İnsandaki bilme eğilimini açıklar mısınız?

304 gösterim
26 Eylül 2012 misafir sordu
2 Ekim 2012 düzenledi

1 cevap

0 oy
2 Ekim 2012 misafir cevapladı
 
En İyi Cevap
İNSANDAKİ BİLME EĞİLİMİ

Aristoteles’e göre bütün insanlar doğası gereği bilme eğilimine sahiptir. “Bilme eğilimi” yalnızca bilmeyi istemeyi değil, bu istemenin istediğini elde etmesini, yani kısaca bilmeyi de içermektedir. O zaman insan doğal olarak bilebilen, evet, bilmeyi bilen bir varlık olmaktadır. Türkçede birçok fiil kökünün sonuna eklenen bilmek (yapabilmek, görebilmek… vb.) bilmenin insanın bir olanağı, aynı zamanda bir erki, bir gücü olduğunu çok iyi anlatıyor. Görülüyor ki bilmek, bilebilmeyi; bilmeyi içeriyor ve içerdiği ölçüde de salt bir istek olmaktan çıkıyor, bilmeyi istemekten daima daha fazla bir şey oluyor. İşte insan, bilgilerini bilimsel bilgi düzeyine vardırmasını, “doğru bilgi”nin kuramını geliştirmesini, bu anlamdaki bir “bilme eğilimi”ne borçlu. “Bilme yetisi” anlamında işlerlik kazanmış, bilme eğilimine “akıl” ya da “us” diyoruz.

Önay SÖZER, Felsefenin ABC'si
...