Yüze kadar olan asal sayılar nelerdir?

46 gösterim
11 Ekim 2012 misafir sordu
12 Ekim 2012 düzenledi

2 Cevap

+1 oy
26 Temmuz 2016 Nick_elodeon cevapladı
Asal sayılar: Sadece kendisine ve 1 sayısına tam bölünebilen sayılardır.
1'den 100'e kadar olan asal sayılar şunlardır:
İki (2)
Üç (3)
Beş (5)
Yedi(7)
On bir (11)
On üç(13)
On yedi(17)
On dokuz(19)
Yirmi üç(23)
Yirmi dokuz(29)
Otuz bir(31)
Otuz yedi(37)
Kırk bir(41)
Kırk üç(43)
Kırk yedi(47)
Elli üç(53)
Elli dokuz(59)
Altmış bir(61)
Altmış yedi(67)
Yetmiş bir(71)
Yetmiş üç(73)
Yetmiş dokuz (79)
Seksen üç(83)
Seksen dokuz(89)
Doksan yedi(97)
Başarılar...
0 oy
17 Ağustos 2016 Burcum cevapladı
1 ile 100 arasındaki asal sayılar:
 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97'dir. İyi dersler
...