Haftalık ve günlük ders programları nelerdir?

166 gösterim
20 Ocak 2012 misafir sordu
Haftalık ve günlük ders programı; Bazen saat 1lere 2lere kadar çalışıyoruz aslında bu yanlıştır. Çünkü okuldayken uyku sorunları meydana çıkıyor ve sınavlarda uyukluyoruz. 1Saat ders tekrarı yapmalıyız özet çıkartmalıyız 10dk aralıklarda mola vermeliyiz. Bu olasılıklarda iştahsızlık başlar çok çalışmak gözü bozabilir. Kitap okurken alışkanlıklarımız yani yakından okumak şaşılıga neden olarak bi gözü bozan etkenlerden biridir. Vücudumuz çalışırken su kaybeder ondan dolayı su içeriz haftalık ve günlük çalışmada bunlara dikkat etmek lazım.

4 Cevap

0 oy
20 Ocak 2012 misafir cevapladı
bravo evladım kendin sorup kendin cevaplamışsın : ) ) )
0 oy
20 Ocak 2012 misafir cevapladı
"Verimli Ders Çalışma Nasıl Olur?"
"Gideceğiniz Yeri Bilmiyorsanız, Vardığınız Yerin Önemi Yoktur"

P. Drucker

Okuldaki başarı ya da başarısızlık öğrencinin tüm kişiliğinin bir değerlendirilmesi değildir, sadece belirli bir zaman aralığında öğrenmiş olduğu bilgilerin bir sonucu ya da ürünü niteliğindedir. Öğrencilerin okul başarılarının düşük olmasının önemli nedenlerinden birisi de verimli ders çalışma yollarını bilmemeleri ya da bu konuda yanlış alışkanlıklara sahip olmalarıdır. Verimli çalışma alışkanlığı, erken yaşlarda kazanılan ve bireyin tüm yaşamdaki başarısını etkileyen bir süreçtir.

"Hiç kuşkusuz başarılı olabilmek için öncelikle başarıyı istemek gerekir, nedeniniz yoksa hedefiniz de yoktur."

ZAMANI PLANLAMAK

Etkili öğrenmenin ön koşulu, öncelikle bireyin zamanını planlayabilmeyi öğrenmesidir. Birçok öğrenci, zamanını planlayamadığı için akademik başarısızlık yaşar. Yanlış çalışma alışkanlıkları ve zamanı planlayamama öğrenme güçlüğüne, başarısız olma kaygısına ve güdülenme düzeyinin düşmesine neden olabilir. Oysa öğrenciler bilgi eksiklerini belirleme, çalışma alışkanlıklarını keşfetme ve zamanı planlama becerilerini kullanarak akademik güçlüklerin üstesinden gelebildiklerini gördükçe, yeterlilik ve kendine güven duyguları da artmaktadır. Öğrenmenin temelinde yer alan verimli ders çalışma alışkanlıklarının kazanılmasıyla öğrencilerin okulla ilgili olumlu tutumlar geliştirdikleri görülmektedir. Öğrencinin çeşitli gelişim düzeylerinde kendisinden beklenen görevleri başarıyla gerçekleştirebilmesi için, ders çalışmayla ilgili becerilere de gereksinimi vardır.

ÖĞRENME NEDİR?

Öğrenme beyinde meydana gelen biyokimyasal bir olaydır ve bazı ön şartları vardır. Bu ön şartlar uyanıklık, motivasyon (istek), dikkat, aktif katılım ve geri bildirimdir.
Ders çalışırken öğrenmenin ön şartlarını gerçekleştirdiğiniz ölçüde başarılı olursunuz. Öğrenciler arasındaki bazı çalışma davranışları öğrenmenin ön şartları ile uyuşmaz. Bu nedenle bazı öğrenciler öğrenmeye ayırdığı zaman ölçüsünde başarılı olamamakta, eğitim ve öğretim hayatından kopmakta ve akademik başarısızlığa sürüklenmektedirler. Bu nedenle hatalı gidişin farkına varmak ve hayatımızda varolan yanlış koşulların yerine, işimize yarayan yeni koşullar getirmemiz gerekmektedir.

