İstanbul'un ekonomisinin faaliyetlere göre dağılımı nedir?

34 gösterim
28 Ekim 2012 misafir sordu
29 Ekim 2012 düzenledi
istanbulun ekonomisinin faaliyetlere göre dağılımı

1 cevap

0 oy
23 Kasım 2012 suskun cevapladı
Bu çalışmanın amacı, İstanbul kentinde hizmet faaliyetlerinin kentsel gelişmeyi nasıl etkilediğinin
belirlenmesidir. Bu kapsamda kent içinde hizmet faaliyetlerinin mekansal olarak dağılımının nasıl ayrıştığının
veya uzmanlaştığının, ilçe ölçeğinde tespit edilmesidir. Bazı faaliyetlerin nasıl aynı alanda yer aldığının
uzmanlaştığının ve dağılımı ayrışan, alansal olarak uzmanlaşan ya da örtüşen faaliyetleri üzerinden ilçe
düzeyinde tespit edilmektir. İlçeler ile ilçelere ait hizmet faaliyetlerinin dağılımı arasındaki ilişkiler
mütekabiliyet ve kümeleme analiz yöntemleri ile keşfedilmeye çalışılmış ve her bir değişkenin kategorileri
arasındaki ilişkileri ve aynı zamanda değişkenler arasındaki kategorik bazda var olan çapraz ilişkileri Bertin
çizelgesi ve Mütekabiliyet haritası ile İstanbul özelinde araştırmayı sağlayan bir yöntem kullanılmıştır. Sonuçta,
Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtları temel alınarak gerçekleştirilen analiz
hizmetlerin mekansal organizasyonundaki değişimlerin ampirik bulgularla keşfine imkan tanımakta ve bu
özelliği ile diğer çalışmalardan ayrılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Istanbul metropoliten alanı, hizmet aktiviteleri, mekansal dağılım, SPSS programı, ARGIS
programı, mütekabiliyet analizi, kümelenme analizi, Bertin çizelgeleri.

İlgili sorular

1 cevap 29 gösterim
26 Ekim 2012 misafir sordu
1 cevap 23 gösterim
1 cevap 34 gösterim
19 Ekim 2012 misafir sordu
3 cevap 5,120 gösterim
13 Mart 2012 misafir sordu
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...