Sağlığımızı etkileyen etmenler nelerdir, örnekler ile açıklar mısınız?

173 gösterim
11 Kasım 2012 misafir sordu
11 Kasım 2012 buz perisi düzenledi

2 Cevap

0 oy
11 Kasım 2012 byz_qny cevapladı
Sağlığımızı Etkileyen Faktörler
Besin değeri düşük yağ oranı yüksek, fast food ağırlıklı beslenme düzeni
Fazla işlenmiş gıdalar
Hareketsiz Yaşam tarzı Çevre Kirliliği
Stres
Belirli Tedaviler Meyve, sebze ve tahıl gibi lifli yiyeceklerin tüketilmemesi
Sağlıklı kas ve kemikleri destekleyebilecek protein kaynaklarının beslenme düzenimizde yer almaması
Dinlenme için yeterli fırsatın olmaması
Bu bilgiler rahatsız edici gibi görünse de, Herbalife ürünleri ile beslenme ve egzersiz düzeyinizi kontrol altında tutabildiğiniz sürece, şu anki ve ilerideki sağlığınızı geliştirebilirsiniz.
0 oy
11 Kasım 2012 My sassy girl cevapladı
İnsan sağlığı ile ilgilenen kişiler genellikle hastalıkları önceden önlemenin, hastalık sırasında uygulanacak tedaviden daha etkileri olduklarını kabul ederler. Hastalıkları önlemenin yolu, sağlığına etki eden etmenlerin neler olduğunu bilmektir.

1- Bünyesel Etmenler
2- Çevresel Etmenler
1- Bünyesel Etmenler

Bünyesel etmenler, hormonal, genetik, ve metabolizma faaliyetlerindeki bozukluklarından oluşur. Genetik bozukluklar anne ve babadan kromozomlar yoluyla geçen kalıtsal hastalıklardır. Altı parmaklılık buna örnek olarak verebileceğimiz bir kalıtsal hastalıktır. Hormonal bozukluklara örnek olarak ayak yapısının değişmesini ve metabolizma faaliyetlerinden kaynaklanan hastalığa da böbrek taşı ve gut hastalığını örnek gösterebiliriz.

2- Çevresel Etmenler
İnsanlar çevreyle bir bütün olarak yaşarlar. İnsan anne rahminde oluştuğu andan, ölünceye kadar çevreyle etkileşim halindedir. Bu yüzden de insanlar çevreyi, çevrede insanı olumlu veya olumsuz olarak etkiler.
a- Biyolojik Etmenler
b- Kimyasal Etmenler
c- Fiziksel Etmenler
d- Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Etmenler
e- Psikojik Etmenler

Biyolojik Etmenler Nelerdir ?
Biyolojik etmenler, vektörler, mikroorganizmalar, bitkiler, hayvanlar ve bunların ürünleridir.
Mikroorganizmalar: Verem , tifo, kolera, kızamık, menenjit, kaba kulak gibi hastalıklar zararlı mikroorganizmalardır.
Vektörler : Vektörler pek çok hastalığın taşıyıcıdır. Kara sinek, sivri sinek, bit, pire, hamam böceği gibi mikrop taşıyan eklem bacaklılar tarafından taşınır.
Bitkiler ve hayvanlar : İnsanlar besin kaynaklarını bitkiler, hayvanlar ve hayvansal ürünlerden karşıladıkları için bitki yetiştirmede ve hayvanların beslenmesinde kullanılan kimyasal maddeler insan sağlığını yüksek miktarda tehdit etmektedir.

Kimyasal Etmenler Nelerdir ?
Zehirler , kanser yapıcı maddeler, çevreyi kirleten kimyasal atıklar , gıda katkı maddeleri ve buna benzer sağlığı tehdit eden atıklardır.

Fiziksel Etmenler Nelerdir ?
Kullanma suları, atık sular , çöpler , ışık , gürültü, gübreler ve hava kirliliğidir. Özellikle tarımsal ürünlerde kullanılan yapay gübreler ve hormonlar sağlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir.

Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Etmenler Nelerdir ?
Yaşam tarzı, gelir ve harcama düzeyi , yaşam alanları gibi etmenlerdir.

Psikolojik Etmenler Nelerdir ?
Ruhsal zorlanmalar, stres, heyecan, korku vs gibi durumlardır.
Sağlıklı bir hayat ve sağlıklı bir çevre için vücudumuza, insanlara gereken özeni gösterelim ve çevremize karşı duyarlı olalım. Unutmayalım gelecek çocuklarımızındır.
...