Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminin iç ve dış nedenleri nelerdir?

93 gösterim
18 Şubat 2012 misafir sordu
20 Şubat 2012 düzenledi
osmanlı devleti duraklama dönemini n iç ve diş nedenleri

1 cevap

0 oy
13 Nisan 2012 misafir cevapladı
Osmanlı Devleti'nin bir duraklama dönemine girmesini sadece zayıf karakterli padişahlara yormak yanlış olacağından iç ve dış nedenler altında incelenmelidir:

İç Nedenler

Siyasi - İdari

Sancağa çıkma uygulamasının terk edilmesinin (Çelebilerin deneyim kazanamaması) kuvvetli merkeziyetçilikle yönetilen Osmanlı Devleti'nin gücünü azaltması.
Devlet adamları arasında hizipleşmelerin ve haremin siyasete müdahale etmesinin idareyi zorlaştırması, dağınık bir düzen oluşturması.
Kapıkulu ocaklarının iktidar mücadelelerine dahil edilmesi; kışkırtılarak politize edilip kullanılmaları.
Ulema, kapıkulu ve devlet adamlarının iktidar mücadeleleri sonucunda sürekli değişimi; iktidarın çok değişken olması.
Rüşvet ve adam kayırmanın yaygınlaşması.
Askeri

İltizam sistemi ile devlet topraklarının 1 yıllığına mültezime kiralanması.
Tımar sisteminin mültezimlerın sayısı arttıkça bozulması ve tımarlı sipahilerin işsizlik yüzünden eşkiyalığa başlayıp kargaşa yaratmaları.
Kapıkulunun düzeninin bozulması
Devşirme sisteminin bozulması
Türklerin de kayırma sonucu ocaklara alınması
Kapıkullarının yasak olmasına rağmen ticaretle uğraşmaları
40 yaşından önce evlenme yasağının ihlalinin yaygınlaşması
Devlet adamları tarafından tahrik edilip kullanılmaları
Ekonomik

Seferler ve fetihlerin durması yüzünden ganimet gelirinde azalma görülmesi.
Coğrafi keşifler yüzünden ticari güzergâhların dağişmesi ve Osmanlı'nın elindeki güzergâhların kullanımlarının veya değerlerinin azalması.
Kapitülasyonlar sonucu yabancı tüccarların Osmanlı ekonomisininden faydalanmaları
Paranın değeri ve alım gücünün altın oranı yüksek Avrupa paraları karşısında düşmesi ve akçanın altın oranının hulufe verirken cebi yakmaması için düşürülmesi.
İltizam sistemi ile devletin tımar gelirlerinin azalması ve tımar sistemiyle ödenen maaşların başka yollardan ödenmesi gerekmesi.
Sosyal

Anadolu'da güven ortamının azalması.
Bozulan ekonomi sonucu halkın vergi yükünün artması.
Çiftbozan (köyü terk) vergisi yüzünden köylülün ayaklanmaya gitmesi.
Dış Nedenler

Rönesans

Avrupa'nın bilim, teknik ve düşünsel atılımlar sayesinde ilerlemesi ve Osmanlı'nın bu atılımlara ayak uyduramaması.
Reform

Avrupa'daki katı din baskısının azalması, serbest ve laik düşüncenin ortaya çıkması. Dinin sınırladığı gelişimden bilimsel gelişmeye geçilmiş olması.
Coğrafi Keşifler

Ticaret yollarının ve güç dengelerinin Avrupa'nın lehine değişmesi.
Yeni pazarlar keşfedilmesi.
Yeni ürünlerin keşfi ile tarım ve fetih toplumu olan Osmanlı'nın pazar payını kaybetmesi.
Köle ticareti yapan batının bu sayede güçlenmesi.
Avrupa'daki Siyasi Değişimler

Dağınık ve kolay yenilen feodal beylik ve topluluklardan güçlü merkezi krallıklara geçen Avrupa'nın güçlenmesi; Avusturya gibi güçlü devletler karşısında Osmanlı'nın batıdaki ilerlemesinin durması.
Doğal Sınırlar

Afrika'da çöle, doğuda İran'a, batıdaysa Avusturya sınırlarına gelinmiş olması.
Fetih yapmanın zaman açısından zor olması.

İlgili sorular

2 cevap 123 gösterim
3 cevap 35 gösterim
2 cevap 141 gösterim
10 Ekim 2012 misafir sordu
2 cevap 32 gösterim
3 cevap 1,174 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...