Atatürk'ün görev aldığı cepheler hakkında bilgi verir misiniz?

172 gösterim
4 Şubat 2013 Ceki sordu
4 Şubat 2013 nötrino düzenledi

4 Cevap

0 oy
4 Şubat 2013 Ceki cevapladı
 
En İyi Cevap
Atatürk'ün görev yaptığı cephe ve savaşlar:

* 6 Mart 1911 Derne Komutanlığı
* 29 Eylül 1911 Trablusgarp Savaşı
* 24 Kasım 1912 1 Balkan Savaşı
* Haziran 1913 İkinci Balkan Savaşı
* 20 Ocak 1915 1 Dünya Savaşı; 3Kolordu emrinde Tekfurdağ'da kurulacak olan 19 Fırka Komutanlığına atandı
* 25 Nisan 1915 Çanakkale Savaşı
* 15 Mart 1916 tarihinde 3 Ordu'yu desteklemesi için emrindeki 16 Kolordu ile birlikte Diyarbakır'a gönderildi (Kafkas cephesi)
* 5 Temmuz 1917 Yıldırım Orduları Grubu emrindeki 7Ordu Komutanlığı
* 15 Ağustos 1918 7Ordu Komutanı olarak Filistin Cephesi
* 1919-1923 Kurtuluş Savaşı
+1 oy
4 Şubat 2013 kim yoo jung cevapladı
İtalya, 19. yüzyılın sonlarına doğru, bugün Libya adıyla anılan Kuzey Afrika'daki Trablusgarp ve Bingazi'yi ile geçirmeyi planlamıştı. O dönem İngiltere Mısır'a, Fransa da Tunus'a hakim olmuş, İtalya da gözünü Trablusgarp'a dikmişti. İtalya, İngiltere ve Fransa'yla yaptığı gizli ve açık anlaşmalarla Trablusgarp'ı işgal onayını aldıktan sonra, 29 Eylül 1911'de Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. 5 Ekim 1911'de Trablus'a asker çıkardı. 20 Ekime kadar peş peşe Tobruk, Derne ve Bingazi İtalyanların eline geçti.
 


Osmanlı ordusunun genç subaylarından bir bölümü Trablusgarp'ı savunmak için gönüllü olarak Mısır, Tunus yoluyla cepheye gittiler. Binbaşı Enver Bey, Kolağası Mustafa Kemal, Fuat Bey (Bulca), Nuri Bey (Conker), Fethi Bey (Okyar), Albay Neşet Bey bu subaylar arasındaydı. Enver Bey, Trablus'ta yerli Arapları teşkilatlandırarak savunmaya katılmalarını sağladı ve Askeri birlikleri üç komutanlığı ayırdı. Trablus Komutanlığı : Kurmay Albay Neşet Bey Bingazi Komutanlığı : Kurmay Binbaşı Enver Bey Derne Komutanlığı : Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal Seyahati sırasında binbaşılığa yükselen Mustafa Kemal, 8 Aralık 1911'de Trablusgarp'a geldi. 22 Aralıkta Tobruk Savaşı'nı kazandı. Derne'de 16/17 Ocak 1912 taarruzunda gözünden yaralandı. Bir ay hastanede tedavi gören Mustafa Kemal, 6 Mart 1912'de Derne komutanı oldu. Derne'de başarılı savunma muharebeleri yaptı.
 

BALKAN SAVAŞI

 

Balkanlarda dört devlete ( Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ) karşı savaşan Osmanlı devleti savaş sonucunda yenilmiş ve savaş sonrası yapılan Londra antlaşmasıyla tüm balkan topraklarını ve Trakya’daki topraklarını kaybetmiştir. Ancak kısa bir süre sonra Balkan Devletlerinin Osmanlı devletinden aldıkları topraklar paylaşamamaları ve kendi aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle II.Balkan Savaşı çıkmıştır. Osmanlı Devleti’de bu durumdan yararlanarak kaybettiği toprakları geri almak için harekete geçmiştir. Bu dönemde Balkan Savaşlarına katılmak amacıyla Trablusgarp'tan İstanbul’a dönen Mustafa Kemal Paşa Gelibolu'da görevlendirilmiştir.
 
II.Balkan Savaşı esnasında Trakyada Bulgarlara karşı verilen mücadeleye Mustafa Kemal, Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanı olarak katılmıştır. Bolayır Kolordusu Bulgarlar' a karşı büyük başarılar kazanmış ve Edirne’yi Bulgarlardan geri almıştır.
 

