9. sınıf Türk edebiyatı ile dil ve anlatım derslerinde hangi konular işlenmektedir?

49 gösterim
2 Ekim 2012 misafir sordu
9.Sınıf'a yeni başladım. Bu iki dersten hangisinde Dil Bilgisi konuları anlatılacak?

Cevaplarınızı bekliyorum....

1 cevap

0 oy
2 Ekim 2012 misafir cevapladı
 
En İyi Cevap
TÜRK EDEBİYATI

1.Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri
2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
4. Metin
5. Edebî Metin
6. Edebiyat ve Gerçeklik (2011-2012 yeni öğretim programından çıkartıltı.)

II. ÜNİTE: COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)

1. Şiir İnceleme Yöntemi
a. Şiir ve Zihniyet
b. Şiirde Ahenk
c. Şiir Dili
ç. Şiirde Yapı
d. Şiirde Tema
e. Şiirde Gerçeklik ve Anlam
f. Şiir ve Gelenek
g. Yorum
ğ. Metin ve Şair

DİL VE ANLATIM

I. ÜNİTE: İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR

    1. İletişim
    2.  İnsan, iletişim ve Dil
    3.  Dil-Kültür İlişkisi
    4.  Ünite Sonu ölçme ve Değerlendirme Soruları

II. ÜNİTE: DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

    1. Dillerin Sınıflandırılması
    2. Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi
    3.  Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

IIII. ÜNİTE: SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ)

    1. Telaffuz (Söyleyiş)
    2. Türkçenin Sesleri ve Özellikleri
    3. Yazım (İmla) Kuralları (öğretim programından kaldırıldı)
    4.  Noktalama işaretleri (öğretim programından kaldırıldı)
    5.  Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

IV. ÜNİTE : KELİME (SÖZCÜK) BİLGİSİ

    1.  Kelimede Yapı (öğretim programından kaldırıldı)
    2.  Kelimede Anlam
    a. Kelimede Anlam ve Kavram
    b. Anlamları Bakımından Kelimelerin Gruplandırılması
        I. Anlam Çeşitleri
        II. Anlam ilişkilerine Göre Kelimeler
        III. Kelimelerde Anlam Değişmeleri
    c. Kelime Grupları
    3.  Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

 V. ÜNİTE : CÜMLE BİLGİSİ

    1. Cümlenin Öğeleri (öğretim programından kaldırıldı)
    2. Cümlenin Yapısı (öğretim programından kaldırıldı)
    3. Cümlede Anlam  
    a. Cümlede Anlamın Oluşması
    4. Bildirdikleri Anlamlara Göre Cümleler
    a. Haber Cümleleri
    b. Dilek-İstek, Soru Cümleleri
    c. Olumlu, Olumsuz Cümleler
    5. Anlamlarına Göre Cümleler
    6. Anlatım Bozuklukları (öğretim programından kaldırıldı)
    7.  Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Sorulan

VI. ÜNİTE : PARAGRAF BİLGİSİ

    1. Anlatım Birimi Olarak Paragraf
    2. Paragrafta Yapı
    3. Paragrafın Boyutu
    4. Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce  
    5. Paragraf Çeşitleri
    6. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
    7. Metin ve Paragraf
    8. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

İlgili sorular

Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...