BELLEK (HAFIZA) NASIL ÇALIŞIR?

Hafızayı devamlı dolup boşalan bir otobüs terminaline benzetebiliriz. Nasıl ki terminale otobüsler bir taraftan dolup bir taraftan boşalıyorsa, bilgiler de hafızamıza bir taraftan dolarken bir taraftan da boşalır. Özellikle de bizim işimize yaramayan, gereksiz olduğu kanısında olduğumuz, üzerinde durarak tekrar etmediğimiz bilgiler daha çabuk unutulmaktadır.
Bu gerçekten hareketle unutmayı önleyebilmek için bol tekrar gerekli görünmektedir.

Nasıl öğreniriz? Nasıl hatırlarız?
% 1 tad alarak
% 1,5 dokunarak,
% 3,5 koklayarak,
% 11 işiterek,
% 83 görerek öğreniriz.

Okuduklarımızın % 10’unu
İşittiklerimizin % 20’sini
Gördüklerimizin % 30’unu
Görüp+işittiklerimizin % 50’sini
Görüp+işittiklerimizin+söylediklerimizin %80’ini
Görüp+işittiklerimizin+söylediklerimizin+yaptıklarımızın %90’ını hatırlarız.

ÇALIŞMA ORTAMI NASIL OLMALIDIR?

Çalışma ortamı mümkün olduğunca sade ve düzenli olmalıdır.

Çalışma ortamının kişinin fiziksel olarak rahat edebileceği (yeterli ısı, ışığa sahip) bir ortam olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca çalışma ortamında dikkati dağıtacak poster, ses ve diğer uyarıcıların mümkün olduğunca az olması verimliliği artıracaktır.

Çalışma ortamında çoğu zaman ihtiyaç olabilecek materyaller (yardımcı ders kitapları, sözlük, atlas, ansiklopedi gibi yardımcı kaynaklar, cetvel, pergel gibi ders gereçleri) bulunması yarar sağlar.

Çalışmalardan yeterince verim alabilmek için dengeli ve düzenli beslenmeli, özellikle sabah kahvaltıları düzenli ve yeterli kalori alınacak şekilde yapılmalıdır.

Uyku düzenine dikkat edilmeli ve günlük ortalama 8 saat uyunmalıdır.

PROGRAMINIZ NASIL OLMALIDIR?

Yapacağınız program, zamanı en ekonomik biçimde kullanmanızı sağlayacaktır. Bu program, ne zaman çalışacağınızı, ne zaman dinleneceğinizi, ne zaman kitap okuyacağınızı, ne zaman eğleneceğinizi size söyleyecektir.

Programınız;

Uygulanabilir olmalıdır.
Gerektiğinde değişiklik yapılabilmesi için esnek olmalıdır.
Yazılı olmalıdır. Sürekli görülebilecek bir yere asılmalı ve programa ne kadar uyulabildiği kontrol edilmelidir.
Çalışma sürelerinin uzunluğunu derslere göre ve kendi çalışma stilinize göre düzenlenmelidir.
Çalışmalar genellikle gün aynı saatine getirilmelidir.

Böyle bir programınız yoksa eğlenmeye, gezmeye ve dinlenmeye - istemeseniz bile - çok zaman ayırdığınızı göreceksiniz. Bu nedenle kendinize en uygun programı büyüklerinize de danışarak hazırlanmamız gerekir.

İYİ BİR PROGRAMIN İNCELİKLERİ BELERDİR?

Herkesin kendine göre verimli çalışabileceği zamanları vardır. Önce bu zamanların belirlenmesi gerekir. Akşam üzeri çalışmak için en uygun zaman 16:00-19:00 arasıdır.

Günde kaç saat çalışılması gerektiği öğrencinin kapasitesine, temel bilgisine, derslerindeki eksikliğine göre değişir. Günlük çalışma süresi olarak 1-3 saat verilebilir.

