Toplum için çalışan kuruluşların adlarını ve görevlerini kısaca yazar mısınız?

2,438 gösterim
26 Ocak 2012 misafir sordu
21 Şubat 2016 Safi düzenledi
Toplum için çalışan kuruluşların adları ve görevleri nelerdir?

11 Cevap

+2 oy
30 Ocak 2012 misafir cevapladı
Toplum için çalışan kuruluşların adlarını ve görevlerini
+2 oy
31 Ocak 2012 misafir cevapladı
TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma) Vakfı
Kaybolan geleceği kurtarmak, açlık ve yoksulluğu gidererek topraktan gelen toplumsal barışı sağlamak için;
• Erozyon, çoraklaşma, çölleşme, kirlilik, hatalı tarım teknikleri ve amaç dışı arazi kullanımını önlemek,
•   Doğal varlıkların tahribine yönelik ulusal ve uluslararası her türlü idari, siyasi ve ekonomik
baskılara karşı mücadele etmek ve sorunlara çözüm
önermek,
•   Doğal varlıkların korunmasına yönelik politikaların hükümetlerce üretilmesini, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, uygulanmasını ve uluslararası anlaşmalara uyulmasını sağlayacak bilinçli ve etkin kamuoyu oluşturmak.
•   Biyolojik çeşitlilik, toprak, su ve diğer doğal kaynakların korunması, verimli kılınması ve sürdürülebilir yönetimini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.
 
Türk Eğitim Vakfı
 
1967 yılından bu yana hizmet veren vakıf, eğitime gönül vermiş aydın kişiler ve iş adamlarının katkılarıyla kurulmuştur.
Vakfın amacı, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vermek, okul, öğrenci yurdu ve merkezleri açmak, eğitim ve öğretim alanında araştırmalar yapmak, millî eğitime destek olmaktır.

LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı)
LÖSEV’in ilk amacı, lösemili ve kan hastası çocukların eğitim ve sağlık başta ^^^^      olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmaktır. Vakfın diğer l^i       önemli amacı ise kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve LÖSEV      araştırma kurumları kurmak ve işletmektir.
LÖSEV, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde; lösemi hastalığını tanıtmayı, lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı ve toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.
 
Türk Kalp Vakfı
Bir grup hayırseverin 1975 yılında kalp sağlığını geliştirme düşüncesi ile kurduğu bir vakıftır. Vakıf sağlık sigortasından mahrum olan insanlara ucuz veya ücretsiz kalp muayeneleri yapmaktadır.
 
TÜRK KALP VAKH
 
Eğitim Gönüllüleri Vakfı
Vakfın kuruluş nedeni, devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmaktır. Buradan yola çıkarak oluşturdukları donanımlı eğitim ortamlarına kendi desteği ile gelen 7-16 yaş grubu çocukları gönüllüleri ile eğitmektedirler. Çocukları geleceğe hazırlar. Bağışçılarının katkılarıyla sürdürdüğü bu faaliyetler hakkında kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirir. Eğitim Gönüllüleri Vakfının misyonu şudur:
Çocuklarımızın; cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, öz güven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak okul dışı eğitim programları oluşturmak ve uygulamaktır.
 
İlkyar (İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı)
•   Özellikle köy çocuklarına okuma heyecanı ve eğitimini daha ileri   ^ düzeyde sürdürme motivasyonu kazandırmak, eğitimlerine katkıda bulunmak    / ve bu faaliyetin her aşamasını, hiçbir politik kaygı taşımadan ve insanların eşit olduğu ilkesinden yola çıkarak uygulamak,
•   Köylere kitap yardımı yapmak, öğretmenler için programlar düzenlemek, özellikle köy okullarına, çocuklarda okuma heyecanı ve eğitimini ileri düzeylerde sürdürme motivasyonu kazandırmak amacıyla her türlü yardımda bulunmak, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemektir.

AKUT (Arama Kurturma Derneği)
Başlangıçta temel hedefi dağ ve diğer doğa koşullarında doğru ve etkin arama ve kurtarma faaliyetleri düzenlemekti.
 
AKUT
ARAMA KURTARMA
 
1997 yılı Ocak ayında deprem eğitimini, haziran ayında ise ilk sel eğitimini almaya başlayan AKUT, böylece talep edildiği takdirde doğal afetlerde de ilgili resmî kurumlara yardımcı olabilir hâle geldi.
AKUT, gönüllü çalışanlarıyla yardıma ihtiyacı olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları sağlamak, kazazedenin temel ilk yardım desteğini sağlamak ve can kaybını en aza indirmeyi amaçlamıştır.
 
 

ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)
  

Ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için “kent, havza, bölge, ülke” ölçeğinde projeler geliştirmektedir.
+2 oy
31 Ocak 2012 misafir cevapladı
bana çokyararlı oldu hazırlıyanın ellerine sağlık
+2 oy
1 Şubat 2012 misafir cevapladı
bana toplum için lazım toplum kuruluşlarının adları ve görevlerini yazıız nolur
+2 oy
29 Şubat 2012 misafir cevapladı
hep aynı şeyler var başka şeylerde yazıııın
+2 oy
8 Mart 2012 misafir cevapladı
Evet arkadaşı doğru anlatmıssında ya şu resmı kuruları'da anlatsanız nolcak ya zaten kopyala yapıştır işiniz :D
+2 oy
27 Mart 2012 misafir cevapladı
Birkaç tane daha eğitim kuruluşları yazarmısınız
+2 oy
3 Nisan 2012 misafir cevapladı
KIZILAY

Depremzede'lerin sağlık,beslenme,barınma,giyinme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan onlara yardım eden resmi kuruluş
+2 oy
8 Nisan 2012 misafir cevapladı
Bence çooooooooooookkk güzelll :)
+2 oy
9 Nisan 2012 misafir cevapladı
harika bir yer
12 Nisan 2012 misafir sordu
13 Nisan 2012 düzenledi
Mor Çatı ne işle uğraşır?
12 Nisan 2012 misafir sordu
13 Nisan 2012 düzenledi
Gönüllü toplum kuruluşları nelerdir?
0 oy
4 Haziran 2014 SSERKAN cevapladı
Toplum için çalışan kuruluşların adlarını ve görevlerini.                                                                                                                      LÜTFEN ARTI :(

İlgili sorular

1 cevap 21 gösterim
1 cevap 157 gösterim
1 cevap 268 gösterim
3 cevap 169 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...