Maddenin tanecikli yapısı hakkında bilgi verir misiniz?

56 gösterim
2 Aralık 2012 alara_money sordu
2 Aralık 2012 nötrino düzenledi
Neden maddeler tanecikler halindedir?

1 cevap

0 oy
3 Aralık 2012 _Yağmur_ cevapladı
Maddenin Tanecikli Yapısı

MADDEYİ OLUŞTURAN TANECİKLER

Madde: Çevremize baktığımız zaman günlük hayatta  kullandığımız veya kullanmadığımız bir çok varlık olduğunu görürüz.Bu varlıklar arasında kütlesi olan,boşlukta yer kaplayan  yani hacmi olan her şeye madde denir.

Atom: Maddelerin, gözle görülemeyecek kadar küçük ve bölünmesi zor yapı taşlarına “atom” denir.

Molekül: Aynı cins veya farklı cins atomların birbirine bağlanmasıyla  oluşan yapılara molekül denir. Molekülde en az  iki atom birbirine bağlanmış olmalıdır.

ELEMENT – BİLEŞİK-KARIŞIM

 ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ:

Aynı cins atomlardan medyana gelen saf maddelere element denir.

    Saf ve homojen maddelerdir.
    En küçük yapı taşı atomdur.
    Atomik veya moleküler halde olabilirler. Atomik halde birbirine yakın duran veya bağlanan atomların sayısı önemli değildir. Moleküler halde ise atomlar birbirine bağlı olup, belirli sayıda atom molekülü oluşturur.

·        Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit maddelere ayrıştırılamaz.

·        Belirli erime kaynama noktaları vardır.

·        Sabit öz kütleleri vardır.

·        Elementler sembollerle gösterilir

BiLEŞiKLERiN   ÖZELLiKLERİ

Birden fazla atomun belirli oranlarda kimyasal reaksiyon sonucu bir araya gelmesiyle oluşan yeni, saf maddeye bileşik denir.

·        Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküldür.

·        Saf ve homojen maddelerdir.

·        Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırıla bilir.

·        Erime ve kaynama noktaları, öz kütleleri sabittir.

·        Bileşikler formülle gösterilir.

·        Bileşiğin kimyasal özellikleri kendisini oluşturan elementlerin kimyasal özelliklerinden farklıdır.

·        Bileşiklerin yapısında en az iki farklı atom bulunur

 KARIŞIMLAR

Saf olmayan maddelerdir. Birden fazla maddenin rasgele miktarlarda bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir. (şekerli su, tuzlu su, petrol, hava, çorba gibi maddeler karışımdır)

Karışımın özellikleri:

     Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal yapılarında değişme olmaz.

·        Karışım, kendisini oluşturan maddelerin özelliklerini taşır.

·        Kendisini oluşturan maddelerin kimyasal yapılarında değişiklik olmaz. Fiziksel özellikleri değişebilir.

·        Fiziksel yollarla ayrıştırılabilir.

·        Belirli bir özkütlesi yoktur.

·        Rasgele oranlarda hazırlana bilir.

Karışımlar, maddelerin birbiri içinde dağılımına göre heterojen ve homojen olarak iki grupta incelenir.

1)Heterojen Karışımlar: Özelikleri her yerinde aynı olmayan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlara heterojen karışımlar denir.(Ayran, talaş-su, zeytin yağı-su… vb)

2)Homojen karışımlar(çözeltiler): Özellikleri her yerinde aynı olan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi gözüken karışımlara homojen karışımlar denir. (tuzlu su şekerli su, hava kolonya…)

İlgili sorular

2 cevap 40 gösterim
1 cevap 59 gösterim
1 cevap 40 gösterim
22 Ekim 2015 Başak meryem sordu
1 cevap 68 gösterim
1 cevap 99 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...