Yeni düzenlemelere göre 10. sınıf hemşirelik bölümü dersleri nelerdir?

294 gösterim
14 Ocak 2013 misafir sordu
17 Ocak 2013 nötrino düzenledi
9. sınıf hemşirelik bölümünde öğrenciyim ve arkadaşlarım 10. sınıfta fizik, kimya ve biyoloji derslerinin kalkacağını yerine diğer meslek derslerinin geleceğini söylüyor. Bense bizim sayısal olduğumuzu fizik, kimya ve biyoloji yerine tarihle coğrafya dersinin kalkmasını daha mantıklı buluyorum. Yardımcı olur musunuz ?

1 cevap

0 oy
16 Ocak 2013 muhammedbuga cevapladı
1. DÖNEM

HEM101 Sağlık ve Hemşirelik-I (4+4+8/ AKTS 19 )

Amaç: Modüllerden oluşan bu ders öğrencileri sağlık ve hemşireliğin doğasına ilişkin temel konular ile tanıştırır ve öğrencilerin erişkin bireyin fonksiyonlarını ilgilendiren sistemler ile ilgili anatomi, fizyoloji, biyokimya ve histoloji bilgisini birleştirerek bu sistemlerin beden dengesinin sürdürülmesindeki rolünü anlamasını ve tüm bu fonksiyonlara ilişkin hemşirelik değerlendirmesi yapma becerisi kazanmasını sağlar.

İçerik: Hemşireliğin tanımı; hemşireliğin tarihsel gelişim; hemşirelikte yer alan temel kavram ve kuramlar; hemşirelik imajı; hemşirelikte sistematik yaklaşım; sağlık ve sağlık ile ilgili temel kavramlar; sağlığın algılanmasını ve yönetimini etkileyen faktörler; bireyin sağlığını algılama ve yönetiminin değerlendirilmesi, beslenme, boşaltım, bilme-algılama, fonksiyonlarını ilgilendiren sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, biyokimyası, histolojisi ve hemşirelik değerlendirmesi (öykü, fizik muayene, laboratuar sonuçlarını değerlendirebilme).

ENF109 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (2 +0+1/ AKTS 4)

Amaç:Bu dersin amacı öğrencilere temel bilgi teknolojileri hakkında bilgi vermek ve de bunların kullanımı hakkında gerekli ve faydalı bilgileri sunmaktır. Günümüzde kullanılan temel bilgisayar bilgileri (Word, Excel, Powerpoint, Access, işletim sistemi) ile öğrencileri donatmaktır.

İçerik:Bilgi teknolojileri ile ilgili temel kavramlar , windows işletim sistemi kullanılması, word, excel, powerpoint ve access programları hakkında temel seviyede bilgi hazırlamak.

TDB103 Türk Dili-I ( 2+0+0/ AKTS 2)

Amaç:Bu dersin amacı; öğrencilere Türkçe’nin temel kurallarını sunmak, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçe’yi etkili biçimde kullanabilme yeteneği kazandırmak ve toplumda Türkçe bilinci oluşturmaktır.

İçerik: Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türkçe’nin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi, Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı ve dille ilgili çalışmaları, Türkçe’nin ses özellikleri, yazım ve noktalama işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi

YDB 105 İngilizce I ( 4+0+0/ AKTS 4)

Amaç:Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce bağımsız kullanıcı olabilmesi için gerekli temel becerileri kazandırmak için kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan deyimleri ve cümleleri anlayabilmesini; bildiği alışılmış konularda basit düzeyde bilgi alışverişinde bulunabilmesini; basit bir dil kullanarak anlık gereksinimlerini karşılayabilmesini sağlamaktır.  

İçerik:Greeting, Meeting with people, Verb ‘to be’ Numbers, jobs, countries, Simple present forms Simple present forms, Adjectives, Communication, Talking about hobbies and interests A personal letter,There is/are, Prepositions of time, Possessive adjectives & pronouns Places, Weather, Articles, Sports Simple past tense, There was/were, Holiday, Reading about famous people, Music, Telling stories, Past simple neg. & question forms, Heroes, Some multi-part verbs, Linking words, Lifestyles, Healthy living, Food, Culture, Countable uncountable nouns, quantifiers

AIT107 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I ( 2+0+0/ AKTS 2)

Amaç: Türk Devriminin oluşum koşullarını öğretmek, diğer devrimlerle karşılaştırılmasını sağlamak, Türk Devletinin temel ilkelerini, Atatürkçü düşünceyi benimsemiş nesiller yetiştirmek ve tarih bilinci kazandırmak.

İçerik: Avrupa’nın gelişimi, Fransız Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu’na etkileri, Tanzimat ve Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyet dönemleri, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin

Savaşa girişi, Mondros Ateşkesi, Atatürk’ün kişiliği ve Samsuna çıkışı, kongreler dönemi ve Kurtuluş Savaşı, Saltanatın kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması

İlgili sorular

Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...