Arı çeşitleri ve özellikleri nelerdir?

293 gösterim
19 Aralık 2012 misafir sordu
19 Aralık 2012 nötrino düzenledi
Doğada kaç çeşit arı vardır ve özellikleri nelerdir?

1 cevap

0 oy
19 Aralık 2012 mansur cevapladı
Arı Çeşitleri Ve Özellikleri

Arı çeşitleri yaşadıkları ülkeye, bölgeye, renklerine ve vücut şekillerine göre isimlendirilmişlerdir Arı çeşitleri yaşadıkları yerin bitki örtüsü iklimine uyum sağladıkları için bal verimi, koloni yaşam tarzı, vücut yapısı ve rengi değişiklik göstermektedir

Bal arıları, “bal taşıyan arı” anlamında Latince’de “apis mellifera” olarak adlandırılmıştır

Yaşadıkları bölgeye, ülkeye ve renklerine göre isimlendirilen arı çeşitleri hangileridir veya bir başka deyişle arı türleri nelerdir? inceleyelim

Sarı Arı
Siyah Arı
Carniola Bal Arısı
Kafkas Arısı
Kıbrıs Bal Arısı
Suriye Bal Arısı
Anadolu Arısı


1- Sarı Arı:
Sarı arının anavatanı İtalya’nın Sicilya adasıdır Görünüm e petek üzerinde duruşu ile sakin arı türleri olarak bilinir Bu arı türü hızlı üreme özelliğine sahiptir
Sarı arı, kışı sert geçen bitki örtüsü az olan yerlerde yaşamaları zordur Yağmacılık özelliği olan sarı arı türünün oğul erme özelliği düşüktür
Görünüş olarak sakin bir yapıya sahip olan sarı arı ince yapılıdır Sarı kitin tabakası ile kaplı olan vücudunda sarı kıllar mevcuttur Karın altında bulunan şerit sayısına (3 şeritli 5 şeritli) göre iki tipi vardır
Sarı bal arısında çoğalma ilkbaharda başlar sonbahara kadar devam eder Sarı arı kışın fazla bal tüketir Akdeniz Bölgesi iklimine ve bitki örtüsüne çok iyi uyum sağlamışlardır
Sarı bal arısının düzgün petek yapma içgüdüsü mükemmeldir Kovanı temiz tutma içgüdüleri iyidir
Diğer arı çeşitlerine göre hastalıklara dayanıklıdırlar

2- Siyah Arı: (Apis Mellifera L)
Siyah arının diğer bir adı da esmer arıdır Dünyanın her tarafında görülmekle birlikte Avrupa ülkelerinde yaygındır Birçok arı ırkı ile melezleme yapılarak verimi yüksek hatlar elde edilmiştir
Yapı olarak iri yapılı arı türleri olarak bilinir Karın altı halkalarında sarı noktalar mevcuttur vücutları uzun ve seyrek kıllarla kaplıdır Erkek arılardaki kıllar koyu kahverengi olup, nadirde olsa siyah kılda görülebilir
Siyah arı, dili kısa olduğundan tohumlu bitki nektarından fazla yararlanamadığı için bazı yerlerde tercih edilmezler Daha ziyade fundalık bitki örtüsü bulunan yerlerde çok çalışkan bir arıdır
Siyah arı, kışa dayanıklı olduğundan kışı sert geçen yerlerde tercih edilmektedir
Siyah bal arısının oğul vermesi zayıftır Yavru verimleri fazla değildir Gelişmeleri zayıftır Yavru yerlerinde çok miktarda bal tutarlar Açlıktan ölme ihtimali zayıftır Çok tutumlu bir arı türleri sınıfındandır
Siyah bal arıları üstün bir yaşama gücüne sahiptir Çok sinirli yapıya sahip olmaları saldırgan olduklarının bir göstergesidir Toplu olarak düşmanlarına saldırma eğilimi mevcuttur Kovandan kaçma riskleri vardır Siyah arı yavru hastalıklarına ve balmumu güvelerine karşı hassas olan arı türleri olarak bilinir

