Direnç ölçer ile yapılan ölçüm sonuçları nasıl öğrenilir?

97 gösterim
10 Şubat 2012 misafir sordu
13 Şubat 2012 düzenledi
arkadaşlar bakır telin demir telin çinko ve alüminyum telin dirençlerini ohm cinsinden öğrenmem lazım

1 cevap

0 oy
13 Ocak 2013 kadirkenan cevapladı
Otomatik Gözlem İstasyonu
Otomatik meteoroloji istasyonları; meteorolojik parametrelerdeki değişimlere duyarlı ve bu değişimlerin miktarını ölçen sensörlerden oluşmaktadır.

Ayrıca, bu sensörlerin ürettiği mühendislik birimlerini (volt, amper, frekans gibi) meteorolojik bilgilere ve birimlere dönüştürmek için gerekli hesaplamaları ve çevirmeleri yapan ana işlem ünitesi, bu bilgilerin çeşitli yerlerde görüntülenmesini sağlayan görüntüleme üniteleri ile üretilen bilgi ve meteorolojik kodların ilgili merkezlere iletilmesini sağlayan haberleşme üniteleri de otomatik istasyon bünyesinde yer almaktadır.

Otomatik istasyonlar, ölçülen ve hesaplanan çeşitli meteorolojik parametrelerin belirli formatlarda meteorolojik mesajlara dönüştürülmesi işlemini yaptıkları gibi, yine bu bilgilerin belirli formatlarda saklanması, grafiklere dönüştürülmesi ve yazıcılarda kaydedilmesi işlerini de yaparlar. Böylece, herhangi bir bilgi kaybı olmaksızın, meteorolojik parametrelerin sürekli olarak ve en doğru şekilde elde edilmesi sağlanmış olur.

Otomatik gözlem istasyonları aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır:

Sensörler ve sensör ara yüzleri
Veri toplama ünitesi
Merkezi kontrol ve işlem ünitesi
Görüntüleme ünitesi
İletişim ara yüzleri
Güç kaynakları
Otomatik Gözlem Sisteminin Avantajları
Gözlemlere bir standart getirir
Parametrelerin gündüz ve gece sürekli ölçülebilir
Daha fazla doğruluk
Daha fazla güvenirlik
Meteorolojik verilerin görüntülenmesi
Data arşivine lokal ve uzaktan erişme
Çevre şartlarından etkilenmeme
Otomatik Gözlem Sisteminin Elemanları
1.    Rüzgar Hız ve Yön Algılayıcıları
Rüzgâr hız sensörü direğin tepesinde 10 metre yükseklikteki rüzgâr hızının ölçülmesinde kullanılır.

Rüzgâr hız sensörü üç kepçeli, opto-elektronik prensibi ile (Dönüş sayısına göre) çalışmaktadır. Sensör içerisindeki optik sayıcı, sensör milinin birim zamandaki dönüş sayısını ölçer.

Rüzgâr yön sensörü işaretli kısmı kuzeyi gösterecek şekilde montajı yapılır. Potansiyometre prensibiyle çalışır. 0 - … 2 KΩ= 0 º - 360 ºdir.

Otomatik İstasyon


1.1.    Rüzgar Hız Algılayıcısı
Rüzgar hız ölçümünde kepçeli anemometre kullanılır. Rüzgarın etkisiyle kepçe döner. Birim zamandaki dönüş sayısına göre hız tespit edilir. Dönüş sayısının tespiti farklı metotlar vardır. Ancak en yaygın kullanılan sistem fotodiyot ve manyetik anahtar (switch) yöntemidir.

Rüzgar Yön ve Hız Algılayıcısı

Kepçe şaft ile bir diske bağlanmıştır. Diskteki yarığın bir tarafında LED veya mıknatıs diğer tarafta ise fotodiyot veya manyetik anahtar vardır. Disk döndükçe fotodiyot veya manyetik anahtar darbe (pulse) üretir. Üretilen darbe sayılarak rüzgar hızı ölçülmüş olur.

