Çorlu'nun coğrafi özelliklerini içeren efsane ya da öykü nasıl yazılır?

174 gösterim
27 Aralık 2012 misafir sordu
27 Aralık 2012 nötrino düzenledi
bir dergide çalıştığınızı hayal ediniz.çalıştığınız dergi çorlunun coğrafi özelliklerini içeren efsane öykü vb. eserler hakkında bir yazı dizisi hazırlıyor.sizden bu konuyla ilgili bir araştırma yapmanızı istiyor

1 cevap

0 oy
27 Aralık 2012 Arda Ozdemir cevapladı
Efsaneler:
1- ANAOĞUL KÖYÜNÜN EFSANESİ

Bu köy kurtuluş savaşında düşmanlar tarafından ele geçirilmiş, eli silah tutan erkekler savaşa gitmiş, köyde yalnızca çocuklar, kadınlar va yaşlılar kalmış.Düşman köye girince yaşlıları toplayıp büyük bir binaya kapatmış.Bu ihtiyarlara günlerce işkence etmiş, ıslak urganlarla dövmüşler.Yaşlılara yapılan bu işkencelere dayanamayan bir erkek çocuk düşman askerlerine saldırmış.Askerler onu yakalayıp köy meydanına getirmişler.çocuğun annesi oğlunu orada görünce köy meydanına doğru koşmaya başlamış.Düşman askerleri ateş etmişler.çocuk ve annesi birbirine sarılmış halde bulunmuş.şehit olmuşlar.Köyün adı da “Anaoğul” olarak kalmış.

Anaoğulun mezarı köyün ortasındadır.Daha sonra türbe haline getirilmiştir.

2- ARZULU KÖYÜ EFSANESİ

Bu köyde bir zamanlar Arzu Baba adında bir ihtiyar varmış. Arzu Baba her gece köyün etrafını bir kere dolaşıp, ne olup bittiğini öğrenirmiş. O zamanlar düşmanlar çete halinde köylere saldırıp yağma ederlermiş. Yine bir gece düşmanlar Arzulu Köyüne saldırmışlar. Arzu baba köyü tek başına düşmanlardan korumuş. Arzu Baba öldüğünde de tüm köy ardından ağlamış.Ona köyün kenarında bir türbe yapmışlar. Köye de Arzulu Köyü denmiş.

Hala türbenin yakınında oturan bir aile her cuma akşamı burada mum yakar.

3- ALMALI EFSANESİ

Tekirdağ'ın ilçesi Malkara'ya bağlı Elmalı köyünün, adının nereden geldiğine dair söylenen bir efsanedir.

Elmalı köyü yakınında bir kale varmış. Türkler Rumeli'ye ilk geçtiklerinde kalede yabancılar varmış. Türkler, Trakyaya ilerlerken bu kaleyi kuşatmışlar. Kale için devamlı “Almalı, almalı, burayı mutlaka almalıyız” diyorlarmış. Türklerin bu arzuları gerçekleşince kalenin yakınındaki köye Almalı köyü adını vermişler. Ancak köyün adı daha sonra Elmalı olarak değişmiştir.

4- BARBAROS YOLUNUN EFSANESİ (KRAL YOLU)

Tekirdağ'a bağlı deniz kenarında bir köy olan Barbarosta bir bey varmış. çok önceleri Tekirdağ Beyinin oğlu Barbaros beyinin kızına aşık olmuş. Babasından kızı istemesini rica etmiş. Barbaros Beyi kızını bir şartla verecekmiş. Bu şartta Tekirdağ'dan Barbarosa kadar denizin hemen yanından bir yol yapılmasıymış. Tekirdağ Beyi yolu yaptırmış. Böylece çocukları birbirleriyle evlenmişler. Bir gün Tekirdağ'dan Barbarosa giderken deniz çok dalgalıymış. Deniz kenarındaki yolda giden araba, atlar ve iki genç dalgalara kapılarak uçsuz denizde boğulmuşlar. Barbaros Beyi gençlerin ölümünden (yolun yapılmasını istediği için ) kendini sorumlu tutmuş.

O zamandan beri denizin içinde taşlardan bir yol bulunmaktadır. Ancak, bazı kısımları çökmüş ve üzerini midyelerle yosunlar kaplamıştır.

5- YUKARI SIRTKöYüNüN BEDDUALANMASI EFSANESİ

Tekirdağ'a 15 km. uzaklıkta olan Sırtköy'ün beddualandığı söylenir. Bir gün köye bir derviş gelmiş. Kaç evden su istediyse hiç bir ev su vermemiş, git kuyudan su al, demişler. Derviş de köylülerin böyle yapması üzerine “Kuyularınız kurusun, köyünüz 32 haneden fazla olmasın” demiş. Bundan sonra kuyular kurumuş. Köy 25 hanedir. Su ihtiyaçlarını Aşağısırt (Yeşilsırt) köyünden karşılarlar.

