İnsanın değerini anlatan sözler paylaşır mısınız?

1,029 gösterim
29 Eylül 2012 misafir sordu
2 Ekim 2012 düzenledi

2 Cevap

0 oy
29 Eylül 2012 misafir cevapladı
♦Biz evrenin Sınırsız Sahibinin gücüyle koruyup beslediği aciz canlılarız
♦ İnsanın çöküşünün durdurulduğu an, Sınırsız Kudrete ihtiyacını itiraf edip, O'na teslim olduğu an olacaktır
♦ Hayatta eğlenmeye yer var; fakat, alaya ve küçümsemeye yer yoktur
♦ İnsanlar iyilik istedikçe, daha çok iyilik isteyebilir hâle getirilirler
♦ Geleceğimiz, yalvarışlarımızın büyüklüğü kadar yükselecektir
♦ Hayatınızdaki en büyük zaferleriniz, gözyaşlarınızla yoğurduğunuz dualarınız olacaktır
♦ İstediğinizin ne kadarını alabileceğinizi, ona ne kadar derin bir içtenlik sunduğunuz belirleyecek
♦ Her istediğimiz aynen kabul edilseydi, biz insanlar dünyayı şereften ve adaletten mahrum bırakırdık
♦ Nice insan, şimdi mahrum kaldıkları yüzünden, asırlar sonra sevinç çığlıkları koparacaktır
♦ Evrende rollerin üstünlüğü veya önemsizliği yoktur; rolleri iyi veya kötü oynamak vardır
♦ Yeryüzünde meşhur olmanın değeri birkaç damla su ise, gökyüzünde tanınmanın değeri ufka uzanan okyanustur
♦ Dünya sonsuzluğa yürümeyi öğrenmek için içine gönderildiğimiz eğitim pistimizdir
♦ Yeryüzünde kimse kendini Evrenin Sınırsız Sahibine güvenenden daha güvende hissedemez
♦ Gerçek anlamda dua eden ruhlar, acı çekebilir; ama, kahredici ve karamsarlığa boğucu streslere asla girmez
♦ Dualarımız kalbimize Sınırsız Şefkat'in gerçek ve canlı sevgisini yerleştiremiyorsa, etkili dua ettiğimiz söylenemez
♦ Dua bizi, ölmeyen, unutmayan, kudreti sınırsız, cömertliği engin, Kendini sevenleri daha çok seven bir Sultan'la tanıştırıyor
♦ Biz yemek için yaşamakla değil; yaşamak için yemekle görevliyiz
♦ Kaynaşıp duran istikrarsız bir kalbi, Sınırsız Kudretin yakınlığından başka hiçbir sebep sakinleştiremez
♦ Bir lütfü istemeyene vermek, değerini bilmeyene, şükrünü idrakten uzak kalana vermektir
♦ Bir insan çekirdeğinden isyankâr bir Firavun da çıkabilir; yüce bir Peygamber de yetişebilir
♦ Kalbinizi ruhsal enerjiye, ışığa, feyze, nura açtığınız an, kalbinizden yüksek isteklerin geçtiği andır
♦ Maddede gördüklerimiz, ruhta olanların suretleridir
♦ İlâhî yasalar yolumuzu kapamış olabilir; ancak, Yaratıcının mucizeleri her zamanda ve her yerde yaşanıyor

DrMuhammed Bozdağ
0 oy
29 Eylül 2012 misafir cevapladı
Atatürk’ün İnsana verdiği değeri anlatan sözler:

- Artık insanlık kavramı, vicdanlarımızı arıtmaya ve hislerimizi yüceleştirmeye yardım edecek kadar yükselmiştir…

İnsanları mutlu edeceğim diyen onları birbirine boğazlatmak insani olmayan ve son derece üzücü olan bir sistemdir.
İnsanları mutlu edecek tek vasıta, onları birbilerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan hareket ve enerjidir. Dünyanın barışı içinde insanlığın gerçek mutluluğu, ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve başarılı olmasıyla mümkün olacaktır. ( 1931 )

- İnsanlar daima, yüksek, asil ve kutsal hedeflere yürümelidirler. Bu hareket şeklidir ki, insan olanın vicdanını, beynini ve bütün insanlık anlayışını tatmin eder. Bu şekilde yürüyenler, ne kadar büyük fedakârlık yaparlarsa, o kadar yükselirler ve bu hareket şekli mutlaka açık olur. ( 1926 )

- İnsanların saygı ve şerefinin, itaat ve uyumunun kendinden maddeten değil, manen yüksek olanlar için gösterilmesi insan ruhunun gereklerindendir. ( 1914 )

- Büyüklük odur ki, hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için gerçek ülkü neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Önüne sayılamayacak güçlükler yığacaklardır, kendini büyük değil küçük, zayıf, vasıtasız, hiç telâkki ederek, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu güçlükleri aşacaksın. Ondan sonra sana büyüksün derlerse, bunu diyenlere de güleceksin. ( 1908 )

- Bir toplumda kıymet ve kuvvet, onu oluşturan kişilerin kendilerini bir kıymet ve kuvvet olarak kabul etmelerindendir. Ancak, bu gibi kişilerden meydana gelmiş sosyal toplumlar tam bir bütün olarak kıymet ve kudret görünümü arz edebilir. ( 1937)

- Neşeli olmayan insanlardan iki türlü şüphe edilir; ya hastadır, veyahut o insanın başkalarına bildirmek istemediği bir kuruntusu, bir derdi vardır.

- En iyi kişi kendinden çok ait olduğu sosyal toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına kendini adayan insandır.

İlgili sorular

1 cevap 54 gösterim
1 cevap 72 gösterim
2 cevap 383 gösterim
1 cevap 30 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...