Kimyada mol kavramı nedir?

116 gösterim
7 Eylül 2012 misafir sordu
16 Kasım 2012 nötrino düzenledi
Toplam 0,3 mol atom içeren NO2 bileşiğinde kaç gram N bulunur?(N:14)

3 Cevap

0 oy
16 Kasım 2012 My sassy girl cevapladı
Mol : Avagadro sayısı ( 6,02.1023 ) kadar atom yada molekül içeren maddeye 1 mol denir.

Örnek : 1 mol HF 6,02.1023 tane HF molekülüdür. Yine bu molekülün içerisinde 1 mol H atomu (6,02.1023tane) ve 1 mol F atomu (6,02.1023 tane) vardır.

Atom Ağırlığı : 12C izotopu standart seçilerek diğer elementlerin bu izotopla kıyaslanması sonucu hesaplanan kütlelerdir. Örneğin, H=1 O=16 N=14 S=32

1Atomik Kütle Birimi (¤¤¤¤.b) : 1/ 6,02.1023 = 1,66.10-24 gramdır.

Molekül Ağırlığı : Bileşiği oluşturan elementlerin gram cinsinden kütlelerinin toplamına denir.

Örnek : 1 mol C6H12O6 (glikoz) kaç gramdır ? (C=12 O=16 H=1)
6.12 = 72 gram C
12.1 = 12 gram H
6.16 = 96 gram O
0 oy
16 Kasım 2012 nötrino cevapladı
Toplam 0,3 mol atom içeren NO2 bileşiğinde kaç gram N bulunur?(N:14)

NO2 => Bileşiği toplam 14+32 =46 gramdır.
1 mol bileşik 46 gram ise;
0.3 mol atom içeren bileşik ? gramdır => bu denklemin çözümünden 0.3 mol atom içeren bileşiğin toplam kütlesi 13.8 olur.Bunun 9,6 gramı oksijen (O2),4,2 gramı da azot ( N ) olur.
0 oy
16 Kasım 2012 Mavi Peri cevapladı
Avogadro sayısı veya Avogadro sabiti, bir elementin bir molündeki atom sayısı ya da bir bileşiğin bir molündeki molekül sayısıdır. 1 mol yani 12 gr Karbon12 elementindeki atom sayısı deneysel olarak hesaplanarak 6.02214199x1023 [1] bulunmuştur. Sayı, bu alandaki katkılarından dolayı İtalyan bilim adamı Amedeo Avogadro'nun (1776–1856) adı ile anılır.

Tarihçe
Amedeo Avogadro
1811 yılında Avogadro, aynı sıcaklık ve basınç koşulları altında eşit hacimdeki gazların, türleri ne olursa olsun aynı sayıda molekül içereceğini keşfetti. Bu, atomların büyüklüğünü ve ağırlığını isabetli bir şekilde ölçmeyi sağlıyordu.
Herhangi bir maddedeki molekül sayısı ilk kez, Avusturyalı lise öğretmeni Johann Josef Loschmidt (1821–1895) tarafindan hesaplanmıştır. Loschmidt 1865 yılında, o zamanlar çok yeni olan kinetik moleküler teori yardımıyla, 1 cm³ gaz içerisinde normal sıcaklık ve basınç şartlarında yaklaşık 2.6x1019 molekül olduğunu hesaplamıştır. Bu değer Loschmidt sabiti olarak bilinir.
Daha sonra, herhangi bir maddedeki molekül sayısının hesaplanışı ile ilgili çeşitli yöntemler ortaya atılmıştır. Örneğin; Einstein, mikroskobik parçacıkların mükemmel koşullar altında (sabit sıcaklık ve basınç değerlerinde) dahi sürekli hareket halinde oluşunun sebebi olan, parçacıklar üzerinde sıvının kendi moleküllerinin uyguladığı şoklar konusunda matematiksel bir teoriyi ortaya atmıştır. Bu konudaki ilk deneysel kanıt Alman fizikçi Seddig tarafından yapılmıştır. Bundan sonra bu problemi ele alan iki bilim adamından Perrin (diğeri Svedberg'dır.) araştırmaları sonucunda Einstein'ın teorisinin deneyle mükemmel bir şekilde uyuştuğunu göstermiştir.
Jean Baptiste Jean Perrin (1926 Nobel adayı), Avogadro sayısı terimini 1909 yılında bir makalesinde kullanmış ve bu terimi ilk kez kullanan insan olmuştur.
Avagadronun bulduğu bir formül var. Avagadro 6.02214199x1023 ü teker teker saymamıştır... Katı maddelerin avagadro sayısını bulmak için mesela madde hekzoganal yapıda ise örnek olarak çinko elementi 0.866 X a2(a kare) X C= M(birim hacimdeki tanecik sayısı)X çinko atomunun Ma'sı /Na( avagadro sayısı) X çinko nun yoğunluğu formülünden Na yı bulunabilir. a=2.665 X 10^(-8)(-8) c = 4.947 X 10^(-8)(-8) bunlar da sabit sayılardır. Eğer madde kübik yapıda ise bu seferde Fe elementi için; a^3 = M(birim hacimdeki tanecik sayısı) X demir atomunun Ma'sı /Na( avagadro sayısı) X demirin yoğunluğu formülünden Na bulunabilir.

İlgili sorular

5 cevap 3,943 gösterim
1 cevap 70 gösterim
6 Ekim 2012 misafir sordu
1 cevap 37 gösterim
20 Mayıs 2012 misafir sordu
1 cevap 29 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...