Farz ibadetler nelerdir?

84 gösterim
7 Kasım 2012 misafir sordu
16 Kasım 2012 nötrino düzenledi
Farz ibadetler nelerdir araştırma ödevi.

2 Cevap

0 oy
7 Kasım 2012 misafir cevapladı
İslam’ın beş şartı vardır Bu şartlar İslam’ın temel ibadetlerini oluştururlar.

 1 - Kelimeişahadet getirmek:
Allah’ın birliğini ve Hz Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğunu bildiren şahadet cümlesini gönülden inanarak dil ile söylemektir Kelimeişahadet şöyledir:
 ''Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu verasuluh''
 Anlamı: Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur; yine şahitlik ederim ki Hz Muhammed, Allah’ın kulu ve elçisidir
 Bir kimsenin yaptığı ibadetlerin kabul olması için bu birinci şartın yerine getirilmiş olması gerekir.

 2 - Namaz kılmak:
Namaz kılmak, akıllı ve sorumluluk çağına gelmiş olan her Müslüman’a farzdır Namaz, Yüce Allah'a gösterilecek saygının en güzel ifadesidir Namaz kılmakla Allah'ın bize verdiği sayısız nimetlere karşı teşekkür etmiş oluruz Yüce Allah, Kuranıkerim’de, namazın bizi her türlü kötülükten alıkoyacağını bildiriyor,

3 - Oruç tutmak:
Oruç, tan yerinin ağarmasından Güneş'in batışına kadar yemeden, içmeden ve benzeri birtakım bedeni isteklerden uzak durmak demektir Oruç, sadece Hz Muhammed'in gönderildiği topluluklara değil, onlardan önce gönderilmiş olan peygamberler dönemindeki halklara da emredilmiştir Orucun farz olduğunu bildiren ayet, anlam olarak şöyledir: ''Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı Umulur ki korunursunuz''
Peygamberimizin bildirdiğine göre Yüce Allah, ramazanda oruç tutanı mükafatlandıracak ve günahlarını bağışlayacaktır Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır:
 ''Bir kişi, ramazanın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutarsa geçmiş günahları bağışlanır''

4 - Hacca gitmek:
Hac, dinen zengin olan Müslümanların yapmakla yükümlü oldukları bir ibadettir Hac, usulüne uygun bir şekilde ihrama girmek, zamanında Arafat'ta vakfe yapmak (durmak) ve Kabe'yi tavaf etmektir
Hac ibadetinin yapılmasını Yüce Allah bize Kuranıkerim’de emretmiştir Hac, hem mal (para) hem de bedenle yapılan bir ibadettir Hac ibadeti ile Yüce Allah'a verdiği nimetler için şükrederiz Ayrıca ona karşı kulluk görevini de yerine getirmiş oluruzSevgili Peygamberimiz haccın önemini belirtmek için şöyle buyurmuştur: ''Kim Allah için hacceder de, (bir daha) günah işlemezse anasından yeni doğmuş gibi tertemiz olarak döner''

 5 - Zekat vermek:
Zekat, sözlükte temizlenmek, artmak anlamına gelir Zekat, İslam dininin belirlediği ölçüye göre zengin sayılan Müslümanların yerine getirmek zorunda oldukları bir ibadettir Dini ölçülere göre zengin sayılanlar, her yıl mallarının veya paralarının kırkta birini (yüzde iki buçuğunu) yoksullara vererek zekat ibadetini yapmış olurlar
Yüce Allah, Kuranıkerim’de şöyle buyurur: ''Namazı kılın, zekatı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın katında bulacaksınız Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı noksansız görür'' Zekat konusunda başka ayetler de vardır.
 Sevgili Peygamberimiz de zekatın önemini belirtmiş ve Müslümanlara zekat vermelerini öğütlemiştirİnancımıza göre zekat olarak verilecek mal veya para, fakirlerin hakkıdır Bu sebeple zengin Müslümanlar, zekatlarını severek ve karşılığında bir şey beklemeden fakirlere vermelidirler.
0 oy
16 Kasım 2012 Mavi Peri cevapladı
OTUZIKI FARZ
İMANIN ŞARTLARI
1- Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak.
2- Allah'ın meleklerine inanmak.
3- Allah'ın kitablarına inanmak.
4- Allah'ın peygamberlerine inanmak.
5- Ahiret gününe inanmak.
6- Kadere, hayır ve şerrin yaratıcısının Allah (Celle Celâlühû) olduğuna inanmak.
ISLAMIN şARTLARI
1- Kelime-i şehadet getirmek.
2- Namaz kılmak.
3- Oruç tutmak.
4- Zekat vermek.
5- Haccetmek.
ABDESTIN FARZLARI
1- Yüzünü yıkamak.
2- Kollarını (dirsekleriyle beraber) yıkamak.
3- Başının dörtte birini meshetmek.
4- Ayaklarını (topuklariyla beraber) yıkamak.
GUSLÜN FARZLARI
1- Ağzına su vermek.
2- Burnuna su vermek.
3- Bütün bedenini yıkamak.
TEYEMMÜMÜN FARZLARI
1- Niyet.
2- Iki darb ve mesih.
NAMAZIN FARZLARI
Dışında olanlar:
1- Hadesten taharet
2- Necasetten taharet
3- Setr-i avret
4- Istikbal-i Kıble
5- Vakit
5- Niyet
Içinde olanlar:
1- Iftitah tekbiri
2- Kıyam
3- Kırâet
4- Rükû
5- Secde
6- Ka'de-i ahire.


