Kamuoyu ve basın ilişkisi nasıldır?

80 gösterim
21 Kasım 2012 starprenses sordu
21 Kasım 2012 My sassy girl düzenledi
kamuoyu ve basın ilişkisi acill

1 cevap

0 oy
22 Kasım 2012 Aşka Son Bakış cevapladı
Kamuoyunun tanımını yapabilecek, kamuoyu ve basın arasındaki etkileşimi anlatabileceksiniz.
 
Siyasal yaşamda sıklıkla “kamuoyunun tepkisinden”, “kamuoyu yoklamalarından” veya “kamuoyunun gözetilmesinden” söz edilmektedir. Kamuoyu adı verilen bu siyasal güç nedir?
 
Kamuoyu kavramı, “kamu” (public) ve “oy” (opinion) olmak üzere iki ayrı sözcüğün birleşiminden oluşmaktadır. Kamuoyunu tanımlamak için öncelikle bu iki sözcüğün anlamına bakmak gerekir: Günümüzde kamu kavramı sadece devleti tanımlamaz, kapalı karşıtı olan yani “herkese açık” ve “tüm bireylerin yararlanabileceği” anlamındadır. Dolayısıyla da kamu, belli bir sorun hakkında fikir veya kanaat sahibi olan kişilerden meydana gelen bir grup veya gruplardır.
 
Kamuoyu kavramının ikinci unsuru “oy” ise tartışmalı bir konuda ifade edilen “kanaat” veya “düşünce” anlamındadır. Bir başka anlatımla, tartışmalı bir konuda ifade edilen görüş tarzları ve tutumlardır (Bektaş, 2000, s.49).
 
Kamuoyu toplumun bütün üyelerince paylaşılan, uzlaşıyla kabul edilen ortak bir görüş veya kanaat değildir. Kimi zaman sayı üstünlüğüne sahip grubun ya da çoğunluğun kanaati kamuoyu olarak kabul görürken; kimi zaman da yoğunluk ya da etkinlik daha baskın bir unsur olmaktadır. Bir başka deyişle, nicelik oranı her zaman belirleyici olmamakta, benimsenen görüş ya da kanaatin derinliği ve kendini duyurabilmesi belirleyici olmaktadır

İlgili sorular

1 cevap 55 gösterim
1 cevap 316 gösterim
2 cevap 87 gösterim
1 cevap 1,149 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...