6- SARI KIZ

Yıllar önce Tekirdağ'da sarı kız adında bir kız varmış. Bunlar ninesiyle bir mağarada yaşarlarmış. Bunların çok sevdikleri bir keçileri varmış. Keçinin bir memesinden bal, diğerinden süt akarmış. Bir gün sarı kız keçiyi sağmaya gitmiş, bir ses duymuş “haykırarak mı geleyim? Kükreyerek mi? “ kız çok korkmuş. Gidip ninesine anlatmış. Ninesi de “Haykırarak gelmesini söyleseydin” demiş. Ertesi gün sarı kız tekrar mağaraya gitmiş. Aynı sesi duymuş. “Haykırarak gel” demiş. O anda büyük bir gürültü işitilmiş. Sarı kız kaybolmuş. Yapılan sarı kız tekkesine dilek dileyip, mum dikerler. Bu türbe Kız Enstitüsünün yanındadır.

7- BARDAKLI BABA EFSANESİ

Karaevli köyüne ait bu efsane savaş zamanında geçmektedir.Köyün olduğu yerde savaşlar oluyormuş.Savaş sırasında Karaevli denilen bir adam tek bir çanakla susayan tüm askerlere su veriyormuş.Bu arada çanağındaki su hiç bitmiyormuş.Ancak, osırada bir düşman askerinin kılıcıyla vurması sonunda Karaevlinin kafası uçmuş.Fakat kafasını eline alarak yürümeye başlamış, görenler çok şaşırmışlar.Bir süre sonra Karaevli yere düşmüş.Düştüğü yere türbesi yapılmış.

Karaevli'ye de Bardaklı Baba denilmiş.

8- KARACAKILAVUZ EFSANESİ

Karacakılavuz isminin bir efsaneye dayandığına inanılır.Köyü, Bulgaristan'dan gelen 82 muhacir kurmuştur.Bunlar on aile olup yerleşecek yer ararlar.Bu sırada önlerine çıkan karaca onlara epeyce öncülük eder.Göçmenler bu sırada ahşap, terkedilmiş bir bina bulup onun yanında kalmayı düşünürler.Bulundukları yere isim verirken “Bize bu karaca kılavuzluk etti.O yüzden buraya karaca kılavuz adını verelim” diye düşünmüşler.Böylece köye Karacakılavuz denmiş.

Türküler:
İNCE GİYERİM İNCE

öyküsü : Bir pazar günü iskeleye gemi yanaşır.Mürettebatı karaya iner.Bir subay, karşıki evlerden birinde bir kız görür aşık olur.Kız da subayı beğenir.Camdan seslenir :

ınce giyerim ince

Pembe yak›şır gence

ınsan bir hoş oluyor

Sevdiğini görünce

Ooo sen yana ben cama

İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana

Derelerin çakılı

Nerden aldın akılı

Döne döne oynuyor

Ağabeyimin çakırı

Ooo sen yana ben cama

İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana

 

BAĞA GİRDİM BAĞ BUDANMIŞ

Bağa girdim bağ budanmış

Bağa bülbül dadanmış

Onbeş yaşında da

Nazife de hanımım

Kimlere aldanmış

çıktım şarköyün yoluna

Sıra sıra zeytinler

Onbeş yaşında da

Nazife de hanımıma

Yazık ettiler

O tepeden bu tepeye

Oyun olur mu?

Onbeş yaşında da

Nazife de hanımıma

Doyum olur mu?
ÇAVUŞ

Gide gide gitmez oldu dizlerim

Ağlamaktan görmez oldu gözlerim

El oğluna geçmez oldu sözlerim

Beri gel a yarim beri gel ben adam yemem

Ellerin yarine benim ol demem

Gide gide iki balkon arası

Yaktı beni kaşlarının karası

Bilmem sevda, bilmem bıçak yarası

Beri gel a yarim beri gel ben adam yemem

Ellerin yarine benim ol demem.

Gide gide bir meşeye dayandım

Dayandım da al kanlara boyandım

Vurma çavuş ben dünyama doymadım

Beri gel a yarim beri gel ben adam yemem

Ellerin yarine benim ol demem.

MANDALARI KARAMAN

Mandaları karaman

Kaybolursa aramam

Ben bir esnaf kızıyım

çiftçilere yaramam

Of aman dağlar engine

Ana baba dinleme git dengine

Mandaları malaklı

çeşmeleri yalaklı

Tekirdağ'ın kızları

Hepsi alma yanaklı

Of aman dağlara bağlara

Annem verse ben gitmem

Yüz koyunlu ağalara

Dere boyunda tütün

Yaprağı bütün bütün

O yar benim olmazsa

Tekirdağ yansın bütün

Of aman yansın dağlar engine

Analar kız doğuruyor

Vermiyorlar dengine
KEMALLER TÜRKÜSÜ

Boynumdaki Osmanlı

Vuruyor dizlerime

Bu sabah yari gördüm

Ne mutlu gözlerime

Gümbürdesin Kemallerin kuyusu

Yarim güzel ayrılamam doğrusu

Bir tane nişasta

ışittim yarim hasta

Hasta mısın a yarim?

Yazdırayım bir muska

Gümbürdesin Kemallerin kuyusu

Yarim güzel ayrılamam doğrusu

Masa üstünde koku

Al şu mektubu oku

Seni sevdim seveli

Girmez gözüme uyku

Gümbürdesin evimizin kuyusu

Yarim güzel ayrılamam doğrusu.
...