Okyanus nedir?

84 gösterim
8 Ekim 2012 misafir sordu
Okyanus Nedir

1 cevap

+1 oy
8 Ekim 2012 misafir cevapladı
8 Ekim 2012 düzenledi
 
En İyi Cevap
Okyanus

Kıtaları birbirinden ayıran engin denizlere verilen ad. Okyanuslar, dünya yüzölçümünün yaklaşık %70,8'ini kaplar. Amerika, Asya ve Avustralya arasında yer alan Pasifik Okyanusu (Büyük Okyanus) 180 milyon km2; Amerika, Avrupa ve Afrika arasında yer alan Atlas (Atlantik) Okyanusu 106 milyon km2; Afrika'nın doğusu ile Hindistan'ın güneyi ve Avustralya'nın batısında yer alan Hint Okyanusu ise 75 milyon km2 büyüklüğündedir. Ayrıca tamamı buzullarla kaplı Kuzey Kutup (Arktik) Denizi ve Antarktika kıyıları çevresinde yine buzullarla kaplı Antarktika Denizi birer okyanus sayılabilir. Yeryüzünde karalar ile okyanusların dağılımı eşit değildir. 44° kuzey paraleli çevresinde karalar ile okyanuslar eşit şekilde dağılmış gözükmekle birlikte, 20° güney paralelinden başlayarak okyanuslar karalara göre çoğunluktadır. Rüzgârlar, sıcaklık değişimleri gibi nedenlerden okyanuslarda sıcak ve soğuk su akıntıları oluşur. Büyük ırmaklar şeklindeki bu akıntılar çevrelerindeki karaların iklimini etkiler. Okyanus suları sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum klorür, sülfat, bikarbonat, brom iyonlarınca zengindir. Ayrıca oksijen, azot gibi erimiş gazlar da bulunur.

Okyanuslar üç bölgeye ayrılır.

    Karaların önünde, onların topografik yapısının devamı olarak uzanan kıta platformu;
    Derinliğin birdenbire artmaya başladığı kıta şevi;
    En geniş ve derin bölümü oluşturan, üzeri yer yer sırtlar, tepeler vb.yle kaplı okyanus çukuru ya da havzası.

Okyanuslar aynı zamanda binlerce türden bitki ve hayvanın da barınağıdır. Okyanuslarda da karalardakine benzer bir yaşam çevrimi vardır. Su yüzeyine gelen güneş enerjisi, yüzeye yakın yaşayan ve bitkisel planktonları oluşturan küçük bitkisel organizmalar tarafından (karalardaki bitkiler gibi) fotosentezde kullanılarak organik maddeye dönüştürülür. Bitkisel planktonlar daha büyük canlıların, onlar da daha büyüklerinin besinini oluştururlar. Bu işlem küçük hayvanlardan büyüklere, yüzey sularından derinlere doğru sürüp gider ve bütün okyanus canlıları birbirleriyle beslenerek bir yaşam çemberi oluştururlar. Okyanus sularının ısısına, derinliğine göre canlı türleri de değişir. Genellikle her canlının yaşadığı ısı derecesi ve derinlik, hatta bölge sınırlıdır. Okyanuslarda yaşayan pek az canlı, örneğin çok büyük balıklar, çok büyük bir yaşama alanına sahiptir. Günümüzde okyanuslar gerek fiziksel, gerekse biyolojik yapıları açısından tam olarak tanınabilmiş değildir. Bu konuda yapılan çalışmalar okyanus bilimi adında özgün bir bilim dalının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bugün okyanuslar üzerindeki araştırmalar çoğunlukla üç büyük devlet (ABD, Rusya, Japonya) tarafından yürütülmektedir. İnsanlar hem diplerindeki maden, petrol vb. kaynaklar nedeniyle hem de içinde yaşayan canlılar, açısından okyanuslara ilgi duymaktadır; ancak bu ilginin her zaman olumlu sonuçlar yarattığı savunulamaz. Bir yandan gelişmiş araçlarla sürdürülen okyanus balıkçılığı, birçok okyanus canlısını, soyunun tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya getirirken, öte yandan insan etkinliklerinin sonuçları olan çeşitli zehirli atıklar denizlerden başlayarak okyanuslara doğru yayılan bir kirlenmeye neden olmaktadır. Bu gelişim gerekli önlemlerle zamanında durdurulamazsa, yalnızca okyanuslarda yaşayan canlıları değil, aynı zamanda gelecekteki beslenme ümitlerinin büyük bölümünü okyanuslara bağlamış olan insanlığı da tehdit edecek boyutlara ulaşmakta gecikmeyeceği kesindir.

Detaylı bilgi için bakınız: http://www.msxlabs.org/forum/deniz-bilimleri/79598-okyanus.html#ixzz28ibQAjne

İlgili sorular

4 cevap 254 gösterim
13 Kasım 2012 misafir sordu
3 cevap 101 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
21 Çevrimiçi
0 Üye ve 21 Ziyaretçi

10,779 soru

20,131 cevap

0 yorum

2,876 üye

...