Sümerlerin kralları ve nüfusu hakkında bilgi verir misiniz?

167 gösterim
13 Kasım 2012 misafir sordu
15 Kasım 2012 ThinkerBeLL düzenledi
ödevim var acilen 5 dakkikaya gelebilirmi cevap lütfen

1 cevap

0 oy
15 Kasım 2012 Valeria cevapladı
Erken dönem Hanedanlar I

Tufan öncesi krallar ya da MÖ 26ıncı yüzyıldan önceki krallar. Bu kralların hükümdarlık süreleri “sar” (1 sar 3600 yıllık dönemi kapsamaktadır) ve “ner” (bir ner 600 yıllık dönemi kapsamaktadır) birimleri ile ölçülmekteydi.

"Krallık cennetten indikten sonra, Kraliyet Eridu’daydı. Eridu’da, Alulim kral oldu; 28800 yıl boyunca hükmetti."

    Eridu’da Alulim: 8 sar (28800 yıl)
    Eridu’da Alalgar: 10 sar (36000 yıl)
    Bad-Tibira’da En-Men-Lu-Ana: 12 sar (43200 yıl)
    En-Men-Ana 1, 2
    Bad-Tibira’da En-Men-Gal-Ana: 8 sar (28800 yıl)
    Bad-Tibira’da Tammuz (Dumuzi), çoban: 10 sar (36000 yıl)
    Larag’da En-Sipad-Zid-Ana: 8 sar (28800 yıl)
    Zimbir’de En-Men-Dur-Ana: 5 sar ve 5 ner (21000 yıl)
    Shuruppak’da Ubara-Tutu: 5 sar ve 1 ner (18600 yıl)
    Utnapishtim 1

1:Bu iki isim sümer kral listelerinin yaklaşık yarısında geçmektedir, fakat diğerlerinde geçmemektedir.

2:En-Men-Ana’nın yerinde bazı listelerde Kichu-Ana’nın ismi bulunmaktadır
Erken dönem Hanedanlar II

MÖ 26ıncı yüzyıl dolayları. Güncel yazıtlarda bilinen pekçok hükümdar Kral Listesinde yoktur.

"Sel her yeri kapladıktan sonra, ve krallık cennetten geldikten sonra, Kraliyet Kiş’deydi."
Kiş’in İlk Hanedanları

    Jushur: 1200 yıl
    Kullassina-bel: 960 yıl
    Nangishlishma: 670 yıl
    En-Tarah-Ana: 420 yıl
    Babum: 300 yıl
    Puannum: 840 yıl
    Kalibum: 960 yıl
    Kalumum: 840 yıl
    Zuqaqip: 900 yıl
    Atab: 600 yıl
    Mashda: 840 yıl
    Arwium: 720 yıl
    Etana, çoban,
    Balih: 400 yıl
    En-Me-Nuna: 660 yıl
    Melem-Kish: 900 yıl
    Barsal-Nuna: 1200 yıl
    Zamug: 140 yıl
    Tizqar: 305 yıl
    Ilku: 900 yıl
    Iltasadum: 1200 yıl
    En-Men-Barage-Si,
    Aga: 625 yıl

Daha sonra Kiş yenildi ve Kraliyet E-ana tarafından alındı.
Uruk’un İlk Hanedanları

    E-ana’dan Mesh-ki-ang-gasher, Utu’nun oğlu: 324 yıl.

Mesh-ki-ang-gasher denize yürüdü ve gözden kayboldu.

    Enmerkar, Uruk’u inşa etti: 420 yıl
    Lugalbanda, çoban: 1200 yıl
    Dumuzid, balıkçı: 100 yıl. Kiş’den En-Me-Barage-Si’yi ele geçirdi.
    Gilgamesh, babası bir tür hayalet ve Kulaba’nın lordudur: 126 yıl.
    Ur-Nungal: 30 yıl
    Udul-Kalama: 15 yıl
    La-Ba'shum: 9 yıl
    En-Nun-Tarah-Ana: 8 yıl
    Mesh-He: 36 yıl
    Melem-Ana: 6 yıl
    Lugal-Kitun: 36 yıl

Daha sonra Uruk yenilgiye uğradı ve kraliyet Urim tarafından alındı.
Ur’un İlk Hanedanları

Yaklaşık MÖ 25inci yüzyıl

    Mesannepada: 80 yıl
    Mesh-Ki-Ang-Nanna: 36 yıl
    Elulu: 25 yıl
    Balulu: 36 yıl

Daha sonra Urim yenilgiye uğradı ve kraliyet Awan tarafından alındı.
Erken Dönem Hanedanları III

    [Yazıtlardan çok iyi bilinmesine karşı, Lagaş’ın 1inci dönem Hanedanlığı Kral Listesinde bulunmamaktadır.]

Awan hanedanları

    Awan’ın üç kralı, toplam 356 yıl hükmettiler.

Daha sonra Awan yenilgiye uğradı ve Kraliyet Kiş tarafından alındı.
Kiş’in İkinci Hanedanları

    Susuda: 201 yıl
    Dadasig: 81 yıl
    Mamagal, kayıkçı: 360 yıl
    Kalbum: 195 yıl
    Tuge: 360 yıl
    Men-Nuna: 180 yıl
     ? : 290 yıl
    Lugalngu: 360 yıl

Daha sonra Kiş yenilgiye uğradı ve kraliyet Hamazi tarafından alındı.
Hamazi

    Hadanish: 360 yıl

Daha sonra Hamazi yenilgiye uğradı ve kraliyet Unug tarafından alındı.
Uruk’ın İkinci Hanedanları

    En-Shakansha-Ana: 60 yıl
    Lugal-Ure (ya da Lugal-Kinishe-Dudu): 120 yıl
    Argandea: 7 yıl