3- Carniola Bal Arısı:
Carniola bal arısının ana vatanı Balkanlardır İnce yapılı bir arı türü olup, uzun dile sahip bir arı türüdür Vücudu kısa ve ince kıllarla kaplıdır
Carniola bal arılarının vücudundaki kitin tabakası koyu renklidir Karın kısmı parlak renkli kısa kıllarla kaplıdır Erkeklerdeki kıl renkleri griden kahverengi tonlara doğru değişiklik gösterir
Carniola bal arısının yavru verimleri yüksektir Fazla oğul verme eğilimleri vardır Geniş aile yapısına sahip olmak isterler Polenleri yeteri miktarda olduğu sürece yavrulamaya devam ederler Sonbaharda kolonideki sayıları hızla azalır Kışları küçük aileler halinde geçirirler Bu nedenle tüketimleri az olduğundan kışı rahat geçirirler Tohumluk bitkilerden çok iyi yararlanırlar Çok az propolis kullandıklarından kovanlar ve petekler temiz kalır
Carniola bal arısı her türlü iklim koşullarına uyma özelliğine sahiptir Diğer arı ırkları ile melezlemelerinden güçlü ve verimi yüksek arılar elde edilmektedir Aynı zamanda karniola bal arısı, yavru hastalıklarına diğer arı türlerinden daha dayanıklıdır
Carniola bal arısı sakin bir yapıya sahiptir Saldırganlıkları yoktur Kovan içinden peteği çıkarsanız bile kovanı terk etmezler Bu durumları da değerlendirilip, oğul verme isteğinin ıslah edilmesi yoluna gidilmektedir Carniola bal arıları bu özelliklerinden dolayı son zamanlarda en çok aranan arı konumuna gelmiştir

4- Kafkas Arısı:
Kafkas bal arılarının anavatanı Kafkasya’dır Kafkas arısı yaşadığı yere göre iki türe ayrlır Bunlardan birincisi dağlarda yaşayan Kafkas arısı gri renklidir Kafkas arısının ikinci tipide alçak veya ovalık yerde yaşayan tipidir Bu tip olan arılar sarı renklidir
Kafkas bal arılarının en fazla tercih edileni dağ kesiminde yaşayan tipidir Kafkas arısı aynen carniola bal arısına benzemektedir Kitin rengi koyu kıl örtüsü açık gridir Erkeklerde göğüs kılları siyahtır
Kafkas arısı uysal bir yapıya sahiptir Yavru verimi yüksektir Kuvvetli aile oluşumu isterler Oğul verme özellikleri zayıftır Kovan içerisinde propolisi çok kullanırlar Kovan temizliği zordur Kış için fazla bal depolarlar Bal verimleri bazı arı türlerine göre yüksektir Ana arıyı kolay kabul etmezler
Kafkas bal arıların dağ tipi, ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesinde ve Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarında yetiştirilmektedir

5- Kıbrıs Bal Arısı:
Kıbrıs bal arısı küçük yapılı koyu sarı renklidir Çok hırçın ve saldırgan bir yapıya sahiptir Kıbrıs bal arısının bu özelliğinden dolayı kontrol ve idaresi oldukça zordur Melezleme sonuçlarından iyi sonuçlar alınamadığından fazla tercih edilen bir arı türü değildir Ülkemizde Akdeniz Bölgesinde azda olsa bulunmaktadır

6- Suriye Bal Arısı:
Suriye bal arısı aynen Kıbrıs bal arısının özelliklerine sahiptir Bu özelliklerinden dolayı fazla yetiştirilmemektedir

7- Anadolu Arısı:
Anadolu arısı genelde esmer renklidir Sakin tabiatlı bir arı türüdür Her türlü iklim koşullarına uyum sağlayan Anadolu arısı çok çalışkan bir arı olarak bilinir Anadolu’nun her tarafında yetiştirilmektedir Diğer arı türleri ile melezleme çalışmaları da yapılmaktadır
Arı çeşitleri bunlarla sınırlı değildir Ancak ülkemizde ve çevresindeki yaygın olan arı çeşitleri olmasından dolayı öncelikle bu arı çeşitlerini inceledik

Kaynak: http://www.forumlord.net/sorular-cevaplar/125389-ari-cesitleri-ve-ozellikleri.html#ixzz2FWrTydB0

İlgili sorular

...