Rüzgar Hız Algılayıcısı


1.2.    Rüzgar Yön Algılayıcısı
Rüzgar yönü ise jüriyet yardımıyla ölçülür. Başlangıç konumunda jüriyet tam kuzeydedir (0°). Rüzgarın etkisiyle jüriyet döner. Jüriyetin başlangıç konumundan itibaren açısal konumu tespit edilerek yön bulunur. Açısal konum tespitinde kullanılan üç yaygın metot vardır:

Potansiyometre Yöntemi: Potansiyometrenin hareketli kısmı jüriyetin şaftına bağlanır. Potansiyometrenin direnci başlangıçta sıfırdır. Jüriyet döndükçe direnç değişir. Direnç ölçülerek yön bulunur.
Manyetik Switch Yöntemi: Jüriyetin şaftına disk bağlanmıştır. Diskin etrafına 36 adet manyetik anahtar vardır. Mıknatısın karşısındaki anahtar sinyal üretir. O sinyale karşılık gelen açı ile yön tespit edilmiş olur.
Fotodiyot Yöntemi: Jüriyetin şaftına disk bağlıdır. Diski üzerinde altı farklı seviyede yarıklar vardır. Diskin alt kısmında altı adet LED ve üst kısmında fotodiyotlar vardır. Diskin konumuna göre fotodiyotlar pulse üretirler. Bu pulse’lar altı bit olarak rüzgar yönünü kodlar. Bu bitlerin 1 veya 0 durumuna göre rüzgar yönü hesaplanır. En gelişmiş ve hassas ölçüm metodudur.
Rüzgar Yön Algılayıcısı


1.2.1.    Ultrasonik Yön ve Hız Algılayıcısı
Özel üçgenleme metoduyla rüzgar hız ve yönü ölçülür. Üzerinde hem transmitter hem de reciever bulunan ve 120° ‘lik açıyla yerleştirilmiş üç adet ultrasonik problar sonik impulse göndeririler. Ultrasonik yol boyunca rüzgarın hızına bağlı olarak bir dönüştürücüden (transducer) diğerine giden sonik impulsın iletim zamanını ölçülür. Üç farklı ölçüm yolunda ölçülen iletim zamanından rüzgar hız ve yönü hesaplanır.

Ultrasonik Yön ve Hız Algılayıcısı


2.    Sıcaklık ve Nem Algılayıcısı
Hava Sıcaklık ve Nem sensörü direkt güneş ışınlarına maruz kalmaması için radyasyon siperi içerisine konulmuştur. Bu siper direk üzerinde 2 metre yüksekliğe monte edilmiştir.

Sıcaklık ve Nem Algılayıcısı


Sıcaklık ve Nem Algılayıcısı


2.1.    Sıcaklık Algılayıcısı
Meteorolojik amaçlar için aşağıdaki sıcaklık ölçümleri yapılır.

Yer yüzeyine yakın hava sıcaklığı
Yüksek hava sıcaklığı
Toprak sıcaklığı (5, 10, 20, 50 ve 100 cm olmak üzere beş farklı derinlikte)
Toprak üstü asgari sıcaklık
Açık siper sıcaklık
Nehir, göl ve deniz suyu sıcaklıkları
Sıcaklıklık Algılayıcısı


Sıcaklık, direnç termometre (RTD) ile ölçülür. Direnç termometrede kullanılan ölçüm elemanı Pt-100’dür. Pt-100, sıcaklık ölçümünde en yaygın olarak kullanılan direnç termometredir. Ölçüm elemanı platindir. 0°C sıcaklıkta direnç 100W’dur. Sıcaklık arttıkça direnç de lineer olarak artar. Pt-100’ün direnci ölçülür ve sıcaklığa dönüştürülür. Hassas ölçüm yapmak için genellikle 4 telli ölçüm sistemi kullanılır.

1 ve 2 no.’lu hatların dirençleri 3 ve 4 no.’lu hatlarla dengelenmektedir. Böylece hat direnci kompanse edilmiş olur.


2.2. Nem Algılayıcısı
Meteorolojik olarak havanın nispi (bağıl) nemi ölçülür. Herhangi bir sıcaklıktaki havanın taşıdığı su buharının aynı sıcaklıkta taşıyabileceği maksimum su buharı oranına nispi nem denir. Meteorolojik amaçlar için aşağıdaki nem ölçümleri yapılır:

Havanın nispi nemi
Açık siper nispi nemi
Toprak nemi
Nem Algılayıcısı
...