İlköğretim 8. sınıf öğrencisiyim, polis kolejine gidip polis nasıl olurum?

187 gösterim
4 Ocak 2013 misafir sordu
11 Ocak 2013 Mira düzenledi
8. sınıf öğrenciyim. Polis olmak istiyorum. Nasıl sınavlara girip polis olurum?

2 Cevap

+1 oy
5 Ocak 2013 misafir cevapladı
oraya giden polis polmuyo ve eğer üstünde belirli bir mal varsa daire plaka vs. o sınava giremessin ve hme o bursluluk sınavı nese akıllım buraya yazcağına internetten googleye yaz öğren
0 oy
5 Ocak 2013 irem tufan cevapladı
Polis Koleji’ne girmek isteyen adaylar öncelikle 9 Haziran 2012 günü yapılacak olan 8. sınıflar için SBS’ye katılmak zorundadırlar. MEB tarafından yapılan SBS sınavları sonucunda alınan puanlar ve Ortaöğretim Yerleştirme Puanına göre Polis Koleji sınavına katılacak adaylar belirlenir.
 
2. aşama olarak Polis Koleji sınavı yapılır. Bu sınav Ankara Polis Koleji Müdürlüğünce yapılan bir sınavdır ve Orta Öğretim Başarı puanına göre belirlenen adaylar katılır. Adayların başvuruları 5-23 Mart 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylarda aranan şartlar:
 
*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 * Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde; Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak.
 * Emniyet Teşkilatı Sağlık şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,
 * Yaş yönünden; Polis Kolejine Giriş Sınavının yapıldığı yılın 01 OCAK tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olmak,
 * Öğrenime ara vermemiş olmak,
 * Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,
 * İlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak ( Polis Kolejine Giriş Sınavında aranır)
 * Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 * Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak.
 * İlköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencisi olmak.
 
.
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...