Nüfusun ülke için önemi nedir?

253 gösterim
31 Ekim 2012 misafir sordu
1 Kasım 2012 düzenledi

1 cevap

0 oy
31 Ekim 2012 misafir cevapladı
Nüfusun Ülkeler İçin Önemi

 Belirli sınırlar içerisinde (kent, bölge, ülke vs.) yaşayan insan sayısına nüfus denir. Önceleri ülkeler nüfus miktarının fazla olmasını güçlü olmak için önemli bir faktör olarak görmekteydiler. Ancak günümüzde nüfusun miktarından ziyade nüfusun nitelikleri üzerinde durulmaktadır. Çünkü geri kalmış ülkelerde nüfus artış oranının fazla olması bir çok problemi beraberinde getirmektedir.
 
Gelişmiş ülkeler nitelikli nüfus potansiyelini çok iyi kullanarak önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının az olması ya da nüfusun azalması ülkenin geleceğini tehdit etmektedir. Bundan dolayı bu ülkeler nüfus artışını belirli bir oranda sağlamak için çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar.
 
Nüfus Artışı
 Nüfusun sayısal büyümesine nüfus artışı denir.  Genel olarak insanlık tarihi boyunca dünya nüfusu artmıştır. Artış oranı başlangıçta yavaş iken son bir kaç asırda katlanarak artmıştır. Başlangıçta insanlar toplayıcılıkla, balıkçılıkla-avcılıkla geçindikleri için geniş bir sahada küçük insan grupları ancak geçinebiliyordu. Daha sonra yerleşik hayata geçilmesiyle tarımla uğraşılmış ve hayvanlar evcilleştirilmiş dolayısıyla küçük sahalar bile büyük insan gruplarını beslemeye yeterli olmuştur.
 
Ayrıca sanayi devrimiyle birlikte tıp alanında ilerlemeler, beslenme ve sağlık koşullarında düzelmeler olmuştur. Bu durum ölüm oranını düşürünce, dünya nüfusundaki artış fazla olmuştur. Sanayi devriminden sonra dünya nüfusu yaklaşık 7,5 kat artarak 800 milyondan 6 milyara ulaşmıştır.
 
Genellikle sanayileşmiş ülkelerde nüfus artışı az, geri kalmış ülkelerde fazladır. Bir ülkede nüfus artış hızı ne kadar yüksek olursa kalkınma hızı o derece azalır. Nüfus artış hızının sorun haline gelmesi, o ülke insanlarının temel ihtiyaçlarının karşılanamaması ile ortaya çıkar.
 
Nüfus artış hızının fazla olmasının sonuçları;
 -    İşsizlik artar.
 -    Kalkınma hızı azalır.
 -    Kişi başına düşen milli gelir azalır.
 -    Tasarruflar azalır, tüketim artar.
 -    Hayat şartları zorlaşır.
 -    İç ve dış göçler artar.
 -    İhracat azalır.
 -    Nüfusa bağlı yatırımlar (Demografik yatırım) artar.
 -    Belediye hizmetleri zorlaşır.
 -    Konut sıkıntısı yaşanır.
 -    Çevre kirliliği artar.
 -    Gecekondulaşma artar.
 -    Tarım arazileri amaç dışı kullanılır.

İlgili sorular

4 cevap 79 gösterim
1 cevap 52 gösterim
1 cevap 29 gösterim
6 Nisan 2014 BAŞAK sordu
1 cevap 187 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...