Kalabalık, grup ve kurumların özellikleri nelerdir?

594 gösterim
22 Kasım 2012 misafir sordu
23 Kasım 2012 My sassy girl düzenledi

1 cevap

0 oy
22 Kasım 2012 ArCHanqeL cevapladı
isim Fransızca groupe
1 . Küme:
"Bir kadın grubu gözleri komutanın penceresine dikili duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü:

"Lehçeler grubu."- .
3 . mecaz Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip.
4 . askerlik Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu:

"Savaş grubu. Yürüyüş grubu. Savunma grubu."- .
Birleşik Sözler
grup mobilya
birincil grup
ikincil grup
mekân grupları
bağlaç grubu
baskı grubu
belirtme grubu
edat grubu
isnat grubu
kan grubu
medya grubu
nesne grubu
oturma grubu
özne grubu
sıfat-fiil grubu
yüklem grubu
zarf-fiil grubukalabalık

Çok sayıda insan topluluğu
Örnek: Kalabalık içinde zorlukla boş bir masa bularak oturdum. A. Haşim
Gereksiz, karışık şeyler topluluğu.
Sayıca çok

Kurum kavramı, günlük dilde çeşitli kuruluşları tanımlamak amacıyla kullanılır. Örnek: Çocuk Esirgeme Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi. Oysa kurum sözcüğünün bilimsel anlamı, çoğunluğun aynı şekilde ve sıklıkla ortaya koyduğu davranışlarımızın toplamıdır, örüntülerdir.

Kurum kavramı, günlük dilde çeşitli kuruluşları tanımlamak amacıyla kullanılır. Örnek: Çocuk Esirgeme Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi. Oysa kurum sözcüğünün bilimsel anlamı, çoğunluğun aynı şekilde ve sıklıkla ortaya koyduğu davranışlarımızın toplamıdır, örüntülerdir.

Kurumlar, bir toplumda sosyal yaşamımızı birbirimize benzer şekilde gerçekleştirdiğimizi ifade eden ve sağlayan kültürel süreçlerdir. Bir başka deyişle davranış örüntüleri, toplumsal roller ve etkileşim süreçlerinden oluşan, kültürün büyük kısmını anlatmak için kullanılan bir kavramıdır. Kurum denilince, 'toplumsal kurum' anlaşılır.
Kurumlar, temel davranış örüntülerine göre şekillenirken, toplumlara özgü bir yapıya kavuşurlar. Her bir toplumun kültürü, örfü, ananesi farklı olduğu için kurumları da farklıdır. Fakat her toplumda temel kurumlar vardır. Bunlar;

Aile kurumu
Ekonomi kurumu
Siyaset kurumu
Din kurumu
Eğitim kurumu
...