İçerisinde toplama ve çıkarma işlemi olan hikaye örnekleri verir misiniz?

1,661 gösterim
3 Ocak 2013 misafir sordu
6 Ocak 2013 _Yağmur_ düzenledi
toplamalı çıkarmalı hikaye

3 Cevap

0 oy
3 Ocak 2013 Habbe cevapladı
Hemenn..
babam 5 tl verip git bakkaldan 1 kg pirinç ve 1 pakette çikolata al dedi. 1 kg pirinç 2.75 tl 1 paket çikolata ie 50 kr di.para üstümü alıp bakkaldan çıktım.bakkal amca bana 2 tl para üstü wermişti.bende bakkaldan çıkınca aldıkalrımın fiyatını topladım ve 3.25 kuruş etttiğini ve 2.75 kr para alacağımın farkına varıp tekrar bakkala gittim ve bakkal amcaya söyledim bunu ve bakkal amcada paramın geir kalan üstünü verdi ve bende özrü diledi.
0 oy
3 Ocak 2013 Habbe cevapladı
Problem Kurma ve Çözme
Harçlığınızla neler almak istersiniz? Anlatınız.
Problem çözelim
        1. Şölen’e babası hafta başında 500 YKr haftalık veriyor. Şölen’in zaten cebinde 271 YKr vardı. Şölen cebindeki paranın 124 YKr ile kendisine yiyecek, 256 YKr ile annesine gül alıyor. Şölen’in cebinde kaç yeni kuruş kalmıştır? Problemi çözelim.
          Verilenler
500 YKr haftalık 271 YKr cebinde olan para 124 YKr yiyecekler 256 YKr gül
      İstenen
Şölen’in cebinde kalan YKr miktarı
                      Çözüm
           A) Yuvarlama yapıp çözmek
    500 →     500         124 →    120
    271 →  + 270         256 →  +260      
                      770                        380
                              770
                          -   380
                              390
Şölen’in cebinde yaklaşık 390 YKr vardır.
           B) İşlem yaparak problemi çözmek
     500                            124
  + 271                         + 256              
     771 → cebindeki       380 → harcadığı
             toplam para             toplam para
                              771
                          -   380
                                391  → cebinde
                                      kalan para
 Problemi nasıl çözdüğünüzü anlatır mısınız?
       1.      Şölen’in toplam parasını buldum.
2.      Harcadığı paranın toplamını buldum.
 3.      Şölenin toplam parasından harcadığı paranın toplamını çıkardım.
 Ders Kitabı - 70. sayfa
          2.Okulumuzdan 320 öğrenci, Anıtkabir gezisine katılmıştır. Bunların 122’si kız öğrencidir. Anıtkabir’e 234’ü erkek öğrenci olmak üzere 450 kişilik bir öğrenci grubu daha gelmiştir. Anıtkabir’i toplam kaç erkek öğrenci ziyarete gelmiştir?
                      Verilenler
Okulumuzda 122’si kız  320 öğrenci, Başka bir gruptan 234’ü erkek 450 öğrenci vardır.
                    İstenen
Anıtkabir’de toplam erkek öğrenci sayısı
              Sonucu tahmin edebilir misiniz? Ben işlem yapıp çözeceğim. Sonuçları karşılaştıralım.  
                 Tahmin
                    320 →               320
                    122 →            -  120
                                                200                    
                     198 →                200
                    234 →            + 230
                                                 430                         
                    Yaklaşık 430 erkek öğrenci Anıtkabir’i ziyarete gelmiştir.
                       Çözüm
          A)
Okulumuzdan ziyarete gelen erkek öğrenci sayısını bulalım:
                    320
                 -   122
                      198 → erkek öğrenci
Diğer gruptaki erkek öğrenci sayısıyla bunu toplayalım.
                    198 → okulumuzdaki erkek öğrenci sayısı
               +   234 → diğer gruptaki erkek öğrenci sayısı
                     432 → toplam erkek öğrenci sayısı
                    Toplam 432 erkek öğrenci Anıtkabir’i ziyarete gelmiştir.
               B)
                     450                     216
                -   234 →           +  122
                      216                     338
         Diğer gruptaki        Toplam kız
     öğrenci sayısı          öğrenci sayısı
                    320                     770
               +  450 →           +  338
                     770                     432
         Toplam                Toplam erkek
     öğrenci sayısı          öğrenci sayısı
 Ders Kitabı - 71. sayfa
   Hikâye yazalım, problem kuralım.
    Yukarıdaki resimle ilgili, içerisinde toplama ve çıkarma işlemleri geçen bir hikâye yazalım.
      Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübünde bulunan öğrenciler Peri Bacaları’na bir gezi düzenleme kararı aldılar. Bu amaçla geziye katılmak isteyen öğrencilerin listesi oluşturuldu. 80’ i kız, 95’i erkek olmak üzere 175 öğrenci, listeye isimlerini yazdırdı. Gezi günü 5 kız, 3 erkek öğrencinin velisi, okul müdürünü arayarak çocuklarının hasta olmaları nedeniyle geziye katılamayacaklarını söyledi. Bu nedenle gezi, 167 öğrenci ile yapıldı.
       Yukarıdaki hikâye ile ilgili bir problem kuralım:
      Okulumuz, Peri bacalarına bir gezi düzenledi. 80 kız, 95 erkek öğrenci geziye katılmak istediklerini söyledi. Ancak 5 kız, 3 erkek öğrenci hastalandıkları için geziye katılamadı. Geziye katılan öğrenci sayısını bulunuz.
     Çözüm
      80                      5                      175
    +95                  + 3                     -    8
     175                     8                       167 öğrenci geziye katılmıştır.
Yukarıdaki resimle ilgili bir hikâye ve problem de siz yazınız.
Ders Kitabı - 72. sayfa
     Problemler kuralım
"237   +   145   =   382
 382    -    295   =   87"
 işlemlerine uygun problemler kuralım:
           1. Okulumuzun hatıra ormanına 237 tane çam, 145 tane meşe fidanı diktik. Bu fidanlardan 295 tanesi tuttu. Tutmayan fidan sayısını bulalım.
           2. Bir cam fabrikasında birinci ay 237, ikinci ay 145 bardak üretildi. Birinci ve ikinci ayda toplam 295 tane bardak satıldı. İlk iki ay sonunda satılmayan bardak sayısını bulalım.
            3. Temel Reis birinci gün 237 kasa, ikinci gün 145 kasa balık tutmuştur. Bunlardan 295 kasasını satmıştır. Geriye kaç kasa balık kalmıştır? Bulalım.
            4. Fatma, sattığı kolyelerden 237 YKr, küpelerden 145 TKr kazanmıştır. Kazandığı paraların bir kısmıyla kardeşine süt almıştır. Cebinde 295 YKr kaldığına göre, sütü kaç yeni kuruşa almıştır?
             Haydi arkadaşlar, sıra sizde. Arkadaşlarınızla beraber yeni problemler kurunuz.
 Ders Kitabı - 73. sayfa
Bunları Öğrendik mi?
1)
6 4 5                  9 9 3                  1 5 3
      -   4 0 4               -  6 6 0               -  1 5 1    işlemlerini
                                                                   yapalım.

