İlk ürün toplama makinası ne zaman ve nasıl bulundu, bilime katkıları ne olmuştur?

53 gösterim
10 Şubat 2012 misafir sordu
13 Şubat 2012 düzenledi
ilk ürün makinası nezaman nerede nasıl bulundu.ve bilime katkıları nelerdir?

1 cevap

0 oy
27 Aralık 2012 hüseyin azmaz cevapladı
Eski çağlarda insanlar bazı basit matematiksel işlemleri yapmak için çeşitli ilkel araçlar tasarlamışlardır. Bu araçlardan en eskisi ve en iyi bilineni M.Ö. 3000'li yıllarda Babillilerin yaptığı abaküstür. Bunun dışında, bu araçlara diğer bir örnek olarak Yunanlıların M.Ö. 100'lü yıllarda yaptığı ve onlar tarafından gezegenlerin hareketlerinin incelenmesinde kullanıldığı varsayılan Antikythera Mekanizması verilebilir.Bu mekanizma 1902 yılında Ege'de Girit adası yakınlarında sünger avcıları tarafından bulunmuş, işlevinin ne olduğu zamanın arkeologları tarafından anlaşılamamış, ancak daha sonra astronomik hesaplamalarda kullanıldığı anlaşılmıştır. Yapıldığı tarihten sonraki 1000 yıllık süre içinde bile en karmaşık makine olarak kabul edilen bu mekanizma aynı zamanda tarihin ilk analog bilgisayarı olarak görülmektedir. Ayrıca M.Ö. 300'lü yıllarda yaşayan Hintli matematikçi Pingala tarihte ilk kez ikili sayma sistemini öne sürmüş ve bu sistem ile alakalı yaptığı çalışmalar ile Mors alfabesine benzer bir ikili kod sistemi geliştirmiştir.

İlk ve orta çağlarda ise pozitif bilimlerde altın çağını yaşayan Doğu ülkelerinde matematik alanında yapılan çalışmalar, bilgisayar biliminin temellerine önemli katkı sağlamıştır. Bunlara örnek olarak 7. yüzyılda Hintli matematikçi Brahmagupta (598-668) 'nın Hint-Arap sayı sistemine getirdiği açıklamalar ve sıfırın onluk basamak olarak kullanması ile, 825 yılında İranlı matematikçi El-Harezmi (780-850)'nin yazdığı Hint Sayı Sisteminde Hesaplamalar Üzerine adlı kitap örnek olarak gösterilebilir. Bunlardan başka 850 yılında Arap matematikçi Kindi(801-873) metinlerde harflerin sıklıklarını analiz ederek içlerinde bulunan şifreleri ortaya çıkarmaya çalışmış, bu da onun kriptografinin öncüsü olarak kabul görmesini sağlamıştır. 9. yüzyılda yaşayan İranlı Banu Musa kardeşler Maharetli Aygıtların Kitabı adını verdikleri kitaplarında ilk mekanik müzik aletini icat ettiklerinden bahsederler. Yine bu üç kardeşin icat ettiği otomatik flüt, ilk programlanabilen aygıt özelliğini taşımaktadır. Aynı yüzyılda İranlı bilim adamı Biruni (973-1048) astronomi çalışmalarında kullanmak amacıyla Planisphere adlı aygıtı icat etmiştir, bu aygıtın da analog bilgisayarların ilk örneklerinden olduğu kabul edilir. 13. yüzyıla gelindiğinde ise Güney Hindistan'daki Kerala okulu öğrencileri kayan nokta (floating point) sayı sistemini bulmuşlardır.

1492 yılında büyük mucit Leonardo da Vinci (1452-1519) toplama ve çıkarma işlemleri yapan bir mekanik hesap makinesinin çizimlerini yapmıştır. Ayrıca, da Vinci'nin mekanik bir insan, yani ilk robot, yapımı hakkında çeşitli tasarıları olduğu bilinmektedir. 1642 yılında Fransız matematikçi ve filozof Blaise Pascal (1623-1662) ilk mekanik hesap makinesi Pascaline'i geliştirdi. Bu hesap makinesi sadece toplama ve çıkarma işlemleri yapabiliyordu. 1703 yılına gelindiğinde ise döneminin ünlü bilim adamı ve filozofu Alman Gottfried
...