Atatürk'ün sosyal bilimler hakkında söylediği sözleri nelerdir?

87 gösterim
14 Ekim 2012 misafir sordu
15 Ekim 2012 düzenledi
Atatürk'ün sosyal bilimler hakkında söylediği bi sözü söylermisiniz?? şimdiden tşk.

2 Cevap

0 oy
10 Kasım 2012 misafir cevapladı
Atatürk’ün sosyal bilgilerle ilgili söylediği sözler

1 Türk halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali bir lâzımı hayatiye telakki etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır MİLLİYETÇİLİK

2 Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve en uygar ülkeleri düzeyine çıkaracağız, milletimizi en geniş refah araç ve kaynaklarına sahip kılacağız Milli kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız İNKILÂPÇILIK

3 Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve şümullü (kapsamlı) medeniyetlere de sahip olmuştur Bunu aramak, tetkik etmek, Türkiye’ye ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır MİLLİYETÇİLİK

4 Efendiler ve ey millet; biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, müritler memleketi olamaz En doğru, en hakiki yol medeniyet yoludur LAİKLİK

5 Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu Yalnız Türk Milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı MİLİYETÇİLİK

6 Esas, Türk Milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır Türk’ün haysiyeti, izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır Binaenaleyh, ya istiklal, ya ölüm! MİLLİYETÇİLİK

7 İdare usulümüz kayıtsız şartsız hâkimiyetine sahip olan halkın, mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittirCUMHURİYETÇİLİK – HALKÇILIK

8 Artık, hükümet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır Hükümet millettir ve millet hükümettir CUMHURİYETÇİLİK – HALKÇILIK

9 Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık olamaz MİLLİYETÇİLİK

10 Bizim halkımız menfaatleri birbirinden ayrılır sınıflar halinde değil, aksine varlıkları ve çalışmalarının sonucu birbirine lazım olan sınıflardan ibarettir HALKÇILIK

11 Milli servetin dağıtımında daha mükemmel bir adalet ve emek sarf edenlerin daha yüksek refahı, milli birliğin muhafazası için şarttır Bu şartı daima göz önünde tutmak, milli birliğin temsilcisi olan devletin mühim vazifesidir HALKÇILIK

12 Dünyada her şey için, medeniyet için, başarı için en hakiki mürşit (yol gösterici) ilimdir, fendir LAİKLİK – İNKILÂPÇILIK

13 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız İNKILÂPÇILIK (ÇAĞDAŞLAŞMA)

14 Medeniyet yolunda başarı, yenilikleri kavrayıp uygulama alanında başarılı olmak için tek ilerleme ve gelişme yolu budurİNKILÂPÇILIK

15 Beyan etmeliyiz ki devlet ve fert birbirine karşı değil birbirinin tamamlayıcısıdır DEVLETÇİLİK

16 Artık duramayız Behemehâl ileri gideceğiz Geriye ise hiç gidemeyiz Çünkü ileri gitmeye mecburuz Millet açıkça bilmelidir; medeniyet öyle bir kuvvetli ateştir ki, ona kayıtsız olanları yakar mahveder İNKILÂPÇILIK

17 Hükümetin varlığının sebebi, memleketin asayişini, milletin huzur ve rahatını temin eylemektir Bütün memlekette gerçek bir asayiş hâkim olmalıdır Millet büyük bir huzur ve emniyet içinde müsterih bulunmalıdır
HALKÇILIK

18 Siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi iktisadi işlerde de, fertlerin teşebbüsleri neticesini beklemek doğru olamaz
Mühim ve büyük işleri ancak milletin toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak milli egemenliğin uygulanmasını ve yürütülmesini düzenlemekle görevli olan hükümetin mümkün olduğu kadar üzerine alıp başarması tercih olunmalıdır DEVLETÇİLİK

19 Her fert, istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, mensup olduğu bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine maliktir LAİKLİK

20 Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir LAİKLİK – İNKILÂPÇILIK

21 Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün ruhu ve görünümleriyle medeni bir toplum haline getirmektir İNKILÂPÇILIK – HALKÇILIK

22 Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver (eksen) üzerinde, akıl ve ilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar İNKILÂPÇILIK – LAİKLİK

23 Türk milleti uygarlığın bugünkü gelişmelerinden feyiz ve ilham almış aydın evlatlarının yönetim ve öncülüğünde, geçmişte kaçırılan fırsatların doğurduğu gecikmeleri telafi çaresini bulmakta gecikmeyecektir
İNKILÂPÇILIK

24 Gaye, sınıf mücadelesi yerine içtimai tesanütü (Sosyal dayanışmayı) sağlamaktır HALKÇILIK

25 Millete efendilik yoktur Millete hizmet etmek vardır
HALKÇILIK

26 Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür O halde herkesten daha çok refah, mutluluk ve zenginliğe layık olan köylüdür HALKÇILIK

27 Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve ancak tam ve kesin anlamıyla milli egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır Bundan doyalı hürriyetinde eşitliğinde adaletinde dayanak noktası milli egemenliktir CUMHURİYETÇİLİK

28 Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur
CUMHURİYETÇİLİK

29 Her türlü başarının sırrı, her türlü kuvvetin, kudretin gerçek kaynağı, milletin kendisi olduğuna kanaatimiz tamdırCUMHURİYETÇİLİK – HALÇILIK

30 Ulus, uluslar arası genel mücadele alanında yaşama nedeni ve güç nedeni olacak iklim ve aracın ancak çağdaş uygarlıkta bulunabileceğini bir değişmez gerçek olarak kabul etmiştir İNKILÂPÇILIK
0 oy
9 Aralık 2012 misafir cevapladı
atatürkün inkılapları ne alaka diyorsanız gogleye sorunuzu yazın yandex de hiçç bişey yok :)

İlgili sorular

2 cevap 47 gösterim
1 cevap 354 gösterim
2 cevap 147 gösterim
1 cevap 9,090 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...