Ünlülerin mektuplarını nereden bulabilirim?

45 gösterim
13 Şubat 2012 misafir sordu
14 Şubat 2012 düzenledi
ödev için

1 cevap

0 oy
29 Kasım 2012 Valeria cevapladı
 
En İyi Cevap
Mustafa Kemal Atatürk'ten Salih Bozok'a

Ayn-ı Mansur Karargâhından, 25-26 Nisan 1328 (1912) gece saat 6.

Mektuplarınızda, gazetelerde bize ait hislerinizi tasvir eden satırları okuduğum zamanlar kalbimin pek derin hislerle çarptığını duyuyorum. Birkaç kardeşinizin Akdeniz'i aşarak, çöllerde uzun mesafeler alarak, donanmasına dayanan düşmanın karşısına çıkması ve buradaki vatandaşları ku­caklayarak düşmanı sahile hapsetmesi şüphesiz sizi memnun eder. Fakat biz vatana borçlu olduğumuz fedakârlık derecesini düşündükçe bugüne ka­dar yapılan hizmeti pek küçük buluyoruz.

Bilirsin ben, askerliğin her şeyden ziyade sanatkârlığını severim. Bu­rada sanatın bütün icraatını tatbik edecek kadar zamana ve bu zamanın doğuracağı vesait ve vesilelere malik olunursa işte o zaman milletin arzusuna uygun bir hizmet yapmış olacağız.

Ah Salih, Allah bilir, hayatımın bugününe kadar orduya faydalı bir uzuv olabilmekten başka vicdanî bir emel edinmedim. Çünkü vatamn muhafazası, milletin saadeti için her şeyden evvel ordumuzun, eski Türk ordusu olduğunu dünyaya bir daha ispat lüzumuna çoktan kani idim. Bu kanaate ait emellerimin şiddeti ihtimal beni pek ziyade ifratperver göster­mişti. Fakat zaman, sâf ve nezih dimağlardan doğan fikrî hakikatleri - kabulünden çekinilse dahi - tatbik ettirir.

Bu gece Derne kuvvetlerimizin bütün kumandanları ve zabitleriyle bir müsamere yapmıştık. Bu satırları çadırıma dönüşümde yazıyorum. Bu güzel kalpli, kahramanı bakışlı arkadaşlarımın, bu küçük rütbeli fakat düşmanı titreten büyük kumandanların samimî nazarlarında vatan için ölmek iştiyakım okuyorum.

Bu okuyuş, dimağımda sizin, bütün Makedonya muhitinde tanıdı­ğım arkadaşların, bütün ordumuzun kahraman evlâtlarının hâtırasını can­landırdı. Kalbimde büyük bir sevinç ve gurur hâsıl oldu. Arkadaşlarıma dedim ki: "Vatan mutlaka selâmet bulacak, millet mutlaka mesut olacaktır." Çünkü kendi selâmetini, kendi saadetini memleketin ve milletin saadet ve selâmeti için feda edebilen vatan evlâtları çoktur.

Cümlenize selâm ederim, kardeşim.

Derne Osmanlı Kuvvetleri Kumandanı M. Kemal

Kaynak > http://www.gonderilmismektuplar.com/Kategori/Unlu_Mektuplar/

İlgili sorular

3 cevap 124 gösterim
2 cevap 586 gösterim
1 Nisan 2013 misafir sordu
5 cevap 45 gösterim
18 Kasım 2012 misafir sordu
1 cevap 38 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...