Sokullu Mehmet Paşa'nın Osmanlı Devleti'ne katkıları nelerdir?

38 gösterim
25 Aralık 2012 misafir sordu
25 Aralık 2012 nötrino düzenledi

1 cevap

0 oy
25 Aralık 2012 Arda Ozdemir cevapladı
osmanlı sultanlarının onbirincisi ve islam halifelerinin yetmişaltıncısı

saltanatı: 1566-1574
babası:kanuni sultan süleyman - annesi:hürrem haseki sultan
doğumu: 28 mayıs 1524 vefatı: 15 aralık 1574

şehzadeliğinde mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü devlet idaresini ve teşkilatını iyice öğrenmesi için anadolu'nun çeşitli yerlerine vali olarak gönderildi bu müddet içinde tahsiline devamla bilgi ve kültürünü artırdı babası kanuni sultan süleyman'ın zigetvar'ın fethi sırasında vefat etmesi üzerine kütahya'dan istanbul'a gelerek 30 eylül 1566'da tahta çıktı

osmanlı devleti'ndeki saltanat,
değişikliğinden istifade etmek isteyen devletler sulh yapabilmek için elçilerini istanbul'a gönderiyorlardıselim han uzun görüşmelerden sonra avusturya ile sekiz yıllığına antlaşma imzaladı (17 şubat 1567)buna göre, kanuni'nin zigetvar seferinde zaptettiği yerler osmanlı devleti'ne kalacak ve avusturya imparatoru her sene osmanlı devleti'ne 30000 macar altını vergi verecekti iran ile yapılan bir antlaşma ile de amasya sulhü yenilendi

bu sırada yemen'de büyük bir isyan çıkmış ve zeydi imamlarından topal mutahhar, aden, san'a ve çevresini ele geçirmişti 1568'de yemen'e serdar olarak gönderilen sinan paşa, süveyş donanması kumandanı kurdoğlu hızır reis'in desteğiyle isyanı kısa sürede bastırdı mutahhar'ın eline geçmiş olan bütün yerler alındı

osmanlı devleti, suriye ve mısır'ı alıp, kuzey afrika'nın en mamur kısmına sahip olduktan sonra yol üzerinde bulunan ve korsan gemilerinin barınağı durumuna gelen kıbrıs adasının alınması bir zaruret halini almıştı bu itibarla ii selim han bütün hazırlıklarını tamamladıktan sonra lala mustafa paşa'yı kıbrıs serdarlığına tayin etti lala mustafa paşa bütün avrupa devletlerinin yardım etmelerine rağmen 1 ağustos 1571'de kıbrıs'ın fethini tamamladı ancak osmanlı donanması 7 ekim 1571'de haçlı donanmasına karşı giriştiği muharebeyi kaybetti savaşta gemilerinin büyük bölümünü kaybeden osmanlılar, ertesi sene denize daha büyük bir donanma indirmeyi başardılar bu sebeple avrupalılar başarılarının meyvelerini toplayamadılar

osmanlıların 1569'da don-volga kanalını açmak üzere giriştikleri teşebbüslerden rusların kışkırtmaları ve karşı koymaları üzerine bir netice elde edilememişti bu sebeple selim han, 1571 baharında kırım hanı'nı ruslar üzerine akına memur etti devlet giray han, 120,000 kişilik ordusu ile rus ordularını on binlerce zayiat verdirerek dağıttı ve moskova'ya girdi 150,000 esirle kırım'a dönen devlet giray, bu zaferi üzerine taht-alan lakabıyla anıldı

1574'te boğdan voyvodasının isyani ,
üzerine osmanlı kuvvetleri ile birlikte hareket eden kırım kuvvetleri kısa zamanda duruma hakim oldulartunus meselesi ile de ilgilenen selim han, kıbrıs'ın fethi sırasında ispanyolların eline geçen kalenin fethine kılıç ali paşa ile koca sinan paşa'yı memur etti ispanyolların yıllardır tahkim ederek, hiçbir suretle zaptedilmez diye öğündükleri halk-ul-vaad, osmanlı ordusuna ancak otuz üç gün mukavemet edebildi ve 24 ağustos'ta zaptedildi 13 eylül'de ise tunus tamamen osmanlıların eline geçti

selim han, tunus meselesinin hallinden sonra çok geçmeden 15 aralık 1574'te rahatsızlanarak vefat ettimimar sinan'a ayasofya camii avlusuna yaptırdığı türbeye defnedildi

ii selim han, uzuna yakın orta boylu, açık alınlı, ela gözlü ve sarışındı avcılık ve yay çekmeye son derece meraklı idi şehzadeliğinde savaşlara katılmakla birlikte padişahlık müddetince bizzat iştirak etmedi tecrübeli ve bilgili bir vezir,
olan sokullu mehmet paşa'yı hükümet işlerinde serbest bırakmakla en isabetli kararı vermiş ve sekiz sene muvaffakiyetli bir devir geçirmiştir

divan sahibi değerli bir şair olan selim han, aynı zamanda imarcı bir padişahtı kısa süren saltanat döneminde türk ve dünya sanatının şaheseri sayılan edirne selimiye camii'ni inşa ettirdi ayasofya camii'ni tahkim ettirerek günümüze kadar gelmesini sağladı bunlardan başka, mekke-i mükerreme'nin su yollarının tamiri, mescid-i haram'ın mermer kubbeler ile tezyini, lefkoşe selimiye camii ve aziz efendi tekkesi diğer hayratları arasındadır

İlgili sorular

1 cevap 441 gösterim
1 cevap 30 gösterim
2 cevap 74 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...