Hz. Ebubekir'in hayatı hakkında bilgi verir misiniz?

151 gösterim
26 Ocak 2013 Esra Pıçakcı sordu
26 Ocak 2013 nötrino düzenledi
Hz. Ebubekir (r.a.)'in hayatı hakkında bilgi verir misiniz?

2 Cevap

0 oy
26 Ocak 2013 Esra Pıçakcı cevapladı
26 Ocak 2013 nötrino düzenledi
 
En İyi Cevap
Hz. Ebubekir (r.a.)'in Hayatı (573-634)

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in vefatından sonra onun vekili olarak İslam toplumunun başına geçen ilk halife Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in yakın arkadaşlarından ve İslam dinini ilk benimseyenler dendir. Varlıklı bir kişiydi. Azınlıkta olan Müslümanların yoğun baskılar karşısında Habeşistana (bugün Etiyopya) göç etmek zorunda kaldıkları dönemde Mekkeden ayrılmadı. Ama Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Medine'ye göç etmeye (hicret) karar vermesi üzerine onunla birlikte Mekke'den ayrıldı. Daha sonra Medine yakınlarındaki es-Sunha yerleşen Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in bütün sa vaşlarına katıldı. 630′daki Tebük Seferinde İslam ordusunun sancağını taşıdı.


Hz. Muhammed (S.A.V) hastalığı sırasında imamlık görevini Hz. Ebubekir'e bırakmıştı. Bu durum Müslümanlarca Hz. Muhammed (s.a.v.)'in onu kendisine halife olarak seçtiği biçiminde yorumlandı. Nitekim Hz. Muhammed(s.a.v.)'in vefatı üzerine (632) İslam toplumunun ileri gelenler Medinede toplanarak Hz. Ebubekir'in hali feliğini ilan ettiler. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in vefatından hemen sonra ortaya sahte peygamberler çıkmış, bazı kabileler de bu kişileri yeni peygamberler olarak tanımıştı.

Hz. Ebubekir ilk olarak bu sahte peygamberlere karşı savaş açtı. Bazı kabileler de yeni oluşmaya başlayan İslam devletinin temel gelir kaynaklarından olan zekâtı vermemeye başlamıştı. Hz. Ebubekir bunlara karşı da sert önlemler aldı. Arabistan Yarımadasında birliği sağladıktan sonra komutanlarını Suriye ve Irak'a gönder di. 633′te Iraktaki Lahmilerin başkenti Hire alındı. 634′te Filistindeki Ecnadeynde Bizans ordusu bozguna uğratıldı.

Hz. Ebubekir'in önemli bir hizmeti de o zamana kadar tek tek sayfalar halinde yazılmış olan ve dağınık durumdaki Kur'an'ı bir araya getirmeye çalışmasıdır. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in vahiy kâtiplerinden Zeyd bin Sabit başkanlığındaki kurulun bir araya topladığı Kur'an'a bir araya getirilmiş sayfalar anlamına gelen Mushaf denmiştir. Kısa süren halifeliği sırasında İslam toplumunun birliğini korumayı başaran Hz. Ebubekir (r.a.) 634′te Medinede vefat etti. Halifeliğe Hz. Ömer(r.a.) seçildi.
+1 oy
26 Ocak 2013 nuriye42 cevapladı
Hz. EbuBekir Hayatı

Babasının İsmi: Ebû Kuhafe Osman bin Amr'dır.
Annesinin İsmi: Selma binti Sahr bin Amr bin Ka'b (Ümmü'l Hayr)'dır
Doğum Tarihi ve Yeri:Meşhur Fîl vakasından iki yıl dört ay sonrasında takriben Miladi 573 yılında. Mekke i Mükerremedir.
Ölüm Tarihi ve Yeri: Hicrî 13. Miladî 634. Cemaziül ahir ayı Medine'de Kabri RasûîüUah (sav)'in bulunduğu yerdedir.
H.z Ebubekir'in Fiziki Yapısı:H.z Ebubekir  Uzun boylu ve beyaz tenliydi. Zayıf bedenli uzun yüzlü ve seyrek sakallı, biraz çukur gözlü, hafif çıkık alınlı ve gür sakallı idi.

Muhterem Eşleri:
1. Katile binti Uzza,
2. Ümmü Ruman binti Amr,
3. Cüneybe binti Harice,
4. Habibe Fahita binti Haris,
5. Esma binti Ümeyse.

Oğulları :
1. Abdullah,
2. Abdurrahman,
3. Muhammed.

Kızları:
1. Esma,
2. Ayşe,
3. Ümmü Gülsüm.

Katıldığı Gazveleri : Bedir, Uhud, Hendek ve sonraki birçok savaşlar
Hicreti: Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirdir.
Sahabe Kardeşleri : Harice b. Zeyd, b. Ebi Züheyr.
Kabilesi: Abdullah bin Atik, b. Ebu Kuhafe, Osman b. Amr, b. Amr b. Ka’b, b. Sa’d, b. Teym, b. Mürre, b. Ka’b, b. Nadr, b. Kinane’dir.
Lakabı ve Künyesi: Gerçek ismi Abdül Kabe, Atik: Rasulullah efendimiz (sav) ona Abdullah ismini koymuştur. En meşhur künyesi ise Ebu Bekir-i Sıddık.

Hz. Ebu Bekir Rasulullah (sav)in kayınbabası, Hz. Aişe’nin (rah) babasıdır.

Kaynak: Hz. EbuBekir Hayatı

İlgili sorular

1 cevap 154 gösterim
1 cevap 37 gösterim
1 cevap 51 gösterim
1 cevap 81 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...