           5 3 9                   ? ? ?                  8 7 4
       -   ? ? ?               -  1 9 9               -  6 ? 6   
           4 0 1                  2 0 0                  2 2 8
 2)  Verilmeyen rakam ve sayıları bulalım.
 3) 84   -   13   =           90   -   41   =         işlemlerini zihinden yapalım.
   4)  600   -   160   =          550   -   80   =            120   -   30   =
    İşlemlerini zihinden yapalım.
             5) Dükkânında 110 kilogram un bulunan bakkal, 300 kilogram daha un satın alıyor. Sonra 232 kilogramını  hemen satıyor. Buna göre bakkalın kaç kilogram unu kalmıştır?   
             6) Ağaç, dere ve bulut kelimelerinin yer aldığı bir hikâye oluşturup bu hikâyeden de bir problem kuralım.
Çalışma Kitabı’nın 48 ve 49. sayfalarındaki resimler inceletilip problemler okutulur. Öğrencilerden çözümü adım adım yapmaları istenir. Öğrencilerden Çalışma Kitabı’nın 50. sayfasındaki  resim ve işlemlerle ilgili hikâyeler ve problemler kurmaları ve bunları yazmaları istenir.
         Etkinlikler
         Araç – gereç: Resim kâğıdı.      Sınıftaki öğrenciler dört eş gruba. Her gruba aynı problemler sorularak onlardan cevaplamaları istenir. Cevaplarına göre puan verilir. Yeteri kadar problemden sonra grupların durumu açıklanır. Üç öğrenciden, akıllarına gelen ve en çok sevdikleri yemek isimlerini söylemeleri ve bu üç şeyle ilgili hikâye ve problemler kurmaları istenir. Problemleri arkadaşlarına sormaları ve yazmaları sağlanır.
0 oy
3 Ocak 2013 papacik cevapladı
babam 5 tl verip git bakkaldan 1 kg pirinç ve 1 pakette çikolata al dedi. 1 kg pirinç 2.75 tl 1 paket çikolata ie 50 kr di.para üstümü alıp bakkaldan çıktım.bakkal amca bana 2 tl para üstü wermişti.bende bakkaldan çıkınca aldıkalrımın fiyatını topladım ve 3.25 kuruş etttiğini ve 2.75 kr para alacağımın farkına varıp tekrar bakkala gittim ve bakkal amcaya söyledim bunu ve bakkal amcada paramın geir kalan üstünü verdi ve bende özrü diledi.
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...