Kur'an-ı Kerim niçin İslam'ın temel kaynağıdır?

74 gösterim
14 Mart 2013 francesco sordu
14 Mart 2013 nötrino düzenledi

2 Cevap

+1 oy
14 Mart 2013 francesco cevapladı
 
En İyi Cevap
Kur’an, ayetleri Peygamberimiz (S.A.V.)’ e 23 yılda indirilmiş son ilâhi kitaptır. Vahiy meleği Cebrail, Allah’ın hükümlerini, emirlerini, yasaklarını Peygamberimize getirmiştir. Peygamberimizin Cebrail aracılığıyla Allah’tan almış olduğu bu sözlerin tamamına Kur’an denir. Ayetler indirildikçe vahiy katipleri tarafından yazıya geçirilmiştir. Peygamberimiz insanlara 23 yıl süresince Kur’anı Kerim’i ulaştırmış ve arkadaşlarını onu okuyup ezberlemeleri için özendirmiştir.

Cebrail Allah’ın emriyle Peygamberimize gelir ve Allah’ın söylediklerini, bildirdiklerini ona iletir, onlar da Peygamberimizin kalbine yazılır ve ezberinde kalırdı. Allah’ın emir ve yasaklarının Peygamberlere bu şekilde gelmesine “vahiy” denir. Bu indiriliş bazen bir ayet bazende bir surenin tamamının indirilmesi şeklinde olurdu. Peygamberimiz de Allah’tan kendisine ne gelmiş ise O’nun bir harfini bile unutmadan ve değiştirmeden ashabına okur, onlar da bu ayetleri hem ezberler hem de yazarlardı.

Kur’anı Kerim, Peygamberimizin en büyük mucizesidir. Diğer peygamberlerin mucizeleri maddi mucizeler olduğundan, zamanın geçmesiyle bittiği, onları ancak o çağda yaşayanlar gördüğü halde Kur’an mucizesi kıyamete kadar sürecek, hem söz hem de anlam olarak daima mucize olarak kalacaktır. Kur’anı Kerim’den sonra herhangi bir kutsal kitap gelmeyecek ve o kıyamete kadar yürürlükte kalacaktır. O, daha önce gönderilen kutsal kitapları yürürlükten kaldırmıştır. Kur’anı Kerim, diğer Kutsal Kitaplarda eksik bırakılan hususları tamamlamıştır. Konuları açısından bütünü kaplayan, bütün zamanları kuşatan, insanlığın her dönemde ihtiyaçlarına cevap verebilen kutsal bir kitaptır. Kapsadığı kurallar insanlığın dünyada huzurlu yaşaması, ebedi alemde de sonsuz mutluluğa kavuşmasını sağlayacak niteliktedir.

Kur’anı Kerim kendisini diğer kutsal kitaplardan ayıran bir çok özellikler taşımaktadır. Bunlar kısaca şöyle özetlenebilir;

Kur’anı Kerim, son Peygamber Hz. Muhammed (S.A.V.)’e diğer kitaplar gibi toptan değil, bir takım neden ve olaylara göre ayetler ve sureler halinde yavaş yavaş indirilmiş, böylece daha iyi öğrenilip, uygulanması gerçekleşmiştir.
Kur’anı Kerim, kutsal kitapların sonuncusudur. Ondan sonra başka bir kitap gönderilmeyecektir. Kapsadığı ilkeler ve hükümler kıyamete kadar geçerliliğini koruyacaktır.
Kur’anı Kerim, zamanımıza kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiş, kıyamet kopuncaya kadar da öylece sürüp gidecektir. Yüce Allah onun gözeticisidir; “O Kur’an’ı Biz indirdik, O’nun Koruyucusu da elbette biziz.” (Hicr 9)
Kur’anı Kerim’in kapsadığı gerçekler insanlığın bakış açısını ve ufkunu geliştirecek niteliktedir. “Biz onlara, ufuklarda-dış dünyada ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun gerçek olduğu ortaya çıksın.” (Fussilet 53)
Kur’anı Kerim diğer dinler arasındaki anlaşmazlıkları çözer, problemleri çözüme kavuşturur. “Biz sana Kitabı, ancak hakkında ayrılığa düştükleri şeyi kendilerine açıklaman ve o kitabın inanan bir kavme yol gösterici ve rahmet olması için indirdik.” (Nahl 64)
Kur’anı Kerim, insanı düşünmeye yönelten ve pek çok kolaylıklar sağlayan kutsal bir kitaptır. Aynı zamanda kolayca ezberlenmesi de onun en önemli özelliklerinden biridir. “Andolsun, Biz Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık; o halde düşünüp öğüt alan var mıdır.” ( Kamer 17)
Kur’an, insanlara Allah’ı öğretir; dünya ve ahireti tanıtır. Mutluluk yollarını gösterir. Adaletin iyi, zulmün kötü, çalışmanın yararlı, tembelliğin zararlı olduğunu öğretir. Birbirimize yardım etmeyi, büyüklerimizi tanımayı, küçüklerimize merhamet göstermeyi, vatan ve ulusumuzu sevmeyi öğretir. Bu nedenle onun öğütlerine kulak vermeli ve yerine getirmeye çalışmalıyız.
0 oy
15 Mart 2013 İpeK_WorlD cevapladı
Çünkü kur'an-ı kerim'de bir müslüman olarak neler yapmamız gerektiği açıkça yazılıdır.Bu kurallara uyarak cennete girebilir daha önemlisi kabir azabı çekmeyiz.İyi bir insan oluruz.İslam dininin temel kaynağı olmasının başlıca nedenleri bunlardır...

İlgili sorular

1 cevap 25 gösterim
1 cevap 51 gösterim
15 Kasım 2013 Baha sordu
5 cevap 370 gösterim
10 Nisan 2013 misafir sordu
1 cevap 41 gösterim
8 Nisan 2013 misafir sordu
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
55 Çevrimiçi
0 Üye ve 55 Ziyaretçi

10,779 soru

20,130 cevap

0 yorum

2,876 üye

...