Peygamberimizin Hz. Hatice ile evlenmesi konusunda bilgi verir misiniz?

40 gösterim
10 Ocak 2013 francesco sordu
28 Ocak 2013 nötrino düzenledi
Peygamberimizin (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlenmesi konusunda  bilgi verir misiniz?

1 cevap

0 oy
10 Ocak 2013 francesco cevapladı
28 Ocak 2013 nötrino düzenledi
 
En İyi Cevap
Hz. Hatice (r.a.), Kâinatın Efendisini (s.a.v.) çocukluğundan beri tanıyor­du. Ticaret mal­la­rının başında Şam’a göndermesi ise, onu daha da yakından tanımasına vesile olmuştu.

Dul olan Hz. Hatice o sırada, Ku­reyş kadınları arasında soy sop, şeref ve zen­ginlik bakımından en üstün mev­kiye sahip bulunuyordu. Aynı zamanda, Cenab-ı Hak, Ce­mîl ismiyle, pek az kadına nasip olacak bir güzelliği de kendi­sine ihsan etmişti.

O âna kadar, kabilesinden birçok kimse evlenmek için kapısını çalmış ise de, o bunların hiçbirini kabul etmemişti.[1]Adeta, evlen­me­yi düşünmüyor gi­biydi.

Ne var ki kader şimdi karşısına bambaşka bir şahsiyet çıkarmıştı: Ruhun­daki güzellikler yüzüne aksetmiş, gönlündeki sevgi simasında tebessüme kal­bolmuş, zihnindeki derin düşünce dışarıya ciddiyet ve samimiyet şeklinde tezahür etmiş müstesna bir insan...

Daha önce bütün Ku­reyş büyüklerinin evlenme teklifini reddeden ve adeta evlenmek fikrini zihninden atmış bulunan Hz. Hatice (r.a.), bu eşsiz insanla daha ya­kından tanışınca, bu fikrinden vazgeçti.
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...