Kur'an-ı Kerim'de geçen güzel sözler ve öğütlenen davranışlar nelerdir?

246 gösterim
14 Mart 2013 francesco sordu
14 Mart 2013 nötrino düzenledi

1 cevap

0 oy
14 Mart 2013 francesco cevapladı
 
En İyi Cevap
1-Dürüst Olmak: Her zaman dürüst davranmalıyız Konuşurken doğru sözlü olmalıyız Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurur: “Ey iman edenler, Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun”(Tevbe 9/119) Peygamberimizde “Doğruluk iyiliğe götürür, iyilikte cennete götürür……”buyurmuştur(Buhari, edep, 69)

2-Çalışmak: Sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz Yaptığımız her şeyin en güzelini yapmalıyız Çok çalışıp başarılı olmalıyız Hayatta bütün güzel şeyler çalışarak elde edilir Yüce Allah şöyle buyurur: “ İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır”(Necm 53/39) Peygamberimiz de şöyle buyurmuştur; “Hiç kimse el emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir” (Buhari,buyu,15)


3-İyilik Yapmak: Herkese iyilik yapmalıyız Karşılık beklemeden iyilik yapmalıyız İyilik Allah rızası için yapılmalı Yüce Allah şöyle buyurur: “Muhakkak ki Allah iyilik yapanlarla beraberdir” (Ankebut 29/69) Peygamberimiz de buyuruyor ki; “Nerede ve hangi halde olursan ol Allah’tan kork Kötülük işlemişsen hemen bir iyilik yap ki o iyilik kötülüğün günahını silsin İnsanlara güzel davranışlarda bulun” (Tirmizi birr ve sıla,55 Ahmed bHanbel,Müsned,III,5)

4-Temiz Olmak: Vücudumuzu, elbiselerimizi ve çevremizi temiz tutmalıyız Temiz yaşamayı alışkanlık haline getirmeliyiz Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “…Allah da çok temizlenenleri sever” (Tevbe, 9/108 ) Peygamberimizdeşöyle buyurmaktadır; “Temizlik imanın yarısıdır” (Müslim Taharet I )

5-Adaletli Olmak: Herkese karşı adaletli olmalıyız Herkese hakkını vermek gerekir Ayırım yapmadan eşit davranmalıyızYüce Allah şöyle buyurur: “Deki: Rabbim adaleti emretti…” Peygamberimiz HzMuhammed (SAV) de şöyle buyurur;“Adaletli davrananlar, Allah katında nurdan minberler üzerinde olacaklardır” (Müslim, imare, 18)

6-Emaneti Gözetmek: Bize emanet edilen her şeyi itina ile korumalıyız Emanete ihanet etmemeliyiz Vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz birer emanettir Onları iyi korumalıyız Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “…Bile bile kendi (aranızdaki) emanetlerinize de hainlik etmeyin” (Enfal, 8/27) Peygamberimiz de şöyle buyurur; “Münafıklığın (iki yüzlülüğün) alameti üçtür Söz verdiği zaman sözünde durmaz, konuştuğu zaman yalan söyler, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hiyanet eder”(Müslim,İman,107)

7-Şefkatli Olmak(Acımak): Allah’ın yarattıklarına iyi davranmak gerekirİnsanlara, çocuklara, yetimlere, hayvanlara, bitkilere, canlı cansız her şeye acımalı onları korumalı ve yardım etmeliyizYüce Allah Kur’an’da şöyle buyurur:”…Allah en hayırlı koruyucudurO,acıyanların en merhametlisidir” (Yusuf,12/64) Peygamberimiz HzMuhammed (SAV) de şöyle buyurmaktadır:”İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah da merhamet etmez”(Müslim,Fezail,66)

8-Birlik ve Beraberlik İçinde Olmak: Dinimizde birlik ve beraberlik çok önemlidir Millet olarak birlik ve beraberlik içinde yaşamalıyız Ayrılıklara yer vermemeliyiz Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurur: “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın Parçalanıp, bölünmeyin…) (Al-i İmran,3/103) Peygamberimiz HzMuhammed (SAV) deşöyle buyurmaktadır; “ Size birlik halinde bulunmanızı tavsiye eder, ayrılıp dağılmaktan şiddetle kaçınmanızı isterim…”(Tirmizi, Fiten,7) Başka bir sözünde ise Peygamberimiz şöyle buyurur; “Ey Allah’ın Kulları! Kardeş olunuz” (Buhari, nikah,45)

9-Hoşgörülü Olmak: Davranışlarımızda herkese hoşgörülü olmalıyız Öfkelendiğimizde öfkemizi yenmeliyiz ve karşımızdakine iyi davranmalıyız Affetmek ve hoşgörülü davranmak insanın değerini artırır Yüce Allah iyi kimseler için şöyle der: “ O takva sahipleri ki (Allah’tan korkanlar) bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler Allah’ta güzel davranışta bulunanları sever” ( Al-i İmran, 3/114) Peygamberimiz HzMuhammed (SAV) de şöyle buyurur; “Sadaka hiçbir malı eksiltmez Allah affeden bir kulun ancak değerini artırır” (Müslim, birrvesıle,69)

10-Okumak, Öğrenmek: Okuyarak bilgi edinmeliyiz Okullarda çalışıp başarılı olmalıyız Yaşam boyu okumayı, öğrenmeyi sürdürmeliyiz Yüce Allah’ın HzMuhammed’e ilk emri “OKU” dur Devamlı okuyarak kendimizi yenilemeliyiz Yüce Allah şöyle buyurur: “Deki: hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer 39/9) Peygamberimiz HzMuhammed (SAV)’ deşöyle buyurur; “İlim öğrenmek her müslümana farzdır”(ibni mace, mukaddime,17)

İlgili sorular

2 cevap 155 gösterim
5 cevap 78 gösterim
3 cevap 76 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...