'Ben Sana Mecburum' adlı şiirin biçim ve içerik yönünden incelenmesi nasıldır?

4,362 gösterim
24 Şubat 2013 misafir sordu
25 Şubat 2013 nötrino düzenledi
ben sana mecburum şiirinin redif kafiye nazım birimi uyak düzeni ölçüsü ve nazım türü bakımından incelenmesi acil

1 cevap

0 oy
24 Şubat 2013 misafir cevapladı
“Memleketimden İnsan Manzaraları” ve Kuruluş Savaşı’nı anlattığı “Kuvayı Milliye Destanı” önemli eserlerindendir.
Eserleri:
Şiir: 835 Satır, Jokond ile Si-Ya-u, Memleketimden İnsan Manzaraları, Kuvayı Milliye Destanı
Tiyatro: Kafatası, Yusuf ile Menofis
Roman: Kan Konuşmaz
Masal: Sevdalı Bulut
Mektup: Kemal Tahir’e Mahpushaneden Mektuplar
·         Fakirlik, cehalet, savaşlar, gelir dağılımındaki eşitsizlik, ahlaki çöküntü ve ırkçılık günümüz sorunları arasında en öne çıkan sorunlardır. Bu sorunların temelinde insanın aç gözlülüğü ve üstünlük duygusu yatmaktadır bu da cehaletten kaynaklanır. Dolayısıyla insanları bilinçlendirmek, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek ve höş görü anlayışını toplumlar arasında yaymak sorunları çözebilir.
·         Bir sanatçının kişisel duygu ve düşüncelerin yanında içinde yaşadığı toplumun sorunlarına eğilmesi sanatçının toplumsal sorunlara karşı duyarlı olduğunu gösterir. Her sanatçı içinde yaşadığı toplumun sorunlarını sanat yoluyla dile getirmeli bunlara dikkat çekmelidir. Bu sanatçının topluma olan bir borcudur.

1.
Ahenk unsurları
   

Ölçü
   
Serbest ölçü
Uyak
   
Belirli bir kafiye yok ikinci bentte –r ‘ler yarım kafiye, b,y,k,l n,s, sesleriyle aliterasyon yapılmış, ü, i, a, sesleriile asonans yapılmış.
Redif
   
-başka herkese yeter, -da öyle redif
Sese dayalı edebi sanatlar
   
Büyük insanlık sözü tekrar edilmiş tekrir sanatı var,
Yapı unsurları
   

Nazım birimi
   
Serbest nazım
Nazım birimi sayısı
   
Dört
Uyak şeması
   
Belirli bir kafiye örgüsü yok
Tema
   
insanlığın çoğunluğunu oluşturan fakirleri hayata bağlayan şeyin umut olduğu
Nazım türü
   
Serbest nazım

1.Etkinlik
*  Tekrar edilen kelimeler: büyük insanlık,  de öyle, herkese yeter.  –r sesleri tekrar edilmiş,  b,y,k,l n,s, sesleriyle aliterasyon yapılmış, ü, i, a, sesleri ile asonans yapılmış.Bunlar şiirdeki ahengi sağlayan unsurlardır. Şiirin daha etkili olmasını sağlamışlar.
* Ölçülü ve kafiyeli şiirlere göre şiiri sesli okuyunca  farklılık oluyor. Bu şiirde ahengi sağlayan şey ses tekrarları ve anlam bütünlüğüdür. Şiirde vurgu ve tonlama ile ahenk oluşturulmuş.
2.  Serbest nazım da yazma kolaylığı var. Ölçülü ve kafiyeli şiirde sözcükleri kafiyeli bir şekilde dizmek, belirli bir ölçü tutturma zorunluluğu  şiirin oluşmasını zorlar. Serbest nazımda anlam bir mısrada bitmeyip diğer mısralara kaydığı için hem ahenk hem de söyleyiş kolaylığı kazandırıyor.
3. Gelecekçilik (Fütürizm) akımından etkilenmişlerdir.  Bu yüzden şair şiirlerini bilinen nazım birimlerinden biriyle yazmamış.
Gelecekçilik (Fütürizm): 20. yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkan bu akımın sanatçıları, şiirde temel öğelerin cesaret, isyan ve cüret olduğunu savunmuşlardır. Edebiyatın durgun değil hareketli, barışçıl değil kavgacıl olmasını istemişlerdir. Savaşı övmüşler ve geçmişi kötülemişlerdir. Türk Edebiyatında Nazım Hikmet, ünlü Rus şairi gelecekçi Mayokovski’den etkilenmiştir.
4.”Büyük İnsanlık”şiiri ema olarak şiire bir yenilik getirmiştir. Daha önce de fakirlik konusu şiirlerde işlenmiştir. Fakat burada bütün insanlığın içinde bulunduğu bir sorun dile getirilmiş. Bu  sosyalizm anlayışının bir ürünüdür. Tema gerçekçidir.
5. Büyük insanlık, pirinç de öyle, kumaş da öyle, kitap da öyle, şeker de öyle, sekizinde işe gitmek, trende üçüncü mevki gibi ifadeler şiirini içeriğini yansıtan ifadelerdir. Bu ifadeler daha önce karşımıza çıkan ifadeler değildir.

İlgili sorular

...