsamlı birşey: mesela dini ilimler vardır, fıkıh, tefsir, kelam gibi... bunların bir bilim olduğu söylenemez...

son zamanlarda beni en çok rahatsız eden konulardan birisi de, bilimin teknolojinin bazı noktalarda insanlığa faydalı olma amacından çıkıp bilim yapmak için yapılmasıdır. mesela insanlığa zararlı bir proje dahi olsa sırf bilim yapmak için üzerinde uğraşabiliniyor!! oysa ki asıl amaç insanlığa faydalı olmaktır...

http://www.frmtr.com/genel/129867-ilim-ile-bilim-arasindaki-fark-nedir-bunu-kim-aciklar.html

YORUM 3 ;

Hakikî ilim; aydınlığa koşan, hakikat soluyan ve kişiyi sırat-ı müstakîme götürebilen bir ışık kaynağıdır. İngilizce'deki karşılığı science' olan bilim ise eski bilgiler üzerine bina edilerek, geliştirilen, tecrübe ile elde edilen ve yanlışları düzeltile düzeltile nizama konacak, pek çok yanlarıyla ilmî faaliyetlerimizin esasını teşkil eden nazariye, hipotez demektir. Bu itibarla bilim, ilim ile aynı şey değildir ve bunların birbirine karıştırılmaması gerekir. Günümüzde bazen ilim, bilim kelimesiyle tercüme edilmektedir ki, kelimelerin ihtiva ettiği mânâlar, nüanslar nazara alınmadan yapılan böyle bir hata, avam için mazur görülse de, uzman kimseler için kat'iyen mazur görülemez. Çünkü ilim ve bilim kendi esprileri içinde efradını câmi, ağyârını mâni sağlam bir tarife tabi tutulduklarında ikisinin birbirinden tamamen farklı oldukları görülecektir.

İlim, bizde doğup büyümüştür ve dölyatağı da kalb ve kafa birleşik noktasıdır. Rasyonalizm üzerine kurulmuş, daha sonra da pozitivizm esaslarına dayanarak gelişmiş bilim ise, tamamen maddî, dünyevî, arzî ve fizik çerçevelidir ki, çıkışı nazariyelere dayalı, devamı şüphelerle iç içe, neticesi de tereddüt ve kuşkudur. O, duyu organları dünyasında rüşeymleşir ve nazarî aklın referansı ile yaşar. Çok defa gözün görmediği, kulağın işitmediği şeyleri inkâr eder. Hâlbuki göz, mânâya karşı kördür. Kulak da onu duyamaz. Evet bugün bilim denilen şey, sadece duyu organlarıyla duyulup, görülüp hissedilen obje ve vak'alara 'evet' der.
0 oy
7 Haziran 2012 misafir cevapladı
8 Haziran 2012 düzenledi
Hakikî ilim; aydınlığa koşan, hakikat soluyan ve kişiyi sırat-ı müstakîme götürebilen bir ışık kaynağıdır. İngilizce'deki karşılığı science' olan bilim ise eski bilgiler üzerine bina edilerek, geliştirilen, tecrübe ile elde edilen ve yanlışları düzeltile düzeltile nizama konacak, pek çok yanlarıyla ilmî faaliyetlerimizin esasını teşkil eden nazariye, hipotez demektir. Bu itibarla bilim, ilim ile aynı şey değildir ve bunların birbirine karıştırılmaması gerekir. Günümüzde bazen ilim, bilim kelimesiyle tercüme edilmektedir ki, kelimelerin ihtiva ettiği mânâlar, nüanslar nazara alınmadan yapılan böyle bir hata, avam için mazur görülse de, uzman kimseler için kat'iyen mazur görülemez. Çünkü ilim ve bilim kendi esprileri içinde efradını câmi, ağyârını mâni sağlam bir tarife tabi tutulduklarında ikisinin birbirinden tamamen farklı oldukları görülecektir.

İlim, bizde doğup büyümüştür ve dölyatağı da kalb ve kafa birleşik noktasıdır. Rasyonalizm üzerine kurulmuş, daha sonra da pozitivizm esaslarına dayanarak gelişmiş bilim ise, tamamen maddî, dünyevî, arzî ve fizik çerçevelidir ki, çıkışı nazariyelere dayalı, devamı şüphelerle iç içe, neticesi de tereddüt ve kuşkudur. O, duyu organları dünyasında rüşeymleşir ve nazarî aklın referansı ile yaşar. Çok defa gözün görmediği, kulağın işitmediği şeyleri inkâr eder. Hâlbuki göz, mânâya karşı kördür. Kulak da onu duyamaz. Evet bugün bilim denilen şey, sadece duyu organlarıyla duyulup, görülüp hissedilen obje ve vak'alara 'evet' der.

İlgili sorular

5 cevap 36 gösterim
7 Şubat 2012 misafir sordu
2 cevap 227 gösterim
1 cevap 288 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...