Piramit ve prizmalar hakkında bilgi verir misiniz?

273 gösterim
3 Mart 2013 kadirkenan sordu
4 Mart 2013 nötrino düzenledi
5. sınıf düzeyinde olmalı.

3 Cevap

0 oy
3 Mart 2013 kadirkenan cevapladı
3 Mart 2013 kadirkenan seçti
 
En İyi Cevap
çok teşekkürler ilginiz için ancak ben buldum aynı zamanda matematik kitabındada var matematik kitabındaki ise şu:

oturduğu yüzü bir çokgensel bölge olan geometrik cisimlere piramit denir piramidin oturduğu yüzü taban, yan yüzlerinin birleştiği nokta tepe adını alır.

piramitler tabanına göre isimlendirilir. üçgen piramit dörtgen piramit beşgen piramit gibi.

Birbirine eşit ve paralel iki düzlemin köşelerinin birleşmesi sonucu elde edilen cisme prizma denir.
0 oy
3 Mart 2013 kadirkenan cevapladı
Alm. Prisma (n), Fr. Prisme (m), İng. Prism. Matematikte, birbirine eşit iki çokgenin köşelerini, doğrularla birleştirerek elde edilen geometrik şekil. Kullanılan çokgenin cinsine göre prizmalar isimlendirilir. Alt ve üst taban arasındaki uzaklığa çokgenin yüksekliği denir. Herhangi bir prizmanın hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Tabanları birbirine eşit iki üçgenden meydana gelen prizmaya üçgen prizma denir. Dik üçgen prizmanın bütün alanı A= a.b+(a+b+c).h’dir. Hacmi ise H= 1/2 a.b.h veya taban alanı G ise H= G.h olur. Tabanları birbirine eşit iki kareden oluşan prizmaya kare prizma denir. Kare prizmanın alanı A=2a2+4a.h; hacmi H=a2.h’tır Kare prizmada taban kenarı prizmanın yüksekliğine eşitse bu geometrik şekle küp adı verilir. Alt ve üst tabanı dikdörtgen olan prizmaya dikdörtgenler prizması denir. Kibrit kutusu, dikdörtgenler prizmasına iyi bir örnektir. Dikdörtgenler prizmasının bütün alanı A= 2 (a.b+b.h+a.h) olur. Hacmi H=a.b.h’dır. Tabanları beşgen olan prizmaya beşgen prizma, tabanları altıgen olan prizmaya altıgen prizma denir. Düzgün altıgen prizmanın bütün alanı A= 6a.d+6a.h; hacmi ise H= 3a.d.h olur (d, altıgenin merkezinin bir kenara olan uzaklığıdır. FORMÜL VARRR!!!-1. Kenarları tabanlara dik olmayan prizmalara eğik prizma ismi verilir. Fiziğin optik dalında, paralel olmayan iki düzlem yüzeyle sınırlanmış saydam ve homogen ortama da prizma denir. Tek renkli (monokromatik) olmayan ışık ışınlarının (mesela beyaz ışık) dispersiyonunu (sapmalarını) elde etmeye elverişlidirler. Işık dalgalarının vakumdaki hızı bütün dalga boyları(renkleri) için olduğu halde maddesel bir ortam içindeki hız, farklı dalga boyları için farklıdır. Yani bir cismin kırılma indisi, dalga boylarının bir fonksiyonudur. Bir prizma üzerine gelen polikromatik (çok renkli) ışın mor renkten kırmızıya kadar farklı sapmalar gösterir. En az sapan mor, en çok sapan kırmızı ışındır. Diğer renkler ara durumlarda bulunur. Işık prizmadan çıkarken yelpaze biçiminde bir demet halinde dağılır. Işığın bu haline tayf veya dispersiyona uğramış hal denir. Prizmanın iki düzlem yüzeyi arasındaki açıya kıran açı adı verilir. Bir prizmanın bir yüzü üzerine Ø açısı altında gelen bir ışık ışını görünüm alındığında prizmanın kırılma indisi ’ç’ olur. İçinde bulunduğu ortam havadır. Işık ışınının ä sapma açısının hesaplanması: Bu durum topoğrafyada önemli bir problemdir. Kırılma kanunlarını önce birinci yüzeye, sonra ikinci yüzeye uygulayıp kırılma açıları hesaplanabilir. Bu şekilde kırılan ışının doğrultusu tespit edilmiş olur ve sapma açısı hesaplanır. Bu usul basit olduğu halde ä açısının ifadesi genel halde oldukça karışık çıkar. Bununla beraber geliş açısı büyük bir değerden başlıyarak azaltılırsa, sapma açısı önce azalır ve sonra artar. Işının prizmadaki geçişi simetrik olunca bir minimum sapma vardır. Bu haldeki ä m açısına minimum sapma denir. Bu özel haldeki sapma prizma açısına ve kırılma indisine FORMÜL VARRRRRRRR!!!!!!-2 formülü ile bağlıdır. Şayet prizmanın A kıran açısı küçükse açıların sinüsleri yerine kendileri alınır bu durumda FORMÜL VARRRRRRRR!!!!!!-3 bu formül takribi faydalı bir formüldür. Işık prizmalarının kullanım alanı çok geniştir. Muhtelif optik aletlerde, haritacılıkta, askeri maksatlı cihazlarda kullanılırlar. 45x45x90° şeklinde tam yansımalı prizmalar dürbünlerde dahi kullanılır. Bunlar ışığın doğrultusunu 90°-180° ve paralel kayma şeklinde değiştirebilirler. PROGRAM KREDİSİ; Alm. Programmkredit (m), Fr. Crédit-programme (m), İng. Programme credit. Hükümetlerin, bir başka hükümetten veya milletlerarası bir kuruluştan anlaşmalar yoluyla, muayyen bir projeye bağlı olmaksızın, kalkınma planlarının dış finansman ihtiyacını karşılamak üzere sağladıkları fonlar. Bu fonların harcanması belli bir projeye bağlı olmadığı için hükümetler ödemeler dengesi açığını kapatmak veya ithalatın finansmanını sağlamak üzere kullanırlar. Alıcı hükümet için sağlanan kullanılış serbestliği dolayısıyla program kredileri proje kredilerinden daha fazla tercih edilirler.
0 oy
4 Mart 2013 misafir cevapladı
Tabanları birbirine eş herhangi bir çokgen ve yan yüzeyleri taban düzlemlerine dik birer dikdörtgen olan cisimlere dik prizmalar denir. Prizmalar taban şekillerine göre adlandırılırlar. Örneğin kare dik prizma üçgen dik prizma gibi.

