Temel elektronik devre elemanları nelerdir?

78 gösterim
26 Ocak 2013 hadibe sordu
26 Ocak 2013 nötrino düzenledi

2 Cevap

+1 oy
26 Ocak 2013 Esra Pıçakcı cevapladı
26 Ocak 2013 hadibe seçti
 
En İyi Cevap
Mutlak ölçmelerin yapılmasının biraz daha güç olacağını tahmin ediyorsunuzdur. Bu
ölçme yöntemleri ulusal labaratuarlarda ölçülecek büyüklüklerin temel birimlerinin
ölçülmeden uygulanması yoluyla olur. Buna en güzel örnek etalonlar verilebilir. Mutlak
olmayan ölçmelerde her ölçme işleminde olduğu gibi karşılaştırma yapılarak bilinmeyen
değerin bilinen değerle bilinen değere çevrilmesi yoluyla yapılır. Bu tip ölçme yöntemini
de ikiye ayırabiliriz...
Doğrudan Karşılaştırma Yöntemi Doğrudan Olmayan Karşılaştırma
Yine bir başka kabul gören görüş ise Sapmalı Ölçme Yöntemi Sıfır Yöntemi.
Ölçülecek büyüklükler de 3 grupta toplanabilir.
· Aktif Büyüklükler:
Bunlar; akım, gerilim ve bunların çarpımından oluşan güç, enerji, elektrik yükü gibi
skaler büyüklüklerdir. "Devre büyüklükleri" olarak adlandırılırlar. Manyetik alan, elektrik
alanı gibi büyüklüklerde "Alan büyüklükleri" adını alır.
· Yan Büyüklükler:
Buraya da aktif büyüklüklerin periyotları, frekansları, dalga uzunlukları, sinüsodial aktif
büyüklükler arasındaki faz farkları alınabilir.
· Pasif büyüklükler:
İki aktif büyüklüğün oranı olarak tanımlanabilir. Bunlar devre parametrelerinin adını
alan;
Direnç= Gerilim/Akım,
Kapasite= Elektrik akısı/Gerilim...
gibi büyüklüklerdir.
Bu büyüklükleri ölçen aletleri de bu metotla gruplandırmamız mümkündür. Birinci
gruptaki çalışma ilkesi dinamik kanunlarına dayanır. hareketli parçaları vardır.
Çoğunlukla ölçülecek büyüklüğü bir açıyla çeviren döner göstergeli ölçü aletleri grubuna
girerler. ÖR: Analog avometre, wattmetre gibi...
İkinci gruptaki ölçü aletlerini;
· Elektronik Ölçü Aletleri
· Dijital Ölçü Aletleri
· Ölçme Köprüleri şeklinde gruplarda toplayabiliriz..
İstatiksel bilgilerin elde edilmesinde daha önceleri analog verilerin kullanılması
sonuçların tam randımanlı alınmasını engelliyordu. Bugün hemen hemen her türlü
ölçümün dijital olarak yapılmaya başlanması özellikle elektronik aletlerin hata paylarının
yüzde olarak çok küçük değerlere çekildiği gözlenmektedir
    


Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/221721-basit-elektrik-devrelerini-olusturan-devre-elemanlari-nelerdir.html#ixzz2J4dWm3KW
+1 oy
26 Ocak 2013 nuriye42 cevapladı
Temel Elektronik Devre Elemanları
Makale Sayfaları
Temel Elektronik Devre Elemanları
Zener Diyot
Tunel Diyot
Varikap Diyot
Sotki (Schottky) Diyot
Led Diyot
Infraruj Led
Foto Diyot
Optokuplörler
Transistör
Foto Transistör
Tristör
Diyak
Triyak
JFet Transistör
Mosfet

İlgili sorular

1 cevap 239 gösterim
2 cevap 406 gösterim
2 cevap 846 gösterim
2 cevap 215 gösterim
13 Şubat 2012 misafir sordu
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...