Büyük harflerin kullanımı ile ilgili bilgi verir misiniz?

157 gösterim
29 Ocak 2012 misafir sordu
1 Şubat 2012 düzenledi

7 Cevap

+1 oy
1 Şubat 2012 misafir cevapladı
 
En İyi Cevap
+1 oy
6 Şubat 2012 misafir cevapladı
1. Her cümlenin ilk harfi büyük yazılır:
— Sabah sekizde kalktım.

2. Şiirde her dizenin ilk harfi büyük yazılır:
— Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.

3. Yazı başlıklarmdaki her sözcük büyük harfle başlar. Başlıkların sonuna nokta konmaz. Bağlaç ve ilgeçler varsa küçük harfle başlar:
Coğrafî Bölgeler, Leyla ile Mecnun, Sen ve Ben, Gel de Yanma...

Başlıkların sonuna ünlem (!) ve soru işareti dışında işaret konmaz.
Başlığın tümü büyük harfle yazılacaksa bağlaç ve İlgeçler de büyük harfle yazılır.

GURUR VE İNTİKAM

4. Mektuplarda ve resmî yazışmalarda hitapların ilk sözcüğü büyük harfle başlar:
Değerli arkadaşım, Sevgili kardeşim, Aziz dostum...


5. Özel adlar kısaltılınca her sözcüğün ilk harfleri alınarak büyük harfle başlar. Diğer kısaltmalar küçük harfle başlar:
MEB, TRT, vs., cm..

Özel adların kısaltmalarına getirilen ekler kesme işareti ile ayrılır ve kısaltmanın okunuşuna göre getirilir:
TDK' ye , TRT'nin...

6. Yön adları küçük harfle başlar:
Rüzgar, güneydoğudan esiyor.

Ancak, özel adlarla birlikte kullanılan yön adları, bölge adı olarak kullanılırsa büyük harfle başlar:

Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Asya İç Anadolu, Yakın Doğu...

7. Yer adlarında ilk addan sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci adlar küçük harfle başlar:
Meriç nehri, Alp dağları, Marmara denizi...

Ancak, ikinci sözcük özel ada dahil ise ve ikisi birden kastedilen kavramı karşılıyorsa, ikinci ad da büyük harfle başlar.
Çanakkale Boğazı, Van Gölü, Konya Ovası...

8. Özel adlar büyük harfle başlar:
a. İnsan adları ve bunlarla birlikte kullanılan unvanlar, saygı sözleri büyük harfle başlar:
Ali Bey, Doktor Ayşe, Genç Osman...

Akrabalık bildiren adlar ise küçük harfle başlar:
Funda teyzemi çok severim.

b. Bölge, ülke, devlet ve kıta, kasaba, köy, il, ilçe, semt, mahalle ... adları büyük harfle başlar:
Asya, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Akdeniz Bölgesi, Ankara, Akçaköy, Gazi Mahallesi...

c. Ulusal ve dinî bayramların adları büyük harfle başlar:
Cumhuriyet Bayramı, Ramazan Bayramı...
Bayram niteliği kazanmış günlerin adları da büyük harfle başlar:
Anneler Günü, Öğretmenler Günü...

ç. Dil adları büyük harfle başlar. Ancak bu adlara eklenen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz:
Türkçenin, Almancayı, ...

d. Din, mezhep ve tarikat adları büyük harfle başlar. Ancak bu adlara getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz:
Hıristiyanların, islâmın, Bektaşîlerden ...

e. Kurum, kuruluş, makam, iş yeri, dernek adları büyük harfle başlar:
Kanarya Sevenler Derneği, Türk Dil Kurumu, Yeşil Market...

f. Gezegen adları büyük harfle başlar:
Mars, Uranüs ...

Ancak, güneş, dünya ve ay sözcükleri coğrafî terim olarak kullanılırsa büyük harfle, diğer durumlarda küçük harfle başlar:
Ay, Dünya'nın uydusudur. Bu ne biçim dünya.

g. Kitap, dergi, gazete adları büyük harflerle başlar:
Mavi ve Siyah, Gösteri, Milliyet...

h. Yasa, yönetmelik, antlaşma, savaş adları büyük harfle başlar:
Türk Medeni Kanunu, Sınıf Geçme Yönetmeliği, Ankara Antlaşması, Kurtuluş Savaşı...

ı. Müze, saray, harabe, köprü, anıt adları büyük harfle başlar:
Resim-Heykel Müzesi, Topkapı Sarayı, Boğaziçi Köprüsü, Zafer Anıtı...

i. Hayvanlara özel olarak verilen adlar büyük harfle başlar:
Minnoş, Karabaş, Sarıkız...
+1 oy
8 Şubat 2012 misafir cevapladı
imla yazım kılavuzun da varr
0 oy
4 Haziran 2014 SSERKAN cevapladı
İnceleyin. Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler > http://www.msxlabs.org/forum/turkce-dil-bilgisi/236299-buyuk-harflerin-kullanildigi-yerler.html TEŞEKKÜR EDERİM
0 oy
1 Şubat 2016 beren cevapladı
1)Her cümle büyük harfle başlar:

*Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlatmaktır.