Dik Prizmanın Özellikleri

1) Alt ve üst tabanları eş ve paraleldir.
2) Yan yüzeyleri dikdörtgenlerden oluşmuştur.
3) Yan ayrıtları aynı zamanda dik prizmaların yüksekliğidir.
4) Bir dik prizmanın yanal alanı taban çevresi ile yüksekliğin çarpımına eşittir.
5) Bir dik prizmanın tüm alanı yanal alanı ile iki taban alanının toplamına eşittir.
6) Bir dik prizmanın hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir.
7) Bir dik prizmanın; köşe sayısı K yüz sayısı Y ayrıt sayısı A ile gösterilirse bunlar arasında K+Y-A=Z bağıntısı vardır.

A) Kare Dik Prizma

Tabanı kare olan dik prizmaya kare dik prizma denir. Kare prizmanın alt ve üst tabanları birbirine eş iki kare yan yüzeyleri ise birbirine eş dikdörtgenlerdir.

Taban Çevresi = 4a Taban Alanı = a2  Yanal Alanı = 4 ah
Bütün Alanı : A = 2 Ta + Ya
= 2a2 + 4 ah = 2a (a+2h)

Hacim = a2 .h Cismin köşegeninin uzunluğu : k =

B) KÜP

Bütün yüzleri karesel bölge olan dik prizmaya küp denir.

Taban Çevresi = 4a Taban Alanı = a2  Yanal Alan = 4a2

Bütün Alan = 2 Ta + Ya Hacmi = a3 Yüzey Köşegeni = a

= 2 a2 + 4 a2 = 6 a2 Cisim Köşegeni = a

C) DİKDÖRTGENLER PRİZMASI

Bütün yüzeyleri dikdörtgen olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denir.

Taban Çevresi = 2.(a+b) Taban Alanı = a.b
Yanal Alanı = 2.(a+b).c Bütün Alan = 2.(ab+ac+bc)
Hacmi = a.b.c. Cisim Köşegeni =

D) ÜÇGEN DİK PRİZMA

Tabanı üçgen olan dik prizmaya üçgen dik prizma denir.

Sayfa 226 üçgen prizma ekle.

Tabanları üçgen ve bu üçgenler birbirine eştir.
Yan yüzeyleri dikdörtgendir.
Yanal ayrıtlar eş ve birbirine paraleldir.

Taban çevresi = a+b+c Taban alanı = (a+b+c).h
Bütün alanı = 2.Ta+Ya Hacmi = Ta x h

E) DÜZGÜN ALTIGEN DİK PRİZMA

Tabanı altıgen olan dik prizmaya düzgün altıgen dik prizma denir.

Yan yüzeyleri birbirine eş 6 dikdörtgenden oluşur.
Tabanlarındaki altıgen 6 eş kenar üçgeninin birleşmesinden oluşur.

Taban alanı = 6 . Yanal alan = 6.a.h
Bütün alan = 2.Ta + Ya Hacmi = Ta . h
= 2.3 ak + 6 ah = 3 ak . h
= 6 a.(k + h)


PİRAMİT

Tabanı çokgen yanal yüzleri ise ortak bir tepe noktasında birleşen üçgenlerden oluşan yüzlülere denir. Piramitler de prizmalar gibi tabanlarına göre adlandırılırlar. Örneğin; tabanı üçgen olan piramide üçgen piramit denir.

Düzgün piramitlerin özellikleri

Taban bir düz çokgendir
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...