Bakara suresi hakkında bilgi verir misiniz?

41 gösterim
20 Kasım 2012 suzen sordu
21 Kasım 2012 ThinkerBeLL düzenledi

3 Cevap

0 oy
20 Kasım 2012 umutbaran cevapladı
en uzun suredir
0 oy
20 Nisan 2015 mikail cevapladı
ara, inek demektir. Sure bu adını, 67-71. ayetlerde bahsedilen "bakara" kelimesinden alır. Bu ayetler, bir sığır boğazlamaları emredilen Yahudilerin bu emir karşısındaki tutumlarını konu almaktadır. İçinde Ayetü'l-kürsi bulunduğu için sure "Suretü'l-Kürsi" diye de anılır. Bakara, Hicretten sonra Medine döneminde ilk nazil olan suredir. Ancak surenin 281. ayeti Veda Haccında Mekke'de inmiştir. 286 ayetten oluşan sure, Kur'an'ın en uzun suresidir. Mushaftaki resmi sırası itibarıyla 2., nüzul tarihine göre ise 92. suredir. Ayetü'l-kürsi ve Amenerrasulü gibi bazı bölümlerinden dolayı bu surenin önemi ve fazileti hakkında birçok hadis nakledilmiştir. Bu hadislerin bazılarında Peygamberimiz, Bakara suresini öğrenmenin bereket, terk etmenin ise pişmanlık ve ziyan olduğunu (1) bildirmiş ve "Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz (Kur'an okuyunuz). Şüphesiz, içinde Bakara suresi okunan evden şeytan kaçar" (2) buyurmuştur. Kur'an'ın en uzun suresi olan Bakara, bir bakıma Kur'an'ın ayrıntılı özeti durumundadır. Kur'an'ın 1/12'sini Bakara suresi oluşturur.
0 oy
22 Nisan 2015 elanur cevapladı
Bakara sûresi, Kur`ân`ın, ayrıntılı bir özeti durumunda olan ve 286 âyetten oluşan bir sure.

Medine döneminde hicretten hemen sonra nâzil olmaya başlamış ve takrîben on yıla yayılan vahiy parçaları halinde devam etmiştir. ``Kur`ân-ı Kerîmin en uzun sûresi olup, 286 âyettir. Hacim itibariyle Kur`ân`ın 1/12`sini teşkil eder. Kur`ân`ın, ayrıntılı bir özeti durumundadır. Sûre bir mukaddime, dört ana maksat ve bir neticeden oluşur.

``Mukaddime:`` Kur`ân`ın şanını, görevini bildirir ve ondaki hidâyetin temiz kalb taşıyanlar nezdinde âşikâr olup kalbi hasta ve bozuk olanların ondan yüz çevireceklerini bildirir.

İlgili sorular

Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...