*Yazdığım bütün şiirler,sana başlayan bir kitap için önsöz.

*Aşk sorgusunda şahanem yalnız kelepçeler sanıktır.

2)Yazı başlıklarının her sözcüğü büyük harfle başlar:

*Türk Dilinin Korunması *Aile Eğitiminin Önemi

3) Bütün özel adlar büyük harfle başlar.Özel adların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

a)Kişi ad ve soyadları:

*Faruk Nafiz Çamlıbel *Halit Ziya Uşaklıgil

b) Hayvanlara verilen adlar:

*Sobanın başında uyuyan Pamuk mu?

*Bugün Boncuk keyifsiz gibi.

c) Ulus,mezhep,tarikat din adları:

*Biz İslamiyet'i 10. yüzyılda kabul ettik.

*Anadolu'da kurulan tarikatlardan biri de Aleviliktir.

d) Ülke adları:

*Türkiye ile Yunanistan ilişkileri eskisine göre şimdi daha iyi.

e) Bulvar,sokak,mahalle adları:

*Biz Turgut Özal Bulvarı'nda oturuyoruz.

*Mimar Sinan Mahallesi'ne yeni bir okul yapılıyor.

f) Kıta,bölge,dağ ,ova,deniz,göl,ırmak…adlarıağ,ova,deniz,göl,ırma k adları eğer kendinden önceki özel isme dahilse büyük harfle başlar,dahil değilse küçük harfle başlar.

*Konya Ovası Türkiye'nin buğday ambarıdır.

Yukarıdaki cümlede ‘ova' sözcüğü özel isme dahil olduğu için yani ikisi bir olup bir yeri karşıladığı için büyük harfle başlar.Eğer ‘ova' sözcüğünü çıkarıp sadece Konya dersek aklımıza Konya Ovası değil, Konya şehri gelecektir.

*Toros dağları Akdeniz'dedir.

Yukarıdaki cümlede ‘dağ' sözcüğü özel isme (Toros) dahil olmadığı için küçük yazılır.

Özel ismin önündeki dağ sözcüğünü çıkarttığımızda Torosların tek başına yer adını karşıladığını görürüz.Öyleyse ‘dağ' sözcüğü özel isme dahil değildir ve küçük harfle başlatılmalıdır.

*Siz Tuz Gölü'nü hiç gördünüz mü?

Yukarıdaki cümlede ‘göl' sözcüğü büyük harfle başlamalıdır;çünkü ‘göl' sözcüğü özel isme dahildir.Göl sözcüğünü cümleden çıkartıp tek başına ‘tuz' dediğimizde yine tek başına kast edilen yeri karşılamadığını görüyoruz.Öyleyse buradaki göl sözcüğü özel isme dahildir ve büyük harfle başlatılmalıdır.Aşağıdaki örnekleri de bu mantık çerçevesinde inceleyiniz.

*Meriç nehri *Alp dağları *Van Gölü *Ağrı Dağı *Çanakkale Boğazı

g) Kurum,kuruluş,örgüt,parti,dernek adları:

*Sosyal Sigortalar Kurumu bugün zor durumdadır.

*Cumhuriyet Halk Partisi ,Atatürk tarafından kurulmuştur.

h) Yapı,yapıt,kitap,dergi,gazete adları:

*Ben Topkapı Sarayı'nı görmeyi çok isterdim.

*Sizlere Küçük Ağa'yı ve Çalıkuşu'nu okumanızı tavsiye ediyorum.

*Geçenlerde bu makalem Türk Dili'nde de yayımlandı.

Not:Özel ada dahil olmayan gazete ve dergi adları büyük harfle başlamaz:

*Dün Hürriyet gazetesinde yayımlanan köşe yazısını okudun mu?

*Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

*Dergah dergisinde yayımlanan Kırık Aynalar adlı öyküyü okuduktan sonra öyküyü sever oldum.

i) Ünvanlar,takma adlar:Lakaplar, ünvanlar büyük harfle başlar.

*Tarık Buğra eserinde Çolak Salih'in fiziki betimlemesini çok güzel yapar.

*Ahmet Mithat Efendi adeta bir yazı makinesidir.

*Ahmet Bey içeride mi?

*Sultan Hanım da mı yok?

*Dün Doktor Ahmet Bey bizdeydi.

*Ahmet doktor olmak istiyormuş.

Not: Akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle başlar.

*Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla!

*Yarın Ayşe teyzem gelecek.

Ancak akrabalık bildiren sözcük kişinin lakabı olmuşsa büyük harfle başlatılmalıdır.

*Burada ona herkes Nene Hatun derdi.

ı) Dil adları:

*Türkçeye,Arapça ve Farsçadan pek çok kelime girmiştir.

j) Din ve mitoloji kavramları:

*Tanrı,Allah,Cebrail,Zeus …
...