Atom kelimesi nereden gelmektedir?

37 gösterim
12 Aralık 2012 Arda Ozdemir sordu
27 Aralık 2012 ThinkerBeLL yeniden gösterildi
Atom kelimesi nereden gelmektedir?

1 cevap

0 oy
12 Aralık 2012 selenay cevapladı
Kimya veya fizikte atom veya öge bir kimyasal elementin özelliklerini koruyan en küçük parçacığıdır.

Sözcük Yunanca ατομος veya atomostan gelir 'bölünemez' demektir. Eski Yunanistan'da bazı düşünürlere göre atom maddenin bölünemez en küçük parçasıydı. Modern kullanımdaki atomlar ise atomaltı parçacıklardan oluşur:
elektronlar eksi yüklüdürler ve bu üçünün arasında en hafifidir.
protonlar artı yüklüdür kütleleri elektronunkinin yaklaşık 1839 katıdır.
nötronlar yüksüzdür onların da kütlesi elektronunkinin yaklaşık 1839 katıdır.
Proton ve nötronlar beraberce atom çekirdeğini oluştururlar; bu parçacıklara nükleon da denir. Elektronlar çekirdeğin etrafında ondan çok daha büyük olan elektron bulutunu oluştururlar.

Atomlar içerdikleri atomaltı parçacıkların sayıları ile birbirlerinden farklılık gösterirler. Aynı elementin atomları aynı sayıda protona sahiptirler bu sayıya atom numarası denir. Buna karşın aynı elementin atomları farklı nötron sayılarına sahip olabilir bu sayılar o elementin izotoplarını belirler. Proton ve nötronlara kıyasla elektronlar atoma daha zayıf güçlerle bağlı olduklarından elektron sayısı kolaylıkla değişebilir. Çekirdekteki proton ve nötron sayısı da nükleer fisyon nükleer füzyon ve radyoaktif bozunma yoluyla değişebilir bu durumda atom başka bir elemente dönüşebilir.

Atom kavramı maddenin fiziksel özelliklerini anlatmaya yarayan çeşitli teoriler tarafından kullanılır. Atomlar kimyanın temel yapı taşlarıdır ve kimyasal reaksiyonlarda Maddenin Korunumu Kanunu gereği korunurlar.

İlgili sorular

3 cevap 1,402 gösterim
1 cevap 62 gösterim
7 Şubat 2012 misafir sordu
2 cevap 34 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...