ELLIDÖRT FARZ
1- Allah'ı daima zikretmek.
2- Helal kazanılmış elbise giymek
3- Abdest almak.
4- Beş vakit namaz kılmak.
5- Cünüplükten gusletmek.
6- Rızk için Allah'a tevekkül (itimad) etmek.
7- Helalden yeyip içmek.
8- Allah'ın taksimine kanaat etmek.
9- Tevekkül etmek.
10- Kazaya (yani Allah'ın hükmüne) razı olmak.
11- Nimete karşılık þükretmek.
12- Belaya sabretmek.
13- Günahlara tevbe etmek.
14- Ibadetleri ihlas ile yapmak.
15- şeytanı düşman bilmek.
16- Kur'an-ı delil tanımak.
17- Ölüme hazırlıklı olmak.
18- Iyiliği emredip kötülükten alıkoymak.
19- Gıybet etmemek, kötü şeyleri dinlememek.
20- Anaya-babaya iyilik ve itaat etmek.
21- Akrabayı ziyaret etmek.
22- Emanete hiyanet etmemek.
23- Dinin kabul etmiyeceği latifeyi (şakayı) terk etmek.
24- Allah ve Resulüne itaat etmek.
25- Günahtan kaçınıp Allah'a sığınmak.
26- Allah için sevmek, Allah için buğuz etmek.
27- Her şeye ibretle bakmak.
28- Tefekkür etmek. (Cenab-ı Hakk'ın kudretini, azametini ve insanın yaratılışdaki gayeyi düşünmek)
29- ilim öğrenmeye çalışmak
30- Kötü zandan sakınmak
31- Istihza (alay) etmemek
32- Harama bakmamak
33- Daima doğru olmak
34- Esef ve ferahı, yani şımarıklık ve azgınlığı terketmek
35- Sihir yapmamak
36- Ölçü ve terazisini doğru tartmak
37- Allah'ın azabından korkmak
38- Bir günlük nafakası (yiyeceði-içeceði) olmayana sadaka vermek
39- Allah'ın rahmetinden ümid kesmemek
40- Nefsinin kötü arzularına tabi olmamak
41- Içki kullanmamak
42- Allah'a ve mü'minlere su-i zan etmekten sakınmak
43- Zekat vermek ve mali cihatta bulunmak
44- Hayız (adet) zamanlarında ve nifas halinde hanımı ile cinsi mukarenette bulunmamak
45- Bütün günahlardan; kötülüklerden kalbini temiz tutmak
46- Yetimin malını haksız olarak yememek, onlara iyilik etmek
47- Kibirlilik etmemek
48- Livata (erkekle erkek) ve zina yapmamak
49- Beş vakit namazı muhafaza etmek
50- Zulm ile halkın malını yememek
51- Allah'a şirk (ortak) koşmamak
52- Riyadan (gösterişten) sakınmak
53- Yalan yere yemin etmemek
54- Verdiği sadakayı başa kakmamak

İlgili sorular

1 cevap 42 gösterim
3 cevap 33 gösterim
1 cevap 20 gösterim
1 cevap 28 gösterim
1 cevap 30 gösterim
5 Nisan 2012 misafir sordu
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
14 Çevrimiçi
0 Üye ve 14 Ziyaretçi

10,783 soru

20,132 cevap

0 yorum

2,877 üye

...