Atatürk'ün "Bir ulus sanat ve sanatçıdan yoksunsa tam bir hayat sürdüremez" sözünü açıklar mısınız?

2,390 gösterim
30 Ekim 2012 misafir sordu
30 Ekim 2012 düzenledi

6 Cevap

+4 oy
30 Ekim 2012 misafir cevapladı
21 Kasım 2012 ThinkerBeLL seçti
 
En İyi Cevap
Bir insan topluluğunu millet yapan en önemli nitelik, bireyler arasındaki dil, din, tarih, amaç ve kültür bırliğidir. İnsanlar bunları paylaştıkları ölçüde kendilerini içinde yaşadıkları toplumun bir parçası olarak görürler. İnsanları birbirlerine hem gönülden, hem zihinden bağlarlar. İşte ait olma duygusu dediğimiz şey böyle oluşur. Ortak kültür sayesinde bu duygu gelişir, güçlenir. Ortak kültür, bir milletin örf ve adetleri, destanları, sözlü ve yazılı edebiyatı ile sanatçının toplamı olarak ortaya çıkar. Kanımca Atatürk'ün söylediği cümle içindeki "sanat" sözcüğü, genel anlamda kullanılmıştır. Yani büyük olasılıkla kültür kavramı kastedilmektedir. Ama yine de, özellikle sanat boyutunu ele alacak olursak bir ulusun varlığını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu en önemli besinin sanat olduğunu söyleyebiliriz.
Sanat, insanları yaratıcılığa ve üretkenliğe teşvik eder. Ortaya çıkan sanat yapıtları bir yandan o ulusun yaratıcılığını temsil ederken; bir yandan da ulusal gurur vesilesi olurlar. Ayrıca sanat, toplumsal olayları yorumlamak için farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Bu açı çok daha toleranslı ve özgürlükçüdür. Sanat katı kurallar tanımadığı için değişime ve gelişime hep açık olmuştur. Dolayısıyla milletlerin tarih içinde geçirdikleri evrim, büyük ölçüde sanat sayesinde olmuştur. 16. yy'da yaşanan Rönesansın etkilerinin günümüze kadar uzandığını söylemeye gerek var mı?
İşte büyük Atatürk'ün sözlerinden çıkan anlam budur. Milletler sanatla, kültürle, edebiyatla beslenemezlerse yaşayamazlar. Kuruyup yok olurlar. Yani, çağlara ayak uydurmanın ve kendini geliştirmenin yolu önce sanattan geçer. Birlikte üretip, birlik içinde paylaşılan bir kültür o toplumun yaşam garantisidir.
Bu harç olmazsa gerçekten o milletin hayat damarlarından biri, belki de en önemlisi kopmuş demektir.
Sinan Aksoy
kaynak
+1 oy
5 Kasım 2012 misafir cevapladı
bir insan topluluğunu  millet yapan en önemli
nitelik bireyler arasındaki dil din tarih amaç ve kültür birliğidir .........
0 oy
8 Kasım 2012 misafir cevapladı
17 Kasım 2012 My sassy girl düzenledi
aynen yaa hiç kısa bir şeyler yok mu bunları eğer yazarsak öğetmen anlarrr kii buradan araştırdığımız ya lütfen kısa bişey
+1 oy
9 Kasım 2012 misafir cevapladı
Bir milletin  sanatı ve sanatçısı yoksa o milletin yaşamasının anlamı yok.
Bu benim düşüncelerim size göre saçma olabilir . İnternetten bulamayınca en iyisi kendi düşüncelerimi yazıyım dedim .. Her kesin düşünceleri ayrıdır bunu unutmayalım . Size saçma gelen bana çok anlamlı gelebilir .
0 oy
12 Kasım 2012 misafir cevapladı
Bir milletin sanatı ve sanatçısı yoksa o milletin ne olduğu belli değildir ve çok tanınan bir ülkede olamaz
+1 oy
4 Aralık 2012 kaşmir cevapladı
Arkadaşım sana kısa ve öz bilgi vereyim atatür sanatkarı sever sayar korurdu bu sözü vatan bir elde toplandığı için sanatkar ülkeyi önceki haline göre ne kadar fazla kaldırırsatam bir hayat sürdürür
...