Milli mücadele nedir?

656 gösterim
13 Kasım 2012 misafir sordu
13 Kasım 2012 byz_qny düzenledi

3 Cevap

+1 oy
13 Kasım 2012 misafir cevapladı
MİLLETİN VARLIĞINI DEVAM ETTİREBİLMESİ İÇİN, KENDİSİNİ TARİH BOYUNCA VAR KILAN(YAŞATAN) DEĞERLERE SAHİP ÇIKARAK(YAŞAYARAK); KENDİSİNİ TARİH SAHNESİNDEN SİLMEYE ÇALIŞAN GÜÇLERE(EKONOMİK, ASKERİ, SİYASİ, KÜLTÜREL, ÜLKE İÇİNDE, ÜLKE DIŞINDA...) KARŞI VERDİĞİ TOPYEKÜN MÜCADELEDİR.
0 oy
13 Kasım 2012 byz_qny cevapladı
Milli mücadele hakkında bilgi

Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Harbi, Türk İstiklâl Harbi, Millî Mücadele olarak adlandırılan I. Dünya Savaşından yenik çıkan Osmanlı Devletinin İtilaf Devletlerincence işgali sonucunda, Misak-ı Milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadeledir. 1919 - 1923 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.
Kurtuluş Savaşı, dört belirgin döneme ayrılabilir:

I. Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesinin yürürlüğe girdiği 31 Ekim 1918den, Mustafa Kemal Paşanın 9. Ordu müfettişi olarak Anadoluya yola çıktığı 19 Mayıs 1919a kadardır
Örgütlenme dönemi: 19 Mayıs 1919dan, Ankaradaki Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan 1920ye kadardır.
Hakimiyetin sağlanması dönemi: 23 Nisan 1920den, Londra Barış Konferansının ikinci safhasının başladığı Mart 1922ye kadardır.
Barışın sağlanması dönemi: Mart 1922den, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923e kadardır.


Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/217927-milli-mucadele-hakkinda-bilgi-verir-misiniz-3.html#ixzz2C1hMkTrr
0 oy
14 Kasım 2012 My sassy girl cevapladı
Milli Mücadele dar anlam 1919-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünü hazırlayan olaylara gösterilen tepkiyle başlayan ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığa kavuşmasıyla sonuçlanan, bu aradaki geçen sürede sivil ve askeri cephede, halk ve yöneticiler kesiminde meydana gelen çok yönlü, karmaşık nitelikte bir oluşumu içine alan kurtuluş çabalarını ve bu çabaları baltalama girişimlerini kapsar.

Milli mücadele dönemi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919′da Samsun’a ayak basmasıyla başlayan bir mücadele döneminin genel adıdır.
...