Wh questions ile ilgili örnekler verir misiniz?

359 gösterim
21 Ocak 2013 irem tufan sordu
21 Ocak 2013 nötrino düzenledi

1 cevap

0 oy
22 Ocak 2013 nuriye42 cevapladı
22 Ocak 2013 nuriye42 düzenledi
(Who - Who(m)
Kim, kim(i), kim(e)

“Who” is used to find the subject while asking questions:
“Who” soru sorarken özneyi bulmak için kullanılır.

Who called Cengiz this morning?

Cengiz’i bu sabah kim aradı?


Ali called Cengiz this morning.
Ali Cengiz’i bu sabah aradı.

Note:When who is used to find the subject, no form of “do” is used.
Not: “Who” özneyi bulmak için kullanıldığında “do”’nun herhangi bir biçimi kullanılmaz, fiil hangi zamandaysa ona göre çekilmiş olarak kullanılır.

Correct: Who came?
Doğru: Kim geldi?

Incorrect: Who did come?
Yanlış

“Who(m)” is used to find the object while asking questions:
“Who(m)” soru sorarken objeyi bulmak için kullanılır.

Whom did Ali see this morning?
Ali bu sabah kimi gördü?

Ali saw Cengiz this morning.
Ali bu sabah Cengiz’i gördü.

What

“What” can be used to find the subject or the object while asking questions:
“What” soru sorarken özneyi ya da nesneyi bulmak için kullanılır.

Example about finding the object:
Nesneyi bulmakla ilgili örnek.

I watched a movie last weekend.
Haftasonunda bir film izledim.

What did you do last weekend?
Haftasonu ne yaptın?

I watched a movie.
Bir film izledim.

Example about finding the subject:
Özneyi bulmakla ilgili örnek.

It rained today.
Bugün yağmur yağdı.

What happened today?
Bugün ne oldu?

It rained.
Yağmur yağdı.

What kind of

“What kind of” asks for information about characteristics of an item:
“What kind of” bir parçanın özellikleri hakkında soru sormak için kullanılır.

He was driving a Ferrari.
Bir Ferrari kullanıyordu.

What kind of car was he driving?
Ne tür bir araba kullanıyordu?

He was driving a Ferrari.
Bir Ferrari kullanıyordu.

When

We use when to ask questions about times - periods of time, days and dates, and times of the day.
“When” zamanlar, günler ve tarihler ve gün içerisindeki zamanlarla ilgili soru sormak için kullanılır.

I was born in 1963.
1963’te doğdum.

When were you born?
Ne zaman doğdun?

In 1963.
1963’te.

Where

We use where to ask questions about place and direction.
“Where” yerler ve yönler, tarifler hakkında bilgi almak için kullanılır.

I live in Eryaman.
Eryaman’da yaşıyorum.

Where do you live?
Nerede yaşıyorsun?

In Eryaman.
Eryaman’da.

Which

We use which with or without a noun to ask questions about one person or thing when there is a limited choice. Which can be used to find the subject or the object.

“Which” bir isimle birlikte ya da bir isim olmaksızın, bir kişi ya da nesne ile ilgili sınırlı sayıda seçenek söz konusu olduğunda soru sormak için kullanılır. “Which” özneyi ya da nesneyi bulmak için kullanılabilir.

Which is your house?
Hangisi senin evin?

The house on the left is my house.
Soldaki ev benim evim

Which team won the UEFA Cup?
Hangi takım UEFA kupasını kazandı?

Galatasaray won the UEFA Cup.
Galatasaray UEFA kupasını kazandı.

Whose

We use whose with or without a noun to ask about possession.

İyelik (sahip olma) hakkında isimlerle birlikte ya da isimler olmaksızın soru sorarken kullanılır.

This camera is Zeynep’s camera.
Bu kamera Zeynep’in kamerasıdır.

Whose is this camera?
Bu kimin kamerası?

This camera is Zeynep’s.
Bu kamera Zeynep’in.

I borrowed Haluk’s bicycle.
Haluk’un bisikletini ödünç aldım.

Whose bicycle did you borrow?
Kimin bisikletini ödünç aldın?

I borrowed Haluk’s bicycle.
Haluk’un bisikletini ödünç aldım.

How

We use how (= in what way) to ask questions about the way something happens or is done.

“How” (nasıl) bir şeyin nasıl gerçekleştiği ya da nasıl yapıldığı ile ilgili soru sormak için kullanılır.

One use of “how” is to ask about means (ways) of transportation.
“How” ın bir kullanımı, ulaştırma araçlarının kullanımı ile ilgilidir.

How did you get there?
Oraya nasıl gittin?

I took a taxi.
Bir taksi tuttum.

“How” is often used with adjectives and adverbs.
“How” sıklıkla sıfatlar ve zarflarla birlikte kullanılır.

With an adjective:
Bir sıfatla.

How old are you?
Kaç yaşındasın? (Bunun birebir çevirisi “Ne kadar yaşlısın?” şeklindedir, “how” “old” sıfatının niceliğini irdelemektedir)

I am twenty-four years old.
Yirmidört yaşındayım.

With an adverb:
Bir zarfla birlikte.

How well does he speak English?
İngilizce’yi ne kadar iyi konuşuyor?

Very well.
Çok iyi.

“Much”, “many”, “often” and “long” are frequently used with “how”.
“Çok”, “sıkça” ve “uzun”, sıklıkla “how” ile birlikte kullanılır.

How much money do you have?
Ne kadar paran var?

I have 23 YTL.
23 YTL’m var.

How many cars do you have?
Kaç tane araban var?

I have 3 cars.
3 tane arabam var.

How often do you see him?
Onu ne sıklıkta görüyorsun?

I see him 3 times a week.
Onu haftada 3 kez görüyorum.

How long have you known him?
Onu ne zamandır tanıyorsun?

İlgili sorular

Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...