Çokgenler hakkında bilgi verir misiniz?

666 gösterim
18 Ocak 2012 misafir sordu
19 Ocak 2012 düzenledi
yok

3 Cevap

0 oy
18 Ocak 2012 misafir cevapladı
 
En İyi Cevap
Çokgenler

İkiden çok doğru çizginin çevrelediği kapalı düzlemsel ya da uzaysal geometrik şekil. Kesişen doğru ya da çokgenin ayrıtlarına kenar denir. Herhangi bir kenarın uzantısı çokgeni kesmiyorsa dışbükey (konveks), kesiyorsa içbükey (konkav) çokgen sözkonusudur. n kenarlı dışbükey çokgenin iç açıları toplamı 180 (n-2) derecedir. Kenar ve açıları birbirine eşit dışbükey çokgene düzgün çokgen denir. Eşkenar üçgen, kare, düzgün beşgen, düzgün altıgen birer düzgün çokgendir.


inceleyiniz..
http://www.msxlabs.org/forum/matematik/21516-cokgenler.html
0 oy
19 Ocak 2012 misafir cevapladı
Çokgen

Bir düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan A1, A2, A3, … gibi n tane (n ³ 3)
noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekillere çokgen denir.
a. İçbükey (konkav) çokgenler: Bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere İçbükey çokgen denir.

b. Dışbükey (konveks) çokgenler: Kenar doğrularının hiçbiri, çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere denir. Dışbükey çokgen
 

 
c. Çokgenlerin elemanları
A, B, C, D, E noktalarına çokgenin köşeleri denir. Komşu iki köşeyi birleştiren [AB], [BC], [CD], [DE] ve [EA] doğru parçaları çokgenin kenarlarıdır.
 
•İç bölgede kenarlar arasında oluşan açılara çokgenin iç açıları denir. •İç açılara komşu ve bütünler olan açılara çokgenin dış açıları denir. www.matematikcifatih.tr.gg •Köşeleri birleştiren kenarlar haricindeki doğru parçalarına köşegen adı verilir. 2. Dışbükey Çokgenlerin Özellikleri
a. İç açılar toplamı: Dış bükey bir çokgenin n tane kenarı var ise iç açılarının toplamı
 
(n - 2) . 180°
 
b. Dış açılar toplamı: Bütün dışbükey çokgenlerde
 
Dış açılar toplamı =360°
 
c. Köşegenlerin sayısı: n kenarlı dışbükey bir çokgenin
 
n.(n-3) / 2
Bir köşeden (n – 3) tane köşegen çizilebilir.
n kenarlı dışbükey bir çokgenin içerisinde, bir köşeden köşegenler çizilerek
(n – 2) adet üçgen elde edilebilir.
 
3. Düzgün Çokgenler
Bütün kenarlarının uzunlukları eşit ve bütün açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir. 
a. Düzgün altıgende olduğu gibi düzgün çokgenlerin köşelerinden daima bir çember geçer. Bu çembere çevrel çember denir.
 
b. Düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenarı birleştiren köşegenler birbirine eşittir.
 
c. Kenar sayısı çift olan düzgün çokgenlerde karşılıklı kenarlar paraleldir.
 
 
d. Kenar sayısı tek olan düzgün çokgenlerde karşı kenara çizilen dik karşı kenarı ortalar. Köşeden kenarın ortasına çizilen doğru parçası kenara diktir şeklinde de ifade edilir
e. n kenarlı düzgün bir çokgende bir iç açının ölçüsü
(n - 2) . 180°/ n
f. Konveks çokgenlerin dış açıları toplamı 360° olduğundan düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü
360° / n
4. Düzgün Çokgenin Alanı
a. n kenarlı düzgün çokgenin bir kenarı a ve iç teğet yarıçapı r ise alanı
 
A= n.a.r / 2
 
b.n kenarlı bir düzgün çokgende bir kenarı gören merkez açı
(Bu açı aynı zamanda dış açıdır) 360 / n ve çevrel çemberin yarıçapı R ise çokgenin alanı
 
A= n.R.R.sina / 2
0 oy
4 Ekim 2012 misafir cevapladı
insan resimde koyardı
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...