Derslerden iyi verim alabilmek için çalışma zamanları iyi düzenlenmelidir. Uzun süreli çalışmalarda ilgi ve dikkat azalır. Bu nedenle çalışmaların sonlarına küçük dinlenme aralıkları koymak yararlı olacaktır. Mola uzun, çalışma süresi kısa olursa öğrenilen konuların unutulması ve sonraki öğrenileceklerle ilişkilendirilmesi sorunu yaşanır.

Özellikle de bütünlük gösteren konuların çalışılmasında buna çok dikkat edilmelidir. Ancak mola verilmeden yoğun çalışmanın da sağlıklı bir çalışma olmadığı bilinmelidir.

Sizin için zor dersleri çalışabileceğiniz en verimli zamana yerleştirin.

İki sayısal ders arasına bir sözel, veya iki sözel ders arasına bir sayısal ders koymanız yararlı olacaktır.

Her gün, o güne ait ders tekrarı mutlaka ama mutlaka yapılmalıdır. Tekrar, kısa bir zaman aralığına sığmalı ve küçük notlar alınarak yani yazılarak, çizilerek yapılmalıdır.

Programda mutlaka gezme, görme, sinema, tiyatro, spor veya çeşitli aktivitelere yer verilmelidir. Yaşam sadece derslerden ibaret değildir.

Özellikle bağıntılı, ön koşullu dersleri çalışılırken bilinmesi gereken temel konular öğrenilemeden yapılan çalışmaların verimli sonuç vermeyeceği unutulmamalıdır. Bu temelsiz bina kurmaya kalkmak demektir.

En önemli ancak göz ardı edilen etkenlerden biri de hızlı ve doğru okuma alışkanlığı edinmektir. Bu alışkanlığın tekniğini öğreten kitaplar, kurumlar bulunmaktadır. Ayrıca size kalan zamanlarda çeşitli türden kitaplar okumak hem bu yönünüzü hem de algılama ve yorumlama gücünüzü geliştirecektir.


Öğrenme istek ve arzusunu taşımayan, ve öğrenmenin gerekliliğine inanmayan hiçbir öğrenciye hiçbir ders aracı, hiçbir öğretmen yardımcı olamaz. Arzu ve istek olmadığı zaman ilgi ve dikkat kolayca dağılır. Bu da başarıyı etkileyen en önemli engeldir.
Ancak, bazı öğrenciler yeterince istekli olmalarına, gayret göstermelerine karşın beklenilen başarıyı gösterememektedirler. Bu durum, çok büyük bir ölçüde çalışma yöntemini bilememekten kaynaklanmaktadır. Verimli ders çalışma yollarını öğrenen ortalama bir öğrenci, zamanını ve enerjisini en verimli bir şekilde kullanarak başarılı olabilecektir.
7 Mart 2012 misafir sordu
8 Mart 2012 düzenledi
Ders programı nedir, ne işe yarar?
0 oy
29 Ocak 2013 Betül_Sena cevapladı
çoooooook saçma hem herkes kendine saklasın
0 oy
3 Haziran 2014 SSERKAN cevapladı
aftalık ve günlük ders programı; Bazen saat 1lere 2lere kadar çalışıyoruz aslında bu yanlıştır. Çünkü okuldayken uyku sorunları meydana çıkıyor ve sınavlarda uyukluyoruz. 1Saat ders tekrarı yapmalıyız özet çıkartmalıyız 10dk aralıklarda mola vermeliyiz. Bu olasılıklarda iştahsızlık başlar çok çalışmak gözü bozabilir. Kitap okurken alışkanlıklarımız yani yakından okumak şaşılıga neden olarak bi gözü bozan etkenlerden biridir. Vücudumuz çalışırken su kaybeder ondan dolayı su içeriz haftalık ve günlük çalışmada bunlara dikkat etmek lazım.

LÜTFEN ARTI :(

İlgili sorular

1 cevap 872 gösterim
1 cevap 119 gösterim
1 cevap 22 gösterim
1 cevap 44 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...