Tımar sistemi hakkında bilgi verir misiniz?

115 gösterim
22 Kasım 2012 misafir sordu
23 Kasım 2012 nötrino düzenledi
Tımar nedir? Tımar sistemi hakkında bilgi verir misiniz?

Sosyal bilgilerdeki anlamı

5 Cevap

+1 oy
22 Kasım 2012 nötrino cevapladı
5 Şubat 2013 nötrino düzenledi
 
En İyi Cevap
Tımar => Osmanlı devletinde, bazı memur ve askerlerin hizmetlerine karşılık maaş yerine aldıkları toprak geliridir.

Tımar Sisteminin İşleyişi => Bu sistemde köylü devlete vereceği vergiyi tımar sahibine verirdi.Tımar sahibi de bu vergilerle arazinin vergi gelirine göre belli sayıda atlı asker yetiştirirdi.Tımar sistemi bu yönüyle hem askeri hem de idari bir sistemdir!
0 oy
22 Kasım 2012 ArCHanqeL cevapladı
1.Ağaç bakımı..
2.Yara bakımı..
3.Binek hayvanlarının temizlenmek suretiyle bakımı..
4.Selçuklularda ve Osmanlılarda savaşa giderken bakıp beslediği sipahileri de yanında getirip savaşa sokan beylere verilen arazi..
0 oy
22 Kasım 2012 byz_qny cevapladı
Tımar Sistemi Nedir?
Tımar Osmanlı İmparatorluğu'nda kamu arazisi (mirî) dahilinde, yönetimi sipahiye bırakılmış olan verimli topraklara verilen addır. Tımar sistemi 1839'da Tanzimat Fermanı'yla kaldırılmıştır.

Tımar Sisteminde Köylülerin konumu

Tımar topraklarında yaşayan köylüler ilke olarak bulundukları toprak parçasından ayrılamazlardı. Tımardan ayrılmak isteyen bir köylünün sipahiye tazminat (çift bozan akçesi) ödemesi gerekirdi. Eğer köylü tımarı yasadışı biçimde terk edecek olursa, kaçmasından itibaren bazı kanunname düzenlemelerine göre on bazılarına göre on beş seneye kadar sipahi tarafından cebren toprağına geri döndürülebilirdi.

Tımar türleri

Sıradan bir tımarın yıllık tarımsal geliri 20.000 akçeden azdı. Bu tür tımarları "tasarruf" eden sipahiler harp durumunda Osmanlı kuvvetlerine bir atlı asker ile birlikte katılırlardı.

Has: Geliri 100.000 akçeden fazla olan dirliklerdir. Padişaha, hanedan üyelerine, veziriazama, beylerbeyine, sancak beyleri ve üst düzey devlet görevlilerine verilirdi.
Zeamet: Gelirleri 100.000 ile 20.000 arasıda olan dirliklerdir. Eyalet merkezlerinde oturan üst düzey yöneticilere (hazine ve tımar defterdarlarına, sancaklardaki alay beylerine, kale dizdarlarına, divan kâtiplerine vs.) verilirdi.
Tımar: Senelik geliri 20.000 ile 3.000 akçe arasında olan dirliklerdir. Osmanlı devlet'ine hizmeti olan bir bölüm asker ve memurlara verilir.sipahi askerleri tımar beyine bağlı beyler aynı zamanda tahrir görevide yaptıklarından yazıcı denirdiTımar Sistemi Nedir?

Tımarların önemini yitirmesi
Avrupa'da ateşli silahların 16.yüzyıl boyunca yaygınlaşması Avusturya cephesinde atlı süvarilerin ve sipahilerin savaş gücünü azaltmıştı. Bu durum ateşli silahlarla eskiden beri donanmış olan Yeniçerilerin önemini arttırdı. Yeniçeriler maaşlarını doğrudan doğruya hazineden nakit para (ulûfe) biçiminde almaktaydılar. Yeniçerileri birlikleri sayısının büyümesi Osmanlı maliyesinde nakit para ihtiyacını artırdı. Nakit gereksinimini hızlı bir biçimde karşılamanın başlıca yolu vergilerin iltizam yöntemiyle toplanmasıydı. Sözü geçen yöntemin 16. yüzyıl sonlarında başat hale gelmesiyle tımarların gerek askerî, gerekse ekonomik anlamda belirleyici bir önemleri kalmamıştır. Tımarlar bundan sonra varlıklarını bir kalıntı kurum olarak 19. yüzyılın başlarına değin sürdürecektir.Tımar sistemi Tanzimat Fermanıyla 1839 yılında kaldırılmıştır.
0 oy
22 Kasım 2012 KonyaLı42 cevapladı
Kısaca Tımar İslam Ülkelerinde kullanılan bir konundur.
Tımar İle;Devler
-Devlet Ücretsiz Asker Yetiştirir,
-Devletin boş arazileri görevLi köylüler tarafından ekilir,geliri ile o beldenin güvenliği ve ekonomisinde büyük gelişmeler olur.
0 oy
23 Kasım 2012 Mavi Peri cevapladı
Tımar Sistemi:Osmanlı Devleti önceki İslam devletlerinde değişik isim ve şekillerde görülen bu sistemi Selçuklulardan alarak geliştirmiş ve ''tımar sistemi '' adıyla uygulamıştır.I.Murat zamanında gerçek anlamı ile uygulanan tımar sistemi devletin sınırlarının genişlemesiyle orantılı olarak yaygınlaşmış ve gelişmiştir.Osmanlı Devleti tımar sistemi ile bazı topraklarının gelirlerini hizmet karşılığı olarak askerlerine memurlarına vermiştir
Devlet tarafından gelir miktarlarına göre ayrılmış hizmet karşılığı devlet görevlilerine verilen topraklara dirlik denilirdi.Dirlik devlete ait miri arazinin en büyük bölümüydü.Bu bölüm belli bir toprağı ve işleyiş tarzını ifade ederdi.Bu toprakları ekip biçenler aynı zamanda tımarlı sipahi adındaki askerlerden yetiştirmek zorundaydı.Bu toprakların en büyük 2 iyi yanı hem üretimde devamlılık sağlanırdı hem de ordunun hazır askeri bulunurdu.

İlgili sorular

2 cevap 32 gösterim
1 cevap 51 gösterim
1 cevap 29 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...