Kur'an-ı Kerim'de şehit kavramının geçtiği ayet mealleri nelerdir?

6,349 gösterim
8 Aralık 2012 misafir sordu
8 Aralık 2012 nötrino düzenledi
Kur'an-ı Kerim mealinde şehit kavramının geçtiği yerler

2 Cevap

0 oy
8 Aralık 2012 ahmet enes cevapladı
Şehitlik kelimesi taşıdığı yüce anlamdan ötürü günümüzde birçok inanış, düşünce, ve ideoloji tarafından istismar edilen bir kavramımız haline gelmiştir. Şöyle ki Allah (c.c) nin kitabı Kuran-ı Kerim' de, Allah yolunda savaşıp, bu uğurdaki mücadelelerini kanlarıyla tasdikleyenlere ŞEHİT denilmiştir. Ancak bir çok değerimiz gibi şehitlikte kimi kesimler tarafından istismar edilmektedir. "demokrasi şehidi","devrim şehidi" vb ifadeler kendi yollarını kutsallaştırmak ve yüceltmek için yapılan basit oyunlardan öte değildir.

Şehit kelimesi 'şahit'ten türmiştir ve çoğulu 'şüheda'dır. Kuran-ı kerimin bir çok yerinde geçen şehit kelimesi, aynı zamanda Allah' ın sıfatlarından biridir. Şehidlik büyük bir derecedir. Şehidler hem Allah’ın (cc) övgüsünü ve hem de Hz. Muhammed (sav)’in sevgisini kazanan şanslı kimselerdir.

Kuran-ı Kerim' de şöyle geçmektedir :

“Allah yolunda şehîd olanlara ölü demeyiniz. Onlar diridirler.
Kendilerine her zaman rızk verilir.
Onlarda azâb olunmak korkusu yoktur.
Nîmetlerden mahrûm kalmak üzüntüsü de yoktur.” (Âl-i İmrân Sûresi: 169)

“ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin.
Bilakis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.” (Bakara 154)

Peygamber Efendimiz (sav)’de, bu ayetlerde zikredilen şehitlerin vaziyetlerini bir hadisinde şöyle açıklamıştır:
“Şehitlerin ruhları yeşil kuşların karnındadır.
Onların arşa asılı kandilleri vardır.
Diledikleri gibi cennette serbestçe dolaşır,
sonra o kandillere geri dönerler.
Şehitler böylece güzel güzel yiyip içip dinlenince şöyle dediler:
‘Kardeşlerimize bizden kim haber götürecek ve
bildirecek ki bizler cennette dirileriz, rızıklanıyoruz? Bu haber
gitmeli ki onlar cennete karşı isteksiz olmasınlar ve
harpte korkak davranmasınlar!’

Allah (cc)’da onlara cevaben ‘Sizin haberinizi ben duyuracağım’
buyurdu ve bu âyeti indirdi’.” (Müslim, Ebû Davûd, Tirmizî, İbn Mâce)

“Kim malını müdafaa sırasında öldürülürse şehittir.
Kim kanını müdafaa sırasında öldürülürse şehittir. Kim dinini müdafaa sırasında
öldürülürse şehittir. Kim ailesini müdafaa sırasında öldürülürse o da şehittir.”
(Tirmizî, Ebu Dâvud, Neseî, İbni Mâce)

Allah (cc) yolunda ruhunu teslim eden şehitlerin amellerinin boşa gitmeyeceği, büyük ecir ve sevap kazanacakları, Kur’an’da şöyle haber verilmiştir:

“Dünya hayatını âhiret hayatı karşılığında satarlar,
Allah yolunda savaşırlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür
veya galip gelirse, biz ona yakında büyük bir mükâfat vereceğiz.” (Nisa, 74)

“Allah yolunda öldürülenler (yok mu, Allah) onların yaptıkları işleri zâyi etmeyecektir.” (Muhammed, 4)

“Mü’minler içinde Allah’a verdikleri sözde duran nice erler var.
İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir;
kimi de (şehidliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.” (Ahzab 23)

İşte, kurandaki hükümlerle belirtildiği ve Hazreti Peygamberimizinde hadislerinde tasdiklendiği gibi şehitlik bir mümine nasip olacak en güzel nimettir. Şehitlik Kuran-ı Kerim' de böyle müjdelenirken vatanı, milleti ve bu milletin kutsal değerlerini korumak için bir Türk evladının karşısına çıkacak böyle bir fırsatı bırakın yüzüstü bırakmayı, bu uğurda isteksiz olmak dahi bize yakışmaz!

Vatanımın topraklarına şehit düşmek, her iki alemde de saygı ve minnet duygularıyla anılmak, adı bir zaman gelip hatırlanmayan 'O' kahraman şehit mehmet olmak, Bir müslüman Türk için vazgeçilmez bir onur ve övünç kaynağıdır...
0 oy
7 Nisan 2016 BaTuHaNN cevapladı
Kuranda şehitlik

Kuranda şehitlik ile alakali tahmini 10 ayet geçiyor

2:154 -    Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz sezemezsiniz.

3:157 -    Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, (sizin için) onların topladıkları (dünyalıkları)ndan daha hayırlıdır.

3:169 -    Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rab'leri katında rızıklanmaktadırlar.

3:170 -    Allah'ın lütfundan verdiği nimetle sevinçlidirler. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere de hiç bir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.

3:171 -    Onlar, Allah'ın nimetini, keremini ve Allah'ın, müminlerin ecrini zayi etmeyeceğini müjdelerler.

4:69 -    Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle, iyilerle birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaştır!

4:74 -    O halde geçici dünya hayatını, ebedî ahiret hayatı karşılığında satacak olanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Her kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, her iki durumda da biz ona yarın pek büyük bir mükafat vereceğiz.

9:52 -    De ki: "Siz bizde iki güzelliğin (Zafer veya şehitliğin) birinden başkasını mı gözetirsiniz? Biz ise size Allah'ın kendi katından veya bizim elimizle bir azap indirmesini gözetiyoruz. Haydi siz gözetedurun, biz de sizinle beraber gözetmekteyiz."

22:58 -    Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, elbette Allah, onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Çünkü Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.

47:4 -    Savaşta inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onlara üstün geldiğiniz zaman bağı sıkı bağlayıp esir alın. Sonra harp ağırlıklarını atıp, savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak, ya da fidye ile salıverin. Allah'ın emri budur. Eğer Allah dileseydi onlardan başka türlü de intikam alırdı. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz.

Kaynak  http://meal.ihya.org/kurandan-ayetler/kuranda-gecen-sehitlik-ile-ilgili-ayetler.html

İlgili sorular

Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...