Aynı yıl içerisinde Mustafa Kemal Sofya askeri ataşeliğine atandı. II.Balkan Savaşları sonucunda yapılan İstanbul antlaşmasıyla Meriç nehri sınır kabul edilmiş Böylece Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşında kaybettiği topraklardan bir kısmını geri almayı başarmıştır.
 ÇANAKKALE SAVAŞI

 I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin en başarılı olduğu cephe Çanakkale Cephesi' dir. Dünya tarihinin en kanlı savaşı bu cephede cereyan etmiştir.
 
İngiltere ve Fransa, müttefikleri Rusya'yla birleşerek savaşın seyrini lehlerine çevirmek istiyordu. Rus ekonomisi savaşın yükünü kaldıramaz hale gelmişti. İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini saf dışı bırakmak, Rus Ordusu' na gerekli askeri yardımı ve malzemeyi en hızlı bir şekilde ulaştırmak, Kafkasya Cephesinde bunalan Rusya'yı rahatlatmak ve Türk Ordusu'nun geri çekilmesini sağlamak için Çanakkale Boğazı'na harekat düzenlediler.
 
İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerine 18 Mart 1915'te başarıyla karşı konuldu.
 

Alman ve Türk Paşalar Gelibolu Yarımadası'ndaki tabyaları denetliyor (1915)
 
İtilaf Devletleri donanması ağır kayıplar verince, Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarıp kara muhaberelerini başlattılar.
 
25 Nisan 1915'te Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal'in komuta ettiği birlik Conkbayırı'nda durdurdu. Bu başarı üzerine, Mustafa Kemal albaylığa yükseltildi.
 
General Hamilton (İng.) ve General Gouraund (Fr.) durum değerlendirmesi yaparlarken ( 1915 )
 General Harrington komutasındaki İngiliz birlikleri 6-7 Ağustos 1915'te tekrar taarruz etti. Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal, 9-10 Ağustos 1915'te 1. Anafartalar Zaferi'ni kazandı. Bu zaferi, 17 Ağustosta Kireçtepe, 21 Ağustos'ta 2. Anafartalar zaferleri takip etti. Çanakkale Savaşı'na katılan Türk Ordusu'ndan, çoğu öğrenim çağında 253.000 subay, er ve erbaş şehit oldu. Çanakkale'nin geçilemeyeceğini anlayan İngiliz ve Fransızlar da, arkalarında Türkler kadar kayıp bıraktılar. 19/20 Aralık 1915'te Anafartalar ve Arıburnu'ndan, 8-9 Ocak 1916'da Seddülbahir'den kesin olarak çekildiler.
 __________________
+1 oy
5 Şubat 2013 bilgilikonular cevapladı
6 Mart 1911 Derne Komutanlığı
 29 Eylül 1911 Trablusgarp Savaşı
24 Kasım 1912 1 Balkan Savaşı
 Haziran 1913 İkinci Balkan Savaşı
 20 Ocak 1915 1 Dünya Savaşı; 3Kolordu emrinde Tekfurdağ'da kurulacak olan 19 Fırka Komutanlığına atandı
 25 Nisan 1915 Çanakkale Savaşı
 15 Mart 1916 tarihinde 3 Ordu'yu desteklemesi için emrindeki 16 Kolordu ile birlikte Diyarbakır'a gönderildi (Kafkas cephesi)
 5 Temmuz 1917 Yıldırım Orduları Grubu emrindeki 7Ordu Komutanlığı
 15 Ağustos 1918 7Ordu Komutanı olarak Filistin Cephesi
 1919-1923 Kurtuluş Savaşı
0 oy
5 Şubat 2013 Esra Pıçakcı cevapladı
Atatürk'ün görev yaptığı cephe ve savaşlar:

* 6 Mart 1911 Derne Komutanlığı
* 29 Eylül 1911 Trablusgarp Savaşı
* 24 Kasım 1912 1 Balkan Savaşı
* Haziran 1913 İkinci Balkan Savaşı
* 20 Ocak 1915 1 Dünya Savaşı; 3Kolordu emrinde Tekfurdağ'da kurulacak olan 19 Fırka Komutanlığına atandı
* 25 Nisan 1915 Çanakkale Savaşı

Kaynak: http://www.msxlabs.org/okul/28587/ataturkun-gorev-aldigi-cepheler-hakkinda-bilgi-verir-misiniz#ixzz2K31o3Xql
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...