İnsanın özelliklerini anlatan 25 tane ayet bulur musunuz?

72 gösterim
9 Aralık 2012 misafir sordu
16 Aralık 2012 Mira düzenledi
insanın özelliklerini anlatan 25 ayet

1 cevap

0 oy
9 Aralık 2012 byz_qny cevapladı
1- İnsan zayıf yaratılmıştır.

“Allah(cc) sizden (yükünüzü) hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.(nisa 28)

Şu halde dini teklifler ve vazifeler birer yük değildir. Tam aksine insanı dünya ve ahiret hayatında çıkmaza düşmekten altından kalkamayacağı veya kendisine fayda yerine zarar getirecek olan iş ve davranışlara girmekten alıkoyar. Böylece yükünü hafifleten temrinler, düzenlemeler ve irşatlardır.

2-İnsan nankördür:

“O size istediğiniz her şeyden verdi. Eğer Allah(cc)’ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim çok nankördür.”(İbrahim 34)

Nimet anında şakir olan insan günahları sebebiyle bir sıkıntıya düştüğü zaman nankördür. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:

“Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama ellerinin işledikleri yüzünden başlarına bir kötülük gelirse işte o zaman insan pek nankördür.”(şura 48)

Yahudi ve Hıristiyanlar kendilerini hidâyet rehberi olarak gönderilen peygamberlerini Allah(cc)ın bir parçası görerek “Allah(cc)’ın peygamber nimetine de nankörlük etmişlerdir.”

Bu hakikati Rabbimiz şöyle buyuruyor:

“Ama onlar kullarından bir kısmını O’nun bir cüz’ü kıldılar. Gerçekten insan apaçık bir nankördür.”(Zuhruf 15)

(Yahudilerden bir bölümü, Üzeyr’ i Allah(cc)’ın oğlu saymışlardı. Hıristiyanlar İsa’yı Allah(cc) oğlu saydılar. Müşrikler de melekleri Allah(cc)’ın kızları sayıyorlardı.)

Ayrıca Rabbimiz İsra suresi 67. âyet-i kerimede :“Denizde başınıza bir musibet geldiğinde ondan başka bütün yalvardıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığında yine eski halinize dönersiniz. Zaten insanoğlu nankördür.”

Hacc 66.Ayet-i kerimede de Rabbimiz insanoğlunun nankör olduğunu perçinlemektedir.

3-İnsan acelecidir

“İnsan hayrı istediği gibi şerri de ister. İnsan pek acelecidir.”(isra 11)

(Bu âyet; insanın önemli bir psikolojik yönüne işaret etmektedir Gerçekten biz insanlar öfkelendiğimiz, sıkıldığımız ya da bir güçlükle karşılaştığımızda, öfkelendiğimiz için beddua eder; güçlüklerden sabır ve metanetle kurtulmak için çaba gösterdiğimiz yerde acele olmayınca da ümitsiz ve kötümser bir ruh haleti içinde “Allah’ım canımı da alda beni bu sıkıntıdan kurtar.”gibi sözlerle kendimiz için beddua ederiz ki bunlar doğru değildir.

“İnsan aceleci ( bir tabiatta) yaratılmıştır. Size âyetlerimi göstereceğim, benden acele istemeyin.” (enbiya 37)

4-İnsan hırslıdır

“Gerçekten insan pek hırslı (ve dar gönüllü) yaratılmıştır.” (Mearic 19)

İnsan gerçekten doymaz bir göze ve tahammülsüz bir gönle sahiptir. “Başkasına iki bana bir vereceksen ne bana bir ver nede başkasına iki ver.”mantığındadır.

5-İnsan tartışmayı sever:

“Hakikaten biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali sayıp dökmüşüzdür. Fakat insanoğlu tartışmaya her şeyden çok düşkündür.”(Kehf 54)

İnsanoğlunun nefsini derinliklerinde, üstün gelme, öne çıkma duygusu fırsatını bulur bulmaz alevlenir. Hemen haksız bile olsa kendini savunmaya başlar. Karşısındakini hasım ilan edip onunla tartışmaya başlar. Durum gittikçe seviyesizleşir. Tartışma boyutlarını aşarak insanları hakikatleri inkara götürür.

6-İnsan inatçıdır:

“Muhakkak ki biz, bu Kur’an’da insanlara her türlü misali çeşitli şekillerde anlattık. Yine de insanların çoğu inkarcılıktan başkasını kabullenmediler.”( isra 89)

(Müfessirler bu âyette,insanlara çeşitli şekillerde açıklandığı bildirilen misalin “mana” anlamına geldiğini belirtmişler; ayrıca hükümler, vaat, sakındırma ve geçmiş kavimlerin hikayeleri gibi anlamlara da gelebileceğine işaret etmişlerdir.)

Kur’an’da insanın vasfını anlatan manzaralar bir hayli çoktur. Biz konuyu daha fazla uzatmadan hitama erdiriyoruz. Zaten şu anlatılan insan manzaraları genel fikir vermeye kafi kanaatindeyiz.

İlgili sorular

2 cevap 383 gösterim
2 cevap 1,029 gösterim
1 cevap 26 gösterim
1 cevap 45 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...