Daha sonra Unug yenilgiye uğradı ve kraliyet Urim tarafından alındı.
Ur’un İkinci Hanedanları

    Nani: 120 yıl
    Mesh-Ki-Ang-Nanna: 48 yıl
     ? : 2 yıl

Daha sonra Urim yenilgiye uğradı ve kraliyet Adab tarafından alındı.
Mari

    Anbu: 30 yıl
    Anba: 17 yıl
    Bazi: 30 yıl
    Zizi: 20 yıl
    Limer, gudu rahip: 30 yıl
    Sharrum-Iter: 9 yıl

Daha sonra Mari yenilgiye uğradı ve kraliyet Kiş tarafından alındı.
Kiş’in Üçüncü Hanedanları

    Kug-Baba, kadın meyhane koruyucusu: 100 yıl

    (Kral Listesindeki tek kadın)

Daha sonra Kiş yenilgiye uğradı ve kraliyet Akshak tarafından alındı.
Akshak

    Unzi: 30 yıl
    Undalulu: 6 yıl
    Urur: 6 yıl
    Puzur-Nirah: 20 yıl
    Ishu-Il: 24 yıl
    Shu-Sin: 7 yıl

Daha sonra Akshak yenilgiye uğradı ve kraliyet Kiş tarafından alındı.
Kiş’in Dördüncü Hanedanları

    Puzur-Sin: 25 yıl
    Ur-Zababa: 400 (6?) yıl
    Zimudar: 30 yıl
    Ussi-Watar: 7 yıl
    Eshtar-Muti: 11 yıl
    Ishme-Shamash: 11 yıl
    Shu-Ilishu: 15 yıl
    Nanniya, kuyumcu: 7 yıl.

Daha sonra Kiş yenilgiye uğradı ve kraliyet Unug tarafından alındı.
Uruk’un Üçüncü Hanedanları

    Lugal-Zage-Si: 25 yıl

        (MÖ 2259–MÖ 2235 short chronology).

Akkad İmparatorluğu

    Sargon, babası bir bahçıvandı, Ur-Zababa’nın sakisiydi, Agade’nin ilk imparatorudur, Agade’yi inşa etmiştir: 40 yıl
    Rimush, Sargon’un en küçük oğlu: 9 yıl
    Man-Ishtushu, Sargon’un en büyük oğlu: 15 yıl
    Naram-Sin, Man-Ishtishu’nun oğlu: 56 yıl
    Shar-Kali-Sharri, Naram-Sin’in oğlu: 25 yıl

Daha sonra kral kim oldu? Kral kim?

    Igigi, Imi, Nanum, Ilulu: dördü birden sadece 3 yıl için hükümdarlık yaptı
    Dudu: 21 yıl
    Shu-turul, Dudu’nun oğlu: 15 yıl

Daha sonra Agade yenilgiye uğradı ve kraliyet Unug tarafından alındı.
Uruk’un Dördüncü Hanedanları

    Ur-Ningin: 7 yıl
    Ur-Gigir: 6 yıl
    Kuda: 6 yıl
    Puzur-Ili: 5 yıl
    Ur-Utu (ya da Lugal-Melem): 25 yıl

Daha sonra Unug yenilgiye uğradı ve kraliyet Gutium tarafından alındı.
Gutium dönemi

    Inkishush: 6 yıl
    Zarlagab: 6 yıl
    Shulme (ya da Yarlagash): 6 yıl
    Silulumesh (ya da Silulu): 6 yıl
    Inimabakesh (ya da Duga): 5 yıl
    Igeshaush (ya da Ilu-An): 6 yıl
    Yarlagab: 3 yıl
    Ibate: 3 yıl
    Yarla: 3 yıl
    Kurum: 1 yıl
    Apil-Kin: 3 yıl
    La-Erabum: 2 yıl
    Irarum: 2 yıl
    Ibranum: 1 yıl
    Hablum: 2 yıl
    Puzur-Sin: 7 yıl
    Yarlaganda: 7 yıl
     ? : 7 yıl
    Tiriga: 40 gün

Uruk

    Utu-hegal: çelişen tarihler vardır (427 yıl / 26 yıl / 7 yıl)

Ur’un Üçüncü Hanedanları

"Sümer Rönesansı"

    Ur-Nammu: 18 yıl

        MÖ 2065 ile MÖ 2047 arasında.

    Shulgi: 46 yıl

        MÖ 2047 ile MÖ 1999 arasında.

    Amar-Sin: 9 yıl
    Shu-Sin: 9 yıl
    Ibbi-Sin: 24 yıl

Daha sonra Urim yenilgiye uğradı. Kraliyet Isin tarafından alındı.
İsin Hanedanlığı

Aşağı Mezopotamya’daki bağımsız Amorite devletleri. Hükümdarlık MÖ 1730’da sona ermektedir.

    Ishbi-Erra: 33 yıl
    Shu-ilishu: 20 yıl
    Iddin-Dagan: 20 yıl
    Ishme-Dagan: 20 yıl
    Lipit-Eshtar: 11 yıl
    Ur-Ninurta (Ishkur’un oğlu, bolluk yıllarına hükmetti, ve güzel bir hayat sürdü): 28 yıl
    Bur-Sin: 5 yıl
    Lipit-Enlil: 5 yıl
    Erra-Imitti: 8 yıl
    Enlil-Bani: 24 yıl
    Zambiya: 3 yıl
    Iter-Pisha: 4 yıl
    Ur-Dul-Kuga: 4 yıl
    Suen-magir: 11 yıl
    Damiq-ilicu: 23 yıl

Kraliyetin hüküm sürdüğü 11 şehir vardır. Toplam 134 kral 28876 + X yıl süresince hükmetmiştir.

